Print Friendly, PDF & Email
Data ogłoszeniaTermin składania ofertyopis przedmiotuAktualny status procesu
30.12.201909.01.2020Przetarg nieograniczony na usługę-Opieka serwisowa i nadzór autorski oprogramowania RIS/PACS
Ogłoszenie , SIWZ ,zal nr 1 , zal nr 2 , zal nr 3 , zal nr 4 , zal nr 5 , zal nr 6 ,
zal nr 7
,zal nr 8 , zal nr 9 , odp nr 1 , poprawiony zal nr 5 , Wynik
zakończony
23.12.201914.01.2020Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług ratownika medycznego
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
20.12.201907.01.2020Postępowanie konkursowe dotyczy realizacji umowy nr RPMP.09.02.01-12-0027/18-00 o dofinansowanie projektu pn. „Lepsze życie! Program badań prenatalnych oraz działań z zakresu wczesnej interwencji prowadzone na terenie powiatu brzeskiego i bocheńskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9, Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, z Europejskiego Funduszu Społecznego

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań biochemicznych
Ogłoszenie , SWKO , Załącznik 1 , Załącznik 2, 3, 4 , Załącznik 5 projekt umowy , Zbiorcze zest.ofert , Wynik
zakończony
20.12.201903.01.2020Postępowanie konkursowe dotyczy realizacji umowy nr RPMP.09.02.01-12-0027/18-00 o dofinansowanie projektu pn. „Lepsze życie! Program badań prenatalnych oraz działań z zakresu wczesnej interwencji prowadzone na terenie powiatu brzeskiego i bocheńskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9, Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, z Europejskiego Funduszu Społecznego

