Print Friendly, PDF & Email
Data ogłoszeniaTermin składania ofertyopis przedmiotuAktualny status procesu
30.12.202121.01.2022Tryb zamówienia- podstawowy bez negocjacji na podstawie art.275 ust.1 ustawy Pzp na roboty budowlane pod nazwą: "Dostosowanie Szpitala do obowiązujących przepisów prawa poprzez modernizację pomieszczeń składnicy akt na szatnie dla pracowników"
Ogłoszenie SWZ+załączniki Inwentaryzacja architek Projekt Ogłoszenie-zmiana SWZ-zmiana Zał-2-zmiana Wentylacja Odp-1 Odp-2 Informacja zgodna z art.222 ust 4 Informacja z otwarcia ofert Informacja o wyborze oferty
zakończony
30.12.202107.01.2022Tryb zamówienia podstawowy bez negocjacji na podstawie art.275 ust.1 ustawy Pzp na usługę pn."„Świadczenie opieki serwisowej i nadzoru autorskiego oprogramowania RIS/PACS”,
Ogłoszenie , SWZ+ Załączniki; Informacja na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp; Informacja z otwarcia ofert , Informacja o wyborze oferty
zakończony
17.12.202119.01.2022Przetarg nieograniczony na dostawę-Środków immunosupresyjnych
Ogłoszenie , SWZ+załaczniki , odp nr 1` , Informacja w oparciu o art. 222 ust.4 ustawy Pzp. , Informacja z otwarcia ofert , Informacja o wyborze oferty
zakończony
15.12.202123.12.2021Tryb zamówienia podstawowy bez negocjacji na podstawie art.275 ust.1 ustawy Pzp na usługę pn." Dobrowolne ubezpieczenie komunikacyjne autocasco"
Ogłoszenie
, SWZ+załaczniki; Informacja na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp; Informacja z otwarcia ofert; Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
zakończony
15.12.202123.12.2021Tryb zamówienia podstawowy bez negocjacji na podstawie art.275 ust.1 ustawy Pzp na usługę pn. "Świadczenie opieki serwisowej oprogramowania aplikacyjnego"; Ogłoszenie; SWZ+załączniki; Informacja na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp , Informacja z otwarcia ofert.; Informacja o wyborze ofertyzakończony
15.12.202123.12.2021Tryb zamówienia podstawowy bez negocjacji na podstawie art.275 ust.1 ustawy Pzp na " Dostawę , montaż i konfigurację dysków SSD SAS do intensywnego odczytu 12 Gb/s 2,5
Ogłoszenie SWZ+ załączniki; Informacja na podstawie art. 222 ust. 4 ust. Pzp; Informacja z otwarcia ofert Informacja o wyborze oferty
zakończony
14.12.202122.12.2021Tryb zamówienia podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 ust.1 ustawy Pzp na dostawę: "Produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych"; Ogłoszenie; SWZ+załączniki Informacja z art. 222 ust.4 Informacja z otwarcia ofert Informacja o wyborze ofertyzakończony
13.12.202122.12.2021Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Pracowni USG
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
13.12.202122.12.2021Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Poradni Medycyny Pracy połączone z pełnieniem funkcji Lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
13.12.202121.12.2021Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1) w Oddziale Chirurgii Ogólnej połączone z pełnieniem funkcji Lekarza Kierującego Oddziałem
2) w Poradni Chirurgicznej w zakresie wykonywania biopsji mammotomicznej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy dla Lekarza Kier.Oddziałem , Projekt umowy Poradnia , Wynik
zakończony
10.12.202120.12.2021Tryb zamówienia podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 ust.1 ustawy Pzp na dostawę "Staplerów chirurgicznych"
Ogłoszenie, SWZ+załączniki Informacja z art.222 ust.4 Informacja z otwarcia ofert Informacja o wyborze oferty
zakończony
07.12.202116.12.2021Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
07.12.202115.12.2021Tryb zamówienia podstawowy bez negocjacji zgodnie z art.275 ust.1 ustawy Pzp na dostawę " Końcówek do pipet"
Ogłoszenie SWZ+załączniki , odp nr 1
Odp-1 , Informacja w oparciu o art.222 ust. 4 Pzp. , Informacja z otwarcia ofert Informacja o wyborze oferty
zakończony
06.12.202114.12.2021Tryb zamówienia podstawowy bez negocjacji zgodnie z art.275 pkt 1 ustawy Pzp, na: Dostawę montaż i konfigurację dysków SSD SAS do intensywnego odczytu 12 Gb/s 2,5"
Ogłoszenie SWZ+załączniki Informacja z art.222 art.4 Informacja z otwarcia ofert Informacja o unieważnieniu postępowania
unieważniony
06.12.202114.12.2021Tryb zamówienia podstawowy bez negocjacji zgodnie z art.275 pkt 1 ustawy Pzp na dostawę pn: Owoców, warzyw i podobnych produktów
Ogłoszenie , SWZ + załaczniki , Informacja w oparciu o art. 222 ust. 4 Pzp. , Informacja z otwarcia ofert. , Informacja o wyborze oferty
zakończony
02.1.2.202109.12.2021Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług ratownika medycznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
02.12.202114.12.2021Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale Chorób Płuc
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
unieważniony
02.12.202110.12.2021Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich lub położnej w Pododdziale Noworodkowym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
01.12.202109.12.2021Tryb zamówienia podstawowy bez negocjacji zgodnie z art.275 pkt 1 ustawy Pzp na usługę pn: " Kompleksowe świadczenie usług pralniczych"
Ogłoszenie SWZ+załącznikiODP nr 1 Informacja na podstawie art.222 ust.4 Informacja z otwarcia ofert Informacja o wyborze oferty
zakończony
30.11.202108.12.2021Tryb zamówienia podstawowy bez negocjacji zgodnie z art.275 pkt 1 ustawy PZP na usługę pn. "Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych";
Ogłoszenie; SWZ+załączniki; ODP nr 1; SWZ-zmiana; Informacja na podstawie art. 222 ust. 4 Pzp; Informacja z otwarcia ofert Informacja o wyborze oferty
zakończony
26.11.202104.01.2022Przetarg nieograniczony na dostawe -Środków immunosupresyjnych
Ogłoszenie , SWZ + zał ; ODP nr 1; Informacja na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp; Informacja z otwarcia ofert , Informacja o wyborze oferty
zakończony
24.11.202102.12.2021Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług ratownika medycznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
24.11.202102.12.2021Zadanie realizowane w ramach projektu grantowego pn. Dostępność Plus dla zdrowia (nr POWR.05.02.00-00-0044/18) – Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, na potrzeby powierzenia grantu dla Szpitali w ramach projektu Dostępność Plus dla Zdrowia z Funduszu Dostępności, którego celem jest wsparcie działań dostępnościowych.Tryb zamówienia podstawowy bez negocjacji zgodnie z art.275 pkt 1 ustawy Pzp na usługę:
"Inspektor nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi pn. "Dostępność Plus. Poprawa dostępności POZ w SP ZOZ w Brzesku"- Modernizacja pomieszczeń przychodni na parterze oraz I piętrze w bloku C
Ogłoszenie Zal 1 SWZ
Informacja z art.222 ust.4 ustawy Pzp. Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze oferty
zakończony
23.11.202101.12.2021Tryb zamówienia podstawowy bez negocjacji zgodnie z art.275 pkt 1 ustawy PZP na dostawę " Jednorazowych wyrobów papierowych, ręczników papierowych do rąk"
Ogłoszenie SWZ+załącznikiOgłoszenie-zmiana , Informacja w oparciu o art. 222 ust. 4 ustawy Pzp. , Informacja z otwarcia ofert Informacja o wyborze oferty Informacja o wyborze oferty-sprostowanie
zakończony
19.11.202126.11.2021Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Zespole Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Poradni Ogólnej i w Poradni Lekarza Rodzinnego połączone z pełnieniem funkcji Kierownika Poradni Lekarza Rodzinnego i Kierownika Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
17.11.202125.11.2021Tryb zamówienia podstawowy bez negocjacji zgodnie z art.275 pkt 1 ustawy PZP na dostawę "Kombinezonów ochronnych oraz ochraniaczy na obuwie jednorazowego użytku"
Ogłoszenie SWZ+załączniki Odp1, ODP nr 2
Informaca z art.222 ust.4 Pzp Informacja z otwarcia ofert Informacja o wyborze oferty
zakończony
08.11.202116.11.2021Tryb zamówienia podstawowy bez negocjacji zgodnie z art 275 pkt 1 ustawy PZP na dostawę : Aparatu ultrasonograficznego"
Ogłoszenie SWZ+załączniki , odp nr 1 , SWZ+zał. 4- zmienione , Informacja w oparciu o art. 222 ust. 4 ustawy Informacja z otwarcia ofert Wynik
zakończony
05.11.202108.12.2021 zmiana terminu na 13.12.2021Przetarg nieograniczony na dostawe -Rękawic chirurgicznych
Ogłoszenie , SWZ + załaczniki , Sprostowanie ogłoszenia , odp nr 1 , SWZ+ zał 1-2 zmieniony , Informacja zgodnie z art. 222 ust. 4 ustwy Pzp.; Informacja z otwarcia ofert , Informacja o wyborze oferty.
zakończony
03.11.202116.11.2021
zmiana terminu na
18.11.2021
Tryb zamówienia podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na dostawę
"Aparatu do znieczulania -1 kpl"
Ogłoszenie, SWZ+załączniki Odp1 Ogłoszenie-zmiana, SWZ+załączniki-zmiana Informacja o wartości szacunkowej Informacja z otwarcia ofert Wynik
zakończony
03.11.202112.11.2021Postępowanie konkursowe dotyczy realizacji umowy nr RPMP.09.02.01-12-0011/18-00 o dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w SPZOZ w Brzesku dla osób niesamodzielnych, w tym starszych z powiatu brzeskiego, szansą na poprawę jakości życia’’ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.1 z Europejskiego Funduszu Społecznego
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w dziedzinie geriatrii
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
02.11.202110.11.2021Zadanie realizowane jest w ramach Umowy o dofinansowanie Projektu: Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w SPZOZ w Brzesku dla osób niesamodzielnych, w tym starszych z powiatu brzeskiego, szansą na poprawę jakości życia, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.1. z Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarta w Krakowie w dniu 10.07.2018 r. Umowa RPMP.09.02.01-12-0011/18-00.
Tryb podstawowy na podstawie art.275 ust.1 na dostawę: "Artykułów biurowych oraz sprzętu rehabilitacyjnego"
Ogłoszenie, SWZ+ załączniki , Informacja na podstawie art. 222 ust. 4 Pzp. , Informacja z otwarcia ofert, Wynik
zakończony
21.10.202128.10.2021Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
19.10.202127.10.2021Zapytanie ofertowe na usługę: " Świadczenie usług konserwacji wind",
Zapytanie ofertowe , Zasłączniki ,Wynik
zakończone
18.10.202127.10.2021Tryb zamówienia podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na dostawę "Jednorazowych wyrobów papierowych, ręczników papierowych do rąk"
Ogłoszenie, SWZ+ załączniki , Informacja w oparciu o art 222 ust. 4 Pzp. , Informacja z otwarcia ofert , Wynik , Sprostowanie do informacji o wyborze oferty
zakończony
13.10.202115.11.2021Przetarg nieograniczony na dostawę- Wyrobów diagnostycznych
Ogłoszenie , SWZ+ZałacznikiOgłoszenie-sprostowanie ,
odp nr 1 , Informacja w oparciu o art. 222 ust. 4 ustawy , Informacja z otwarcia ofert , Informacja o wyborze oferty Wezwanie do przystąpienia odwoławczego Odwołanie Informacja dotycząca odwołania
zakończony
11.10.202118.10.2021Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Poradni Ogólnej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Ogłoszenie o wyniku postępowania
zakończony
07.10.202115.10.2021 zmiana terminu na 18.10.2021Tryb zamówienia: podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na dostawę: Energii elektrycznej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku.

Ogłoszenie; SWZ+załączniki , Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia , odp nr 1 , SWZ+zał-2-zmieniony , Informacja w oparciu o art. 222 ust. 4 ustawy Pzp. , Informacja z otwarcia ofert , Informacja o wyborze oferty
zakończony
06.10.202113.10.2021Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług ratownika medycznego połączone z pełnieniem funkcji Kierownika Zespołu Ratowników Medycznych
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
06.10.202114.10.2021Tryb zamówienia podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na dostawę Środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych
Ogłoszenie , SWZ+załączniki , odp nr 1 , Informacja w oparciu o art. 222 ust. 4 ustawy Pzp. , Informacja z otwarcia ofert , Informacja o wyborze oferty; Sprostowanie do informacji o wyborze oferty
zakończony / Zadanie nr 1 - unieważnione
05.10.202115.10.2021Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług:
Ratownika medycznego
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Odpowiedzi , Wynik , Sprostowanie do wyniku
zakończony
04.10.202112.10.2021Zadanie realizowane w ramach Umowy o dofinansowanie Projektu: Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w SP ZOZ w Brzesku dla osób niesamodzielnych, w tym starszych z powiatu brzeskiego, szansą na poprawę jakości życia, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.1. z Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarta w Krakowie w dniu 10.07.2018 r. Umowa RPMP.09.02.01-12-0011/18-00.

Tryb udzielenia zamówienia: podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), na usługę pn.
„Zapewnienie transportu osoby niesamodzielnej i opiekuna związane bezpośrednio z usługą zdrowotną świadczoną osobie niesamodzielnej z miejsca zamieszkania do DDOM i z powrotem”,