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w dziedzinie ginekologii i położnictwa w kierunku diagnostyki wad wrodzonych - badania prenatalne
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
18.12.201923.12.2019Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
13.12.201930.12.2019Przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości położnej w Brzesku przy ulicy Kościuszki 68 tj. grunt o powierzchni 80 m 2
Ogloszenie , Wynik
zakończony
13.12.201930.12.2019Przetarg ustny na najem części holu głównego o powierzchni 0,5 m 2 z przeznaczenie na zainstalowanie automatu serwującego gorące napoje
Ogloszenie , Wynik
zakończony
13.12.201923.12.2019Przetarg nieograniczony na Usługi pielęgniarskie
Ogłoszenie , SIWZ , Zał 1 , Zał 2 , Zał 3 , Zał 4 , Zał 5 , Zał 6 , Zał 7 , Zał 8 , Zbiorcze zest.ofert , Wynik
zakończony
09.12.201923.12.2019Przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości położnej w Brzesku przy ulicy Kościuszki 68 tj. grunt o powierzchni 20 m 2
Ogloszenie , Wynik
zakończony
05.12.201917.12.2019Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań
Ogłoszenie , SWKO , Zał 1 , Zał 2, 3, 4 , Zał 5 projekt umowy , Wynik
zakończony
05.12.201913.12.2019Przetarg nieograniczony na dostawę -Różnych produktów leczniczych,środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych
Ogłoszenie ,SIWZ , zal nr 1 , zal nr 2 , zal nr 3 , zal nr 4 , zal nr 5 , zal nr 6 ,
zal nr 7 wzor oswiadczenia
, odp nr 1 , odp nr 2 , odp nr 3 , poprawiony zał nr 5 , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
03.12.201913.12.2019Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Poradni medycyny Pracy połączone z pełnieniem funkcji Lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
03.12.201917.12.2019Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
03.12.201911.12.2019Przetarg nieograniczony na dostawę -Produktów zwierzęcych,mięsa i produktów mięsnych.
Ogłoszenie ,SIWZ , zal nr 1 , zal nr 2 , zal nr 3 , zal nr 4 , zal nr 5 , zal nr 6 ,
zal nr 7-wzor oswiadczenia , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
28.11.201909.12.2019Przetarg nieograniczony na usługę polegającą na Kompleksowym świadczeniu usług pralniczych
Ogłoszenie , SIWZ , Zał 1 , Zał 2 , Zał 3 , Zał 4 , Zał 5 , Zał 6 , Zał 7 , Zał 8 , Zbiorcze zest.ofert ,Wynik
zakończony
26.11.201905.12.2019Przetarg nieograniczony na usługę-Świadczenia usług w zakresie odbioru,transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych
Ogłoszenie ,SIWZ , zal nr 1 , zal nr 2 , zal nr 3 , zal nr 4 , zal nr 5 , zal nr 6 ,
zal nr 7
, zal nr 8 wzor oswiadczenia , odp nr 1 , zmieniona SIWZ
zal nr 5 , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
22.11.201906.12.2019Przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości położnej w Brzesku przy ulicy Kościuszki 68 tj. grunt o powierzchni 20 m 2
Ogłoszenie , Unieważnienie licytacji
unieważniony
22.11.201906.12.2019Przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości położnej w Brzesku przy ulicy Kościuszki 68 tj. grunt o powierzchni 1,5 m 2
Ogłoszenie , Unieważnienie licytacji
unieważniony
18.11.201925.11.2019Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale Chirurgii Ogólnej połączone z pełnieniem funkcji Lekarza Kierującego Oddziałem Chirurgii Ogólnej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
12.11.201920.11.2019Zapytanie ofertowe na dostawę -Pojemników na zużyte igły i strzykawki
Ogłoszenie , zal nr 1 , zal nr 2 ,zal nr 3 , zal nr 4 , odp nr 1 , Wynik
zakończone
08.11.201918.11.2019Zapytanie ofertowe na usługę Czyszczenia i dezynfekcji central i kanałów klimatyzacyjno- wentylacyjnych, wymiana filtrów HEPA oraz czyszczenie i dezynfekcja kanałów nawiewu i wywiewu wentylacji mechanicznej w obiektach Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku.
Ogłoszenie , zal nr 1 , zal nr 2 , zal nr 3 , zal nr 4 , Wynik
zakończone
04.11.201913.11.2019Przetarg nieograniczony na dostawę-Zestawów komputerowych
Ogłoszenie , SIWZ , zal nr 1 , zal nr 2 , zal nr 3 , zal nr 4 , zal nr 5 , zal nr 6 ,
zal nr 7
-wzór oświadczenia , odp nr 1 , odp nr 2 , odp nr 3 , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
29.10.201906.11.2019Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Zespołach Ratownictwa Medycznego połączone z pełnieniem funkcji Lekarza Koordynatora Zespołów Ratownictwa Medycznego
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Odp 1 , Wynik
zakończony
17.10.201925.10.2019Zadanie realizowane jest z dotacji celowej przyznanej przez Ministra Zdrowia.

Przetarg nieograniczony na dostawę -Ambulansu sanitarnego typu C.
Ogloszenie , SIWZ , zal nr 1 , zal nr 2 , zal nr 3 , zal nr 4 , zal nr 5 , zal nr 6 ,
zal nr 7-wzor oswiadczenia
, odp nr 1, Odp nr 2, Odp nr 3, Wynik
zakończone
16.10.201924.10.2019Zadanie realizowane jest w ramach Umowy o dofinansowanie Projektu: Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w SP ZOZ w Brzesku dla osób niesamodzielnych, w tym starszych z powiatu brzeskiego, szansą na poprawę jakości życia, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.1. z Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarta w Krakowie w dniu 10.07.2018 r. Umowa RPMP.09.02.01-12-0011/18-00.

Przetarg nieograniczony na dostawę- Różnych produktów leczniczych i medycznych.
Ogloszenie , SIWZ , zal nr 1 , zal nr 2 , zal nr 3 , zal nr 4 , zal nr 5 , zal nr 6 , zal nr 7 , zal nr 8- wzór oswiadczenia , Załącznik nr 1 poprawiony ,Odp nr 1, Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, Odp 2, Odp nr 3 , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
14.10.201924.10.2019Zapytanie ofertowe na usługę-Wykonanie uproszczonej inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynku SP ZOZ w Brzesku
Ogloszenie , zal nr 1 , zal nr 2 , zal nr 3 , zal nr 4 , odp nr 1 , zal -mapka z opisem , zal -Elewacje 1 , zal - Elewacje 2 , odp nr 2 ,sprostownie do odp nr 2, Wynik
zakończone
09.10.201917.10.21019Zapytanie ofertowe na usługę -Konserwację,naprawę oraz usuwanie awarii dźwigów osobowych i towarowych w obiektach Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku
Ogłoszenie , zal nr 1 , zal nr 2 , zal nr 3 , zal nr 4 , zal nr 5 , odp nr 1 , Wynik
zakończone
25.09.201903.10.2019Program badań przesiewowych raka jelita grubego”, w ramach „Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych”.