Ogłoszenie; SWZ+załączniki; Zał-1 - zmieniony; Zał-4 - zmieniony , Informacja na podstawie art.222 ust. 4 Pzp. , Informacja z otwarcia ofert , Informacja o wyborze oferty
zakończony
01.10.202104.11.2021Przetarg nieograniczony na dostawę - Różnych produktów leczniczych
Ogłoszenie , SWZ+załączniki , odp nr 1 , odp nr 2 , odp nr 3 , Informacja w oparciu o art 222 ust. 4 Pzp. , Informacja z otwarcia ofert Informacja o wyborze oferty
zakończony
01.10.202103.11.2021 zmiana terminu na
15.11.2021
Przetarg nieograniczony na podstawie art.132 ustawy Pzp na dostawę "Systemów diagnostycznych"
Ogłoszenie, SWZ+ załączniki Ogłoszenie-sprostowanie Zmiana SWZ+załączniki, Ogł-sprostowanie Odp-1, Zmiany II Sprostowanie do Odp-1 , , Informacja w oparciu o art. 222 ust. 4 ustawy , Informacja z otwarcia ofert Informacja o wyborze oferty
zakończony
29.09.202108.10.2021
zmiana terminu na dzień
15.10.2021
Tryb zamówienia podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na dostawę -"Urządzeń do pobierania krwi, nakłuwania żył, odczynników laboratoryjnych"
Ogłoszenie SWZ+załączniki Odp 1 Ogłoszenie o zmianie SWZ-zmiana , Informacja w opoarciu o art. 222 ust. 4 ustawy Pzp. , Informacja z otwarcia ofert , Informacja o wyborze oferty
zakończony
29.09.202103.11.2021Przetarg nieograniczony na dostawę-Środków immunosupresyjnych
Ogłoszenie , SWZ+ załaczniki , odp nr 1 , Informacja w oparciu o art 222 ust. 4 Pzp. , Informacja z otwarcia ofert , Informacja o wyborze oferty
zakończony
28.09.202106.10.2021Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Poradni Ogólnej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
22.09.202129.09.2021Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Poradni Ginekologiczno - Położniczej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
21.09.202128.09.2021Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich lub położnej w Pododdziale Noworodkowym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
20.09.202127.09.2021Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich
w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Odp 1 , Wynik
zakończony
15.09.202123.09.2021Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
w dziedzinie onkologii klinicznej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
15.09.202123.09.2021 zmiana terminu na 28.09.2021Tryb zamówienia podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp -na Usługi Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz mienia na rzecz Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku;
Ogłoszenie; SWZ+zał.; Ogłoszenie o zmianie , Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ,
SWZ zmiana
, Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia; SWZ- zmiana;
Informacja w oparciu o art 222 ust. 4 Pzp.
, Informacja z otwarcia ofert , Informacja o wyborze oferty
zakończony
14.09.202123.09.2021Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1) w Poradni Chirurgicznej
2) w Poradni Chirurgicznej połączone z pełnieniem funkcji Kierownika Poradni Chirurgicznej
3) w Pracowni Endoskopii
4) w Pracowni Endoskopii połączone z pełnieniem funkcji Kierownika Pracowni Endoskopii
5) w Poradni Immunologicznej
6) w Poradni Reumatologicznej
7) w Oddziale Chorób Wewnętrznych z PKiPG w zakresie programów lekowych
8) w Poradni Leczenia Zeza
9) w Poradni Okulistycznej połączone z pełnieniem funkcji Kierownika Poradni Okulistycznej
10) w Poradni Okulistycznej
11) w Poradni Okulistycznej dla Dzieci
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Projekt umowy dla Kierownika , Wynik
zakończony
13.09.202121.09.2021Tryb zamówienia podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp -
Inspektor nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi pod nazwą:
„Dostosowanie Szpitala do przepisów prawa poprzez poprawę szybów pod windy, wymianę wszystkich wind”
Ogłoszenie, Załaczniki Informacja o wartości szacunkowej, Informacja z otwarcia ofert , Informacja o wyborze oferty
zakończony
13.09.202121.09.2021Tryb zamówienia podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp - dostawa "Ureterorenoskop kompaktowy– 2 kpl";

Ogłoszenie; SWZ+zał , odp nr 1 Informacia o kwocie szacunkowej Informacja o zmianie terminu otwarcia ofert , Informacja z otwarcia ofert , Informacja o wyborze oferty , Zawiadomienie o uniewaznieniu czynności , Informacja o wyborze oferty
zakończone
08.09.202116.09.2021Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1) w Poradni Alergologicznej dla Dzieci
2) w Poradni Dziecięcej
3) w Poradni Ogólnej
4) w Poradni Medycyny Pracy
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
08.09.202115.09.2021Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1) w Poradni Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej
2) w Poradni Rehabilitacyjnej
3) w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej połączone z pełnieniem funkcji Kierownika Ośrodka
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Projekt umowy dla Kierownika , Odp 1 , Wynik
zakończony
06.09.202114.09.2021Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1) w Poradni Kardiologicznej
2) w Oddziale Chorób Wewnętrznych z PKiPG
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
06.09.202114.09.2021Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1) w Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc
2) w Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc połączone z pełnieniem funkcji Kierownika Poradni
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Projekt umowy dla Kierownika , Wynik
zakończony
31.08.202116.09.2021Tryb udzielenia - podstawowy art.275 pkt 1 ustawy Pzp. Robota budowlana pod nazwą: "Dostosowanie Szpitala do obowiązujących przepisów prawa poprzez modernizację pomieszczeń składnicy akt na szatnie dla pracowników"
Ogłoszenie, SWZ, Projekt, InwentaryzacjaOdp-1 , Informacja zgodnie z art .222 ust.4 Pzp.; Infromacja z otwarcia; Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
unieważniony
30.08.202115.09.2021 zmiana terminu na 20.09.2021 Zadanie realizowane w ramach projektu grantowego pn. Dostępność Plus dla zdrowia (nr POWR.05.02.00-00-0044/18) – Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, na potrzeby powierzenia grantu dla Szpitali w ramach projektu Dostępność Plus dla Zdrowia z Funduszu Dostępności, którego celem jest wsparcie działań dostępnościowych.

Tryb udzielenia zamówienia: podstawowy bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), zwaną dalej ustawą Pzp, wartość zamówienia nie przekracza kwot, o których mowa w art. 3 ustawy Pzp, na realizację robót budowlanych w ramach zadania:
„Dostępność Plus. Poprawa dostępności POZ w SP ZOZ w Brzesku” –
Modernizacja pomieszczeń przychodni na parterze oraz I piętrze w bloku „C”,

Ogłoszenie o zamówieniu, SWZ+załączniki; Inwentaryzacja , Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ; SWZ+zał-zmiana, Odp-1, SWZ-zmiana, Rysunki, Przedmiar, Zał-4 zmiana , Informacja w oparciu o art 222 ust. 4 ustawy Pzp , Informacja z otwarcia ofert; Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania; Wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego z dnia 14.10.2021 r. , Zawiadomienie o unieważnieniu czynności unieważnienia postepowania oraz o powtórzeniu czynnosci badania i oceny ofert. , Informacja o wyniku postepowania
zakończone
30.08.202108.09.2021Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1) w Poradni Cukrzycowej
2 )w Poradni Dermatologicznej
3) w Poradni Dermatologicznej połączone z pełnieniem funkcji Kierownika Poradni Dermatologicznej
4) w Poradni Endokrynologicznej
5) w Poradni Ginekologiczno - Położniczej
6) w Poradni Neurologicznej
7) w Poradni Otolaryngologicznej
8) w Poradni Otolaryngologicznej połączone z pełnieniem funkcji Kierownika Poradni Otolaryngologicznej
9) w Poradni Urologicznej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Projekt umowy dla Kierownika
trwa
30.08.202106.09.2021Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
26.08.202131.08.2021Zapytanie ofertowe na dostawę -Różny sprzęt i artykuły biurowe .
Ogłoszenie , zal nr 1 , zal nr 2 , zal nr 3 , Zawiadomienie o wyborze oferty
zakończone
25.08.202102.09.2021Postępowanie konkursowe dotyczy realizacji umowy nr RPMP.09.02.01-12-0011/18-00 o dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w SPZOZ w Brzesku dla osób niesamodzielnych, w tym starszych z powiatu brzeskiego, szansą na poprawę jakości życia’’ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.1 z Europejskiego Funduszu Społecznego
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań:
Zadanie 1 Badania analityczne
Zadanie 2 Badania mikrobiologiczne
Zadanie 3 Badania rezonansu magnetycznego
Zadanie 4 Badania identyfikacji zakażenia wirusem SARS -COV 2
Ogłoszenie , SWKO , Zał 1 , Zał 2, 3, 4 , Zał 5 projekt umowy , Wynik
zakończony
25.08.202102.09.2021Postępowanie konkursowe dotyczy realizacji umowy nr RPMP.09.02.01-12-0011/18-00 o dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w SPZOZ w Brzesku dla osób niesamodzielnych, w tym starszych z powiatu brzeskiego, szansą na poprawę jakości życia’’ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.1 z Europejskiego Funduszu Społecznego

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1) Konsultacje chirurgiczne
2) Konsultacje dermatologiczne
3) Konsultacje laryngologiczne
4) Konsultacje neurologiczne
5) Konsultacje okulistyczne
6) Konsultacje ortopedyczne
7) Konsultacje kardiologiczne
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
20.08.202130.08.2021Tryb zamówienia podstawowy na podstawie art. 275 ust.1 ustawy Pzp - usługa: Inspektor nadzoru nad robotami budowlanymi "Dostosowanie Szpitala do przepisów prawa poprzez modernizację pomieszczeń składnicy akt na szatnie dla pracowników - Izolacja ściany zewnętrznej
Ogłoszenie, SWZ, Projekt , Informacja w oparciu o art 222 ust. 4 ustawy Prawo zamowien publicznych. , Informacja z otwarcia ofert , Informacja o wborze oferty.
zakończony
20.08.202127.08.2021Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Pododdziale Noworodkowym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
unieważniony
13.08.202123.08.2021Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich w Gabinecie Pielęgniarki Opieki Długoterminowej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
13.08.202117.09.2021Zadanie realizowane na podstawie Umowy o Partnerstwie nr” VIII/145/IS/1498/18 rzecz wspólnej realizacji Projektu „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E - administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.5 E - usługi w ochronie zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zawarta na podstawie art. 33 ust. I ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460, z późn. zm.), w dniu 11.06.2018 r.

Tryb: Przetarg nieograniczony - tryb zgodny z art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), na dostawę: „Urządzeń komputerowych” w ramach projektu pn. „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)”;
Ogłoszenie; SWZ+zał; ODP nr 1; Informacja na podst. art. 222 ust. 4 ustawy Pzp; Informacja z otwarcia ofert, Informacja o wyniku postępowania; Sprostowanie do wyniku postępowania z dnia 12.11.2021
zakończony
12.08.202120.08.2021Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
11.08.202120.08.2021Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1) w Poradni Kardiologicznej
2) wykonywanie badań echokardiograficznych
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki ,Projekt umowy , Wynik ,
zakończony
11.08.202119.08.2021Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich lub położnej w Pododdziale Noworodkowym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
29.07.202113.08.2021Przetarg ustny na wynajem części gruntu z przeznaczeniem pod miejsca garażowe
Ogłoszenie Wynik
zakończony
29.07.202113.08.2021
UWAGA: zmiana terminu na 23.08.2021
Zmiana SWZ i Zał nr 2

UWAGA: zmiana terminu na 26.08.2021 r.
Zmiana SWZ, Zał nr 1 i Zał nr 2
Zadanie realizowane w ramach projektu grantowego pn. Dostępność Plus dla zdrowia (nr POWR.05.02.00-00-0044/18) – Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, na potrzeby powierzenia grantu dla Szpitali w ramach projektu Dostępność Plus dla Zdrowia z Funduszu Dostępności, którego celem jest wsparcie działań dostępnościowych.

Tryb udzielenia zamówienia: podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), zwaną dalej ustawą Pzp, wartość zamówienia nie przekracza kwot, o których mowa w art. 3 ustawy Pzp, na realizację robót budowlanych w ramach zadania:
„Dostępność Plus. Poprawa dostępności POZ w SP ZOZ w Brzesku” –
Modernizacja pomieszczeń przychodni na parterze oraz I piętrze w bloku „C”,

Ogłoszenie;SWZ + zał nr 2-10 ; Zał nr 1; Inwentaryzacja; Ogłoszenie o zmianie; SWZ-zmiana; Zał nr 2 - zmiana; Ogłoszenie o zmianie; SWZ+załączniki - zmienione; Odp nr 1; SWZ+zał - zmienione , Informacja w oparciu o art 222 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych.; Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
unieważnione
23.07.2110.08.2021 zmiana terminu na 17.08.2021Tryb zamówienia podstawowy na podstawie art. 275 ust.1 ustawy Pzp - robota budowlana " Dostosowanie Szpitala do przepisów prawa poprzez modernizację składnicy akt na szatnie dla pracowników - izolacja ściany zewnętrznej"
Ogłoszenie
Zał 1 Zał 2Inwentaryzacja architektoniczna , Ogłszenie o zmianie ogłoszenia , SWZ+zał nr 2 zmienione Odp-1 Mapa do celów projektowych Wartość szacunkowa Inormacja z otwarcia ofert; Informacja o wyborze oferty
zakończony
23.07.202125.08.2021Przetarg nieograniczony na dostawę- Różnych produktów leczniczych
Ogłoszenie , SWZ+załaczniki , zał nr 1-zmieniony SWZ+załączniki- zmienione Odp-1 Odp-2 , Informacja w oparciu o art.222 ust. 4 ustwy Prawo zamowień publicznych , Informacja z otwarcia ofert , Informacja o wyborze oferty
zakończony
22.07.202109.08.2021 zmiana terminu na 16.08.2021Tryb zamówienia podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp- robota budowlana - "Dostosowanie Szpitala do przepisów prawa poprzez poprawę szybów pod windy, wymianę wszystkich wind"
Ogłoszenie Załączniki 1 Zasłącznik 2 Załącznik 3 Osobowa 1 Osobowa 2 Towarowa , Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia , Ogłoszenie o zmianie, SWZ+załaczniki zmienione Odp-1 Odp-2 Informacja o wartości szacunkowej Informacja z otwarcia ofert , Informacja o wyborze oferty
zakończony
21.07.202123.08.2021Przetarg nieograniczony na dostawę- "Środków immunosupresyjnych"
Ogłoszenie , SWZ+załaczniki; Zał 5 - zmiana SWZ-zmiana Zał 2 -zmiana Odp-2 , Informacja w oparciu o art 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Informacja z otwarcia ofert , Informacja o wyborze oferty
zakończony
16.07.202126.07.2021Tryb zamówienia podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp - dostawa "Aparatu ultrasonograficznego - 1 kpl"
Ogłoszenie Załączniki Odp-1 , Informacja w oparciu o art.222 ust. 4 ustawy Pzp , Informacja z otwarcia ofert , Informacja o wyborze oferty
zakończony
12.07.202126.07.2021Przetarg ustny na wynajem części gruntu o pow.15 m2 z przeznaczeniem pod miejsce garażowe
Ogłoszenie , Wynik
zakończony
12.07.202126.07.2021Przetarg ustny na dzierżawę gruntu o pow.20 m2 z przeznaczeniem na przystanek autobusowy
Ogłoszenie , Wynik
zakończony
09.07.202119.07.2021
UWAGA: zmiana terminu na 22.07.2021
zmienione załączniki
Tryb zamówienia podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, „Świadczenie usług w zakresie napraw, remontów, obsługi technicznej, wulkanizacji oraz okresowych przeglądów technicznych i dodatkowych badań technicznych pojazdów użytkowanych przez SP ZOZ w Brzesku”,
Ogłoszenie; SWZ+załączniki; Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia; Odp nr 1
; SWZ+załączniki - zmienione , Informacja w oparciu o art.222 ust.4 Pzp , Informacja z otwarcia ofert , Informacja o wyborze oferty
zakończone
08.07.202116.07.2021Zapytanie ofertowe na usługę "Opracowanie procedur i dokumentów POZ w SP ZOZ w Brzesku". Usługa realizowana zgodnie z umową nr: UM.POZ.34.2019 Dostępność Plus. Poprawa dostępności POZ w SP ZOZ w Brzesku.
Ogłoszenie, Zapytanie ofertowe Załączniki Odp-1 Zbiorcze zestawienie ofert Zawiadomienie o wyborze oferty
zakończony
07.07.202122.07.2021Robota budowlana
Tryb zamówienia podstawowy na podstawie art.275 pkt 1 ustawy Pzp na zadanie "Dostosowanie Szpitala do obowiązujących przepisów prawa poprzez modernizację pomieszczeń składnicy akt na szatnie dla pracowników"
Ogłoszenie, SWZ, Projekt Architektura i pozostałe, Odp-1, Inwentaryzacja architektoniczna Odp-2 , Informacja w oparaciu o art. 222 ust.4 ustawy Pzp. Informacja z otwarcia ofert , Zawiadomienie o uniewaznieniu postepowania
unieważnione
06.07.202112.07.2021Zapytanie ofertowe na dostawę -Pieczywa świeżego,wyrobów piekarskich i ciastkarskich
Ogłoszenie , zal nr 1 , zal nr 2 , zal nr 3 , Wynik
zakończone
06.07.202114.07.2021Tryb zamówienia podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp - dostawa -" Odczynniki i środki kontrastowe",
Ogłoszenie, Zalaczniki Odp-1 Zal-1 zmieniony , Informacja w oparciu o art 222 ust. 4 Pzp. , Informacja z otwarcia ofert , Informacja o wyborze oferty
zakończony
05.07.202115.07.2021 zmiana terminu na 26.07.2021Zapytanie ofertowe na usługę " Pośrednictwa finansowego"
Zapytanie ofertowe, Zalaczniki, Sprawozdanie finansowe, Sprostowanie tresci Zapytania ofertowego , Informacja o zmianie terminu , Zawiadomienie o wyborze oferty
zakończone
25.06.202105.07.2021Tryb zamówienia podstawowy na podstawie art.275 ust 1 ustawy Pzp - Dostawa
Środków czyszczących i polerujących
Ogłoszenie , SWZ+załączniki , odp nr 1 , odp nr 2 , Informacja w oparciu o art 222 ust. 4 ustawy Pzp. , Informacja z otwarcia ofert , Informacja o wyborze oferty
zakończone
22.06.202130.06.2021Tryb zamówienia podstawowy na podstawie art.275 ust 1 ustawy Pzp - Dostawa Albuminy
Ogłoszenie, ZalacznikiOdp-1 , odp nr 2 , Informacja w oparciu o art 222 ust.4 ustawy Pzp. , Informacja z otwarcia ofert , Informacja o wyborze oferty.
zakończony
17.06.202125.06.2021Postępowanie konkursowe dotyczy realizacji umowy nr RPMP.09.02.01-12-0027/18-00 o dofinansowanie Projektu: Lepsze życie! Program badań prenatalnych oraz działań z zakresu wczesnej interwencji prowadzone na terenie powiatu brzeskiego i bocheńskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9, Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, z Europejskiego Funduszu Społecznego