Przetarg nieograniczony na dostawę-Różnych materiałów medycznych
Ogloszenie , SIWZ , zal nr 1 , zal nr 2 , zal nr 3 , zal nr 4 , zal nr 5 , zal nr 6 ,
zal nr 7
, zal nr 8-wzor oswiadczenia , odp nr 1 , odp nr 2 , Wynik
zakończony
25.09.201904.10.2019Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług ratownika medycznego
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Sprostowanie , Wynik
zakończony
24.09.201902.10.2019 zmiana terminu na 08.10.2019Przetarg nieograniczony na dostawę
"Ambulansu sanitarnego"
Ogłoszenie, SIWZ, Zal1, Zal2, Zal3, Zal4, Zal5, Zal6, Zal7 , odp nr 1 , odp nr 2 , Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia , oglosznie o uniewaznieniu postepowania
zakonczony
23.09.201930.09.2019Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii i Pododdziałem Geriatrii
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
unieważniony
23.09.201902.10.2019Przetarg nieograniczony na dostawę- Różnych produktów leczniczych
Ogłoszenie , SIWZ , zal nr 1 , zal nr 2 , zal nr 3 , zal nr 4 , zal nr 5 , zal nr 6 ,
zal nr 7
, zal nr 8-wzor oswiadczenia , odp nr 1 zbiorcze zestawienie ofert, Wynik
zakończony
23.09.201902.10.2019Przetarg nieograniczony na dostawę -Ręczników papierowych do rąk
Ogłoszenie , SIWZ , zal nr 1 , zal nr 2 , zal nr 3 , zal nr 4 , zal nr 5 , zal nr 6 ,
zal nr 7
, Sprostowanie , poprawiony załacznik nr 1 , odp nr 1 , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
18.09.201922.10.2019Przetarg nieograniczony na dostawę - Systemów diagnostycznych
Ogłoszenie , SIWZ , zad nr 1a bio +Im , zad nr 1b , zad nr 2 , zad nr 3 ,zad nr 4a , zad nr 4b , zad nr 5a , zad nr 5b , zal nr 2 , zal nr 3 , zal nr 4 , zal nr 4a , klucz publiczny , zad nr 1 cd -zmienione , zad nr 4a zmienione, zad nr 5a zmienione , odp nr 1 , odp nr 2, Zał. nr 5,zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
17.09.201925.09.2019 zmiana terminu na 02.10.2019Przetarg nieograniczony na usługę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz mienia na rzecz Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku.
Ogłoszenie, SIWZ, Zal 1 , Zal. 1a, Zal. 1b, Zal. 1 c, Zal 2, Zal. 3, Zal. 4, Zal 5, Zal. 6, Zal 7, Zal 8 , I Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia , II Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia , odp nr 1 , III Ogloszenie o zmianie ogloszenia, Odp 2, Umowa-zmiana , zbiorcze zestawienie ofert , wzór oswiadczenia , Wynik
zakończony
12.09.201919.09.2019Zapytanie ofertowe na usługę technika elektroradiologii
Ogłoszenie , Zał 1 , Zał 2 , Zał 3 , Zał 4 , Zał 5 , Wynik
zakończony
12.09.201920.09.2019Program badań przesiewowych raka jelita grubego”, w ramach „Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych”.