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
1) usług psychologicznych
2) usług pedagogicznych
dla pacjentów w ramach realizowanego projektu pn.: Lepsze życie! Program badań prenatalnych oraz działań z zakresu wczesnej interwencji prowadzone na terenie powiatu brzeskiego i bocheńskiego
Ogłoszenie , SWKO , Załącznik nr 1,2 , Załącznik nr 3 projekt umowy , Wynik
zakończony
17.06.202125.06.2021Postępowanie konkursowe dotyczy realizacji umowy nr RPMP.09.02.01-12-0027/18-00 o dofinansowanie Projektu: Lepsze życie! Program badań prenatalnych oraz działań z zakresu wczesnej interwencji prowadzone na terenie powiatu brzeskiego i bocheńskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9, Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, z Europejskiego Funduszu Społecznego

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług fizjoterapeutycznych dla pacjentów w ramach realizowanego projektu pn.: Lepsze życie! Program badań prenatalnych oraz działań z zakresu wczesnej interwencji prowadzone na terenie powiatu brzeskiego i bocheńskiego
Ogłoszenie , SWKO , Załącznik nr 1, 2 , Załącznik nr 3 projekt umowy , Wynik
zakończony
17.06.202125.06.2021Postępowanie konkursowe dotyczy realizacji umowy nr RPMP.09.02.01-12-0027/18-00 o dofinansowanie Projektu: Lepsze życie! Program badań prenatalnych oraz działań z zakresu wczesnej interwencji prowadzone na terenie powiatu brzeskiego i bocheńskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9, Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, z Europejskiego Funduszu Społecznego

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług logopedycznych dla pacjentów w ramach realizowanego projektu pn.: Lepsze życie! Program badań prenatalnych oraz działań z zakresu wczesnej interwencji prowadzone na terenie powiatu brzeskiego i bocheńskiego
Ogłoszenie , SWKO , Załącznik nr 1, 2 , Załącznik nr 3 projekt umowy , Wynik
zakończony
16.06.202124.06.2021Postępowanie konkursowe dotyczy realizacji umowy nr RPMP.09.02.01-12-0027/18-00 o dofinansowanie Projektu: Lepsze życie! Program badań prenatalnych oraz działań z zakresu wczesnej interwencji prowadzone na terenie powiatu brzeskiego i bocheńskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9, Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, z Europejskiego Funduszu Społecznego
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w dziedzinie rehabilitacji medycznej dla pacjentów w ramach realizowanego projektu pn.: Lepsze życie! Program badań prenatalnych oraz działań z zakresu wczesnej interwencji prowadzone na terenie powiatu brzeskiego i bocheńskiego
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki nr 1, 2 , Załącznik nr 3 projekt umowy , Wynik
zakończony
15.06.202123.06.2021Postępowanie konkursowe dotyczy realizacji umowy nr RPMP.09.02.01-12-0011/18-00 o dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie Dziennego Domu Opieki medycznej w SPZOZ w Brzesku dla osób niesamodzielnych, w tym starszych z powiatu brzeskiego, szansą na poprawę jakości życia’’ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.1 z Europejskiego Funduszu Społecznego

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług fizjoterapeutycznych dla pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej w ramach realizowanego projektu pn.: „Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w SPZOZ w Brzesku dla osób niesamodzielnych, w tym starszych z powiatu brzeskiego, szansą na poprawę jakości życia”
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki nr 1, 2 , Załącznik nr 3 projekt umowy , Wynik
zakończony
14.06.202124.06.2021Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Pododdziale Noworodkowym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
11.06.202121.06.2021Zapytanie ofertowe na usługę " Pośrednictwa finansowego"
Ogłoszenie Załączniki Sprawozdanie finansowe , Unieważnienie
unieważnione
09.06.202117.06.2021Tryb udzielenia zamówienia -podstawowy na podstawie art.275 pkt 1 ustawy Pzp -
Całodobowe świadczenie usług odbierania, transportu i przechowywania zwłok pacjentów oraz czynności związanych z przeprowadzeniem sekcji zwłok pacjentów zmarłych z oddziałów Szpitala Powiatowego im. L. Rydygiera SP ZOZ w Brzesku”
Ogłoszenie , SWZ+załaczniki , Informacja na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, Informacja z otwarcia ofert , Informacja o wyborze oferty
zakończony
09.06.202118.06.2021Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Ogłoszenie , SWKO , Projekt umowy , Załączniki , Wynik
zakończony
09.06.202117.06.2021Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale Ginekologiczno - Położniczym z Pododdziałem Noworodkowym w dziedzinie anestezjologii
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
09.06.202118.06.2021Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1) w Oddziale Chirurgii Ogólnej
2) w Oddziale Chirurgii Ogólnej i w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Załącznik nr 3 projekt umowy , Załącznik nr 3a projekt umowy , Wynik
zakończony
08.06.202125.06.2021 zmiana terminu na 06.07.2021Robota budowlana
Tryb zamówienia podstawowy na podstawie art.275 pkt 1 ustawy Pzp na zadanie "Dostosowanie Szpitala do obowiązujących przepisów prawa poprzez modernizację pomieszczeń składnicy akt na szatnie dla pracowników"
Ogłoszenie, Załączniki Projkt1 Projekt2 Projekt3 Projekt4 Projekt5 Informacja o zmianie SWZ SWZ-zmiana , Zmiana ogłoszenia , Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Odp 1 1-Szatnie elektryka 2 Uzupełnienie przedmiaru 3 Ścianki HPL , Informacja w oparciu o art 222 ust 4 ustawy Pzp.Unieważnienie
postępowanie unieważnione
07.06.202114.06.2021Zapytanie ofertowe na dostawę-Owoców,warzyw i podobnych produktów.
Ogłoszenie+zał nr 1 , zal nr 2 , zał nr 3 , Protokół o wyborze oferty
zakończone
04.06.202111.06.2021Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Poradni Zdrowia Psychicznego
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
02.06.202110.06.2021Tryb zamówienia podstawowy na podstawie art.275 pkt 1 ustawy Pzp - dostawa
Komputerów poleasingowych,drukarek i urzadzeń sieciowych
Ogłoszenie , SWZ+zalaczniki , odp nr 1 , Informacja w oparciu o art 222 ust 4 ustawy Pzp., Informacja z otwarcia ofert , Informacja o wyborze oferty
zakończony
01.06.202110.06.2021Tryb zamówienia podstawowy na podstawie art.275 pkt 1 ustawy Pzp - dostawa Gazów medycznych
Ogłoszenie , SWZ+załaczniki Odp-1 Odp-2 , Informacja w oparciu o art 222 ust 4 ustawy Pzp. Informacja z otwarcia ofert Informacja o wyborze oferty
zakończony
25.05.202128.05.2021Zaproszenie do składania ofert na usługę malowania Oddziału ZaproszenieWynikzakończony
21.05.202128.05.2021Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Pododdziale Noworodkowym połączone z pełnieniem funkcji Lekarza Kierującego Pododdziałem Noworodkowym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy dla Lekarza Kierującego PN , Wynik
zakończony
21.05.202131.05.2021Tryb udzielenia zamówienia -podstawowy na podstawie art.275 pkt 1 ustawy Pzp - usługa
Świadczenie usługi odbioru, transportu wraz z zagospodarowaniem
zmieszanych i segregowanych odpadów komunalnych
Ogłoszenie , SWZ+Załączniki Wartość szacunkowa Informacja z otwarcia ofert<, Informacja o wyborze oferty
zakończony
20.05.202127.05.2021Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Ośrodku Rehabilitacji Kardiologicznej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
20.05.202128.05.2021Tryb udzielenia zamówienia -podstawowy na podstawie art.275 pkt 1 ustawy Pzp -
dostawa Wkładów drukujących do drukarek laserowych i atramentowych
Ogłoszenie , SWZ+załaczniki , odp nr 1 , Informacja z otwarcia ofert , Informacja o wyborze oferty
zakończony
19.05.202127.05.2021Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1) w Oddziale Chirurgii Ogólnej połączone z pełnieniem funkcji Zastępcy Lekarza Kierującego Oddziałem Chirurgii Ogólnej
2) w Oddziale Chirurgii Ogólnej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy dla Zastępcy LKO , Projekt umowy , Wynik
zakończony
18.05.202127.05.2021 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1) w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym z PN w dziedzinie ginekologii i położnictwa
2) w Oddziale Ginekologiczno - Położniczym z PN w dziedzinie anestezjologii
3) w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w Pracowni USG
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
18.05.202126.05.2021Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1) w Oddziale Chorób Płuc
2) w Oddziale Chorób Wewnętrznych z PKi PG
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
18.05.202127.05.2021Tryb zamówienia podstawowy na podstawie art.275 pkt 1 ustawy Pzp - dostawa " Szwów chirurgicznych" Ogłoszenie Zalaczniki Odp-1 Odp-2 , Informacja w oparciu o art 222 ust 4 ustawy Pzp , Informacja z otwarcia ofertInformacja w oparciu o art 222 ust 4 Pzp , Informacja o wyborze ofertyzakończony
18.05.202126.05.2021Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1) w Oddziale Dziecięcym
2) w Poradni Dziecięcej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
18.05.202125.05.2021Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1) w Oddziale Urologicznym połączone z pełnieniem funkcji Lekarza Kierującego Oddziałem
2) w Oddziale Urologicznym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy dla Lekarza Kier.Oddziałem , Projekt umowy , Wynik
zakończony
17.05.202125.05.2021Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Ogłoszenie , SWKO , Projekt umowy , Załączniki , Wynik
zakończony
17.05.2021 24.05.2021Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
Ogłoszenie , SWKO , Projekt umowy , Załączniki , Wynik
zakończony
14.05.202124.05.2021Tryb udzielenia zamówienia -podstawowy na podstawie art.275 pkt 1 ustawy Pzp - dostawa " Paliwa do pojazdów samochodowych", Ogłoszenie, Złączniki
Odp-1 , Informacja w oparciu o art 222 ust.4 Pzp. , Informacja z otwarcia ofert , Informacja o wyborze oferty.
zakończony
11.05.2021 21.05.2021Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Zespołach Ratownictwa Medycznego
Ogłoszenie , SWKO , Projekt umowy dla Lek. Koordynatora ZRM , Projekt umowy , Załączniki , Wynik
zakończony
07.05.202109.06.2021Przetarg nieograniczony na dostawę " Implantów ortopedycznych"
Ogloszenie, Zalaczniki , odp nr 1 Odp-2 , odp nr 3 ,Informacja w oparciu o art.222 ust .4 ustawy Pzp. , Informacja z otwarcia ofert , Sprostowanie do informacji z otwarcia ofert. , Informacja o wyborze oferty.
zakończony
05.05.2021 07.06.2021Przetarg nieograniczony na dostawę -Wyrobów diagnostycznych
Ogłoszenie , SWZ+załaczniki, Odp nr 1 , Informacja w oparciu o art 222 ust 4 ustawy Pzp. , Informacja z otwarcia ofert , Informacja o wyborze oferty.
zakończony
29.04.202107.05.2021Zadanie realizowane w ramach dofinansowania projektu DDOM. Umowa nr RPMP.09.02.01-12-0011/18-00 Tryb podstawowy - art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, - Dostawa "Różnych produktów leczniczych i wyrobów medycznych", Ogłoszenie, SWZ+załączniki, ODP nr 1 , ODP nr 2, Informacja na podstawie art. 222 ust. 4 ust. PzpInformacja z otwarcia ofert, Informacja o wyborze ofertyzakończony
28.04.202114.05.2021Tryb udzielenia zamówienia:
podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.
Robota budowlana "Naprawa dwóch fragmentów A i B instalacji wodnej zasilającej obiekt szpitala
Ogłoszenie, Zalaczniki, Informacja na podstawie art. 222 ust. 4 ust. Pzp, Informacja z otwarcia ofert, Informacja o wyborze oferty
zakończony
27.04.202106.05.2021Tryb udzielenia zamówienia: podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, Usługa:
„ Świadczenie usług kierowania pojazdem uprzywilejowanym ”, Ogłoszenie, SWZ+załączniki, Informacja na podstawie art. 222 ust. 4 ust. Pzp, Informacja z otwarcia ofert, Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
unieważniony
23.04.202130.04.2021Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług położnej w Oddziale Ginekologiczno - Położniczym z pododdziałem Noworodkowym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
21.04.202128.04.2021Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Poradni Kardiologicznej połączone z pełnieniem funkcji Kierownika Poradni Kardiologicznej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
21.04.202128.04.2021Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale Chorób Płuc
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
unieważniony
21.04.202130.04.2021Tryb udzielenia zamówienia - podstawowy na podstawie art.275 pkt 1 ustawy Pzp. Dostawa " Urządzeń i przyrządów używanych na salach operacyjnych" Ogloszenie, Zalaczniki Odp-1 Wzór umowy Wartość szacunkowa , Informacja z otwarcia ofert Wynikzakończony
19.04.202121.05.2021Przetarg nieograniczony na dostawę " Rękawic chirurgicznych" Ogloszenie, Zalaczniki, Odp-1 , odp nr 2, Informacja na podst. art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, Informacja z otwarcia ofert , Informacja o wyborze ofertyzakończony
16.04.202121.04.2021Zaproszenie do składania ofert na: dostawę „Środków ochrony biologicznej - indywidualnej”, zamówienie realizowane w oparciu o art. 6a ustawy z dnia z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 z późn. zm.), Zaproszenie do składania ofert, Zał nr 2, ODP nr 1, Informacja o wyborze oferty, Sprostowanie do informacji o wyborze ofertyzakończony
16.04.202121.04.2021Zaproszenie do składania ofert na dostawę „Rękawic chirurgicznych”, zamówienie realizowane w oparciu o art. 6a ustawy z dnia z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 z późn. zm.), Zaproszenie do składania ofert, Zał nr 2, ODP nr 1, Informacja o wyborze ofertyzakończony
16.04.202123.04.2021Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich lub położnej w Pododdziale Noworodkowym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
16.04.202123.04.2021Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
12.04.202120.04.2021Tryb udzielenia zamówienia: podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, Usługa:
„ Świadczenie usług kierowania pojazdem uprzywilejowanym ”
Ogłoszenie, SWZ+zał, Zał-2 - zmieniony , Informacja w oparciu o art. 222 ust 4 ustawy Pzp. , Informacje z otwarcia ofert, Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
unieważniony
26.03.202127.04.2021 zmiana terminu na 05.05.2021