Przetarg nieograniczony na dostawę-Różnych produktów medycznych i leczniczych.
Ogłoszenie , SIWZ , zal nr 1 , zal nr 2 , zal nr 3 , zal nr 4 , zal nr 5 , zal nr 6 ,
zal nr 7 , zal nr 8- wzor oswiadczenia , odp nr 1 , Zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
11.09.201918.09.2019Postępowanie konkursowe dotyczy realizacja zadania pn.: "program badań przesiewowych raka jelita grubego"
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich - wykonywanie badań kolonoskopowych
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
11.09.201920.09.2019Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług ratownika medycznego
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Odp 1 , Odp 2 , Sprostowanie odp 1 , Wynik
zakończony
09.09.201917.09.2019Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii i w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
Ogłoszenie , SWKO , Załaczniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
06.09.201930.09.2019Dialog Techniczny
na realizację zadania " Budownictwo energooszczędne. Część 1) zmniejszenie zużycia energii w budownictwie"
Ogłoszenie , Załącznik 1 , Załącznik 2
trwa
28.08.201911.09.2019Przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości położnej w Brzesku przy ulicy Kościuszki 68 tj. grunt o powierzchni 20 m 2 ,
Ogloszenie , <Wynik
zakończony
28.08.201911.09.2019Przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości położnej w Brzesku przy ulicy Kościuszki 68 tj. grunt o powierzchni 20 m 2 ,
Ogloszenie , Wynik
zakończony
28.08.201905.09.2019Przetarg nieograniczony na dostawę -Energii elektrycznej
Ogloszenie , SIWZ , zal nr 1 , zal nr 2 , zal nr 3 , zal nr 4 , zal nr 5 , zal nr 6
zal nr 7-wzor oswiadczenia , odp nr 1 , Wynik
zakończony
26.08.201904.09.2019 zmiana terminu na 06.09.2019Zadanie realizowane jest z dotacji celowej przyznanej przez Ministra Zdrowia.

Przetarg nieograniczony na dostawę-Ambulansu sanitarnego typu C
Ogłoszenie , SIWZ , zal nr 1 , zal nr 2 , zal nr 3 , zal nr 4 , zal nr 5 , zal nr 6 ,
zal nr 7 -wzor oswiadczenia
, Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ,odp nr 1 , Ogloszenie o uniewaznieniu postepowania
unieważniony
19.08.201926.08.2019Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
19.08.201923.08.2019Zapytanie ofertowe na dostawę szczepionek
Ogłoszenie, Załącznik nr 1, Załącznik nr 2, Załącznik nr 3, Załącznik nr 4, Wynik
zakończony
14.08.01923.08.2019Zadanie realizowane jest w ramach Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 12. Infrastruktura Społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Umowa nr:RPMP.12.01.03-12-0615/17-00-XVII/216/FE/18 o dofinansowanie Projektu: Poprawa jakości i dostępności usług świadczonych przez SP ZOZ w Brzesku poprzez inwestycje w Blok Operacyjny i Pododdział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12, Infrastruktura Społeczna, Działanie12.2 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony Zdrowia o znaczeniu subregionalnym – spr z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zawarta w Krakowie w dniu 23.05.2018 r.

Przetarg nieograniczony na dostawę "Wyposażenia medycznego: chłodziarka medyczna, wózek zabiegowy, pistolet do mycia natryskowego"
Ogłoszenie , SIWZ , Zal1 , Zal2 , Zal3 , Zal4 , Zal5 , Zal6 , Odp1 , Odp2 , Zbiorcze zestawienie ofert , Wzór oświadczenia , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
14.08.201923.08.2019Przetarg nieograniczony na dostawę Energii elektrycznej
Ogłoszenie , SIWZ , Zał 1 , Zał 2 , Zał 3 , Zał 4 , Zał 5 , Zał 6 , Zał 7, Wynik
unieważniony
13.08.201922.08.2019Przetarg nieograniczony na dostawę " Endoprotez cementowych stawu kolanowego"
Ogłoszenie , SIWZ , Zal1 , Zal2 , Zal3 , Zal4 , Zal5 , Zal6 , Zal7 , Zbiorcze zest.ofert , Wynik
zakończony
08.08.201920.08.2019
zmiana terminu na
23.08.2019
Zadanie realizowane jest z dotacji celowej przyznanej przez Ministerstwo Zdrowia
Przetarg nieograniczony na dostawę- Ambulansu sanitarnego typu C
Ogłoszenie , SIWZ , zal nr1 , zal nr 2 , zal nr 3 ,zal nr 4 , zal nr 5 , zal nr 6 ,
zal nr 7 , Zmiana ogłoszenia