Uwaga:
Zmienione załączniki
Zadanie realizowane na podstawie Umowy o Partnerstwie nr” VIII/145/IS/1498/18 rzecz wspólnej realizacji Projektu „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E - administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.5 E - usługi w ochronie zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zawarta na podstawie art. 33 ust. I ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460, z późn. zm.), w dniu 11.06.2018 r.

Tryb: Przetarg nieograniczony -art. 132 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), na dostawę: „Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne” , Ogłoszenie, SWZ+załączniki, SWZ+załaczniki - zmiana , Sprostowanie do ogłoszenia , Pismo z informacją o zmianie , odp nr 1 , SWZ+załaczniki-zmienione, Informacja na podstawie art. 222 ust. 4 ust. Pzp , Informacja z otwarcia ofert, Informacja o wyborze oferty
zakończony
23.03.202131.03.2021Tryb udzielenia zamówienia: podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp dostawa "Urządzeń i przyrządów używanych na salach operacyjnych" Ogloszenie, Zalaczniki, Wartość szacunkowa, Informacja z otwarcia ofert, Wynikzakończony
19.03.202131.03.2021Tryb udzielenia zamówienia: podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp usługa " Wykonanie projektu budowlanego przebudowy i nadbudowy bloku D"
Ogloszenie, Zalaczniki Odp-1 Instrukcja P-poż, Wartosc szacunkowa, Informacja z otwarcia ofert, Sprostowanie zestawienia ofert, Informacja o wyborze oferty
zakończony
19.03.202129.03.2021Tryb udzielenia zamówienia: podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp dostawa Różnych produktów spożywczych.
Ogloszenie , Zalaczniki, ODP nr 1 , Informacja w oparciu o art 222 ust.4 Pzp , Informacja z otwarcia ofert , Informacja o wyborze oferty
zakończony
19.03.202129.03.2021Zadanie realizowane w ramach dofinansowania projektu DDOM. Umowa nr RPMP.09.02.01-12-0011/18-00 Tryb podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp- Dostawa " Środków czyszczących i polerujących, różnych produktów spożywczych",Ogłoszenie, SWZ+załączniki , odp nr 1, Informacja na podst. art. 222 ust. 4 ust. PZP, Informacja z otwarcia ofert, Informacja o wyborze ofertyzakończony
18.03.202126.03.2021Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Pododdziale Noworodkowym Oddziału Gin.-Poł. z PN Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynikzakończony
16.03.202124.03.2021Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Zespołach Ratownictwa Medycznego
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
unieważniony
16.03.202124.03.2021Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
15.03.202116.04.2021Przetarg nieograniczony na dostawę -Implantów ortopedycznych
Ogloszenie , Zalaczniki, https://spzoz-brzesko.pl/wp-content/uploads/2021/03/Odp-implanty.pdf, Odp-2, Odp-3, Informacja na podst. art. 222 ust. 4 ust. Pzp , Informacja z otwarcia ofert , Informacja o wborze oferty.
zakończony
15.03.202123.03.2021Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale Urologicznym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
15.03.202123.03.2021 zmian terminu na 06.04.2021Tryb udzielenia zamówienia: podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp dostawa - Środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych
Ogloszenie , Zalaczniki , I Ogloszenie o zmianie ogloszenia , odp nr 1 , II Ogloszenie o zmianie ogloszenia , SWZ i zalaczniki zmienione , Informacja w oparciu o art 222 ust 4 Pzp , Informacja z otwarcia ofert , Sprostowanie do informacji z otwarcia ofert , Informacja o wyborze oferty
zakończony
12.03.202122.03.2021Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich lub położnej w Pododdziale Noworodkowym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
11.03.202119.03.2021Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1) w Pracowni Radiologii Ogólnodiagnostycznej
2) w Pracowni Tomografii Komputerowej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
11.03.202123.03.2021Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy dla Lek.Kier.Oddz. , Projekt umowy , Wynik
zakończony
11.03.202119.03.2021Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług ratownika medycznego
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
10.03.202112.04.2021Przetarg nieograniczony na dostawę -Opatrunków
Ogloszenie , Zalaczniki Odp-1, Odp-2, Wartość szacunkowa, Informacja z otwarcia ofert , Informacja o wyborze oferty
zakończony
09.03.202117.03.2021DDOM
Tryb udzielenia zamówienia: podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp - usługa
„Zapewnienie transportu osoby niesamodzielnej i opiekuna związane bezpośrednio z usługą zdrowotną świadczoną osobie niesamodzielnej z miejsca zamieszkania do DDOM i z powrotem”,
Ogloszenie, Zalaczniki, Informacja na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, Informacja z otwarcia ofert, Wynik
zakończony
09.03.202117.03.2021Tryb udzielenia zamówienia: podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp dostawa - Produktów mleczarskich
Ogłoszenie , Zalaczniki , Informacja w oparciu o art 222 ust 4 ustawy Pzp , Informacja z otwarcia ofert , Informacja o wyborze oferty
zakończony
05.03.202115.03.2021Zadanie realizowane w ramach dofinansowania projektu DDOM. Umowa nr RPMP.09.02.01-12-0011/18-00 Tryb podstawowy - Dostawa " Środków czyszczących i polerujących, różnych produktów spożywczych"
Ogłoszenie, Zasłączniki, Odp-1 DZP-271-7/21, Informacja w oparciu o art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, Informacja z otwarcia ofert, Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
unieważniony
26.02.202115.03.2021Zadanie realizowane na podstawie „Umowy o Partnerstwie” na rzecz wspólnej realizacji Projektu pn. „ Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2” planowanego do współfinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9,.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie, zawarta na podstawie art.33 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz.U.2018 poz.1431, ze zm) w związku z ogłoszonym w dniu 14 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanem zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 a co za tym koniecznością podjęcia wszelkich działań wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa, zawarta w dniu 04 listopada 2020.
Tryb udzielenia zamówienia: podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, wartość zamówienia nie przekracza kwot, o których mowa w art. 3 ustawy Pzp., na realizację robót budowlanych w ramach zadania:
„Instalacje tlenowe, powietrzne, próżniowe”, Ogłoszenie, SWZ+załączniki , Informacje w oparciu o art 222 ust 4 Pzp, Informacja z otwarcia ofert, Informacja o wyborze
zakończony
25.02.202109.03.2021Tryb udzielenia zamówienia: podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na usługę " Wykonanie projektu budowlanego modernizacji pomieszczeń przychodni na parterze oraz I pietrze w bloku C
Ogłoszenie, Załączniki, Odp-1, Informacja w oparciu o art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, Informacja z otwarcia ofert , Informacja o wyborze oferty
zakończony
25.02.202108.03.2021Tryb udzielenia zamówienia: podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp dostawa - Środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych
Ogłoszenie , ZałącznikiDZP-271-6/21-odpowiedz nr 1 , DZP-271-6/21 Odp nr 2 , DZP-271-6/21 Sprostowanie , Unieważnienie zadania nr 12,13 i 15 , Informacja w oparciu o art. 222 ust. 4 Pzp , Informacja z otwarcia ofert , Informacja o wyborze oferty
zakończony
24.02.202130.03.2021Przetarg nieograniczony na dostawę " Różnych urządzeń i produktów medycznych"- sprzętu jednorazowego użytku,
Ogłoszenie, Załączniki Odp-1 Odp-2 , odp nr 3 , Informacja na podstawie art 222 ust 4 Pzp , Informacja z otwarcia ofert , Sprostowanie do informacji z otwarcia ofert , Wynik
zakończony
23.02.202103.03.2021Tryb udzielenia zamówienia: podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp dostawa Produktów mleczarskich oraz produktów głęboko mrożonych
Ogłoszenie , Załączniki , Informacja w oparciu o art.222 ust. 4 ust.Pzp., Informacja o wyborze oferty
zakończony
19.02.2021.26.02.2021Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich: w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
19.02.202126.02.2021Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich lub położnej: w Oddziale Ginekologiczno - Położniczym z Pododdziałem Noworodkowym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
18.02.2021 25.02.2021Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1) w Oddziale Dziennym Terapii Uzależnień
2) w Poradni Leczenia Uzależnień
3) w Poradni Zdrowia Psychicznego
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
18.02.202125.02.2021Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale urologicznym połączone z pełnieniem funkcji Zastępcy Lekarza Kierującego Oddziałem Urologicznym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
18.02.202126.02.2021Tryb udzielenia zamówienia: podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp dostawa Różnych produktów spożywczych.
Ogłoszenie ,Załączniki , odp nr 1 , odp nr 2 , odp nr 3 , Informacja w oparciu o art.222 ust.4 ustawy Pzp. , Informacja z otwarcia ofert , Uniewaznienie
uniewazniony
18.02.202103.03.2021Zapytanie ofertowe na " Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK),
Ogłoszenie, Załączniki, Odp-1,Zał-1 zmiana, Odp-2, Informacja z otwarcia ofert,Wynik DZP-2711-1-2021
zakończony
17.02.202119.02.2021Zadanie realizowane na podstawie umowy nr: 9/WI/2020 zawartej pomiędzy Wojewodą Małopolskim, a Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Brzesku.
Zaproszenie do składania ofert na realizację robót budowlanych w ramach zadania:
„Rozbudowa instalacji gazów medycznych”, zadanie realizowane jest w oparciu o art. 46c ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1845 z późn. zm.) w zw. z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 z późn. zm.),
Zaproszenie do składania ofert, Załączniki, Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
zakończony
16.02.202124.02.2021Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1) w Oddziale Chorób Wewnętrznych z PK i PG w zakresie programów lekowych
2) w Poradni Reumatologicznej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
15.02.202125.02.2021Tryb udzielenia zamówienia: podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, usługę projektowania pod nazwą " Wykonanie projektu budowlanego modernizacji pomieszczeń przychodni na parterze oraz I piętrze w bloku C",
Ogłoszenie
SWZ z załącznikami, Zał-10-ID, Informacja w oparciu o art. 222 ust. 4 ust. PZP, Zbiorcze zestawienie ofert, Unieważnienie
unieważniony
10.02.202115.03.2021Przetarg nieograniczony na dostawę -Wyrobów diagnostycznych
Ogłoszenie , zalaczniki , odp nr 1 , Informacja w oparciu o art 222 ust 4 ustawy Pzp , Zawiadomienie o uniewaznieniu postępowanuia
unieważniony
09.02.202112.03.2021Przetarg nieograniczony na dostawę- Wyrobów diagnostycznych
Ogloszenie , Zalaczniki , odp nr 1 , odp nr 2 , odp nr 3 , Informacja w oparciu o art 222 ust 4 Pzp. , Informacja z otwarcia ofert-DZP-271-2-U/21 , Informacja o wyborze oferty
zakończony
09.02.202112.03.2021Przetarg nieograniczony na dostawę "Środków immunosupresyjnych"
Ogłoszenie, SWZ+załączniki , odp nr 1, Informacja w oparciu o art. 222 ust. 4 ust. Pzp ; DZP-271-1-U/21, Informacja z otwarcia ofert; DZP-271-1-U/21 , Informacja o wyborze oferty
zakończony
04.02.202119.02.2021Zadanie realizowane na podstawie „Umowy o Partnerstwie” na rzecz wspólnej realizacji Projektu pn. „ Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2” planowanego do współfinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9,.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie, zawarta na podstawie art.33 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz.U.2018 poz.1431, ze zm) w związku z ogłoszonym w dniu 14 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanem zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 a co za tym koniecznością podjęcia wszelkich działań wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa, zawarta w dniu 04 listopada 2020.
Tryb udzielenia zamówienia: podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, wartość zamówienia nie przekracza kwot, o których mowa w art. 3 ustawy Pzp., na realizację robót budowlanych w ramach zadania:
„Instalacje tlenowe, powietrzne, próżniowe”

Ogłoszenie, SWZ+załączniki, Rysunki, Informacja na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, Informacja z otwarcia ofert, Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
unieważniony
27.01.202110.02.2021Przetarg ustny na dzierżawę gruntu o powierzchni 20 m 2 z przeznaczeniem na przystanek dla osób ,zlokalizowany w Brzesku przy ulicy Kościuszki 68 tj.
Ogłoszenie , Wynik
zakończony
27.01.2021Plan zamówień na rok 2021,
Plan , Plan zamówień- aktualizacja, Plan zamówień- aktualizacja, Plan zamówień - aktualizacja; Plan zamówień - aktualizacja; Plan zamówień -aktualizacja
; Plan zamówień - aktualizacja;Plan zamówień - aktualizacja ; Plan udzielania zamówień-aktualizacja; Plan zamówień-aktualizacja; Plan zamówień - aktualizacja
26.01.202110.02.2021Zadanie realizowane na podstawie umowy nr: 9/WI/2020 zawartej pomiędzy Wojewodą Małopolskim, a Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Brzesku.
Tryb udzielenia zamówienia: podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, wartość zamówienia nie przekracza kwot, o których mowa w art. 3 ustawy Pzp., na realizację robót budowlanych w ramach zadania:
„Rozbudowa instalacji gazów medycznych”
Ogłoszenie, SWZ + załączniki, Informacja na podst. art. 222 ust. 4 ust. Pzp, Informacja z otwarcia ofert, Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
unieważniony
25.01.202109.02.2021Przetarg ustny na najem część nieruchomości położonej w Brzesku przy ul.Kościuszki 68 o łącznej powierzchni 19 m2 z przeznaczeniem na działalność handlową
Ogłoszenie , Wynik
zakończony
21.01.202128.01.2021Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich lub położnej w Pododdziale Noworodkowym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Unieważnienie
unieważniony
21.01.202128.01.2021Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale Chorób Płuc
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
18.01.202126.01.2021Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Pododdziale Noworodkowym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
18.01.202125.01.2021Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług technika elektroradiologii
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
18.01.202125.01.2021Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług ratownika medycznego
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
18.01.202125.01.2021Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Zespołach Ratownictwa Medycznego
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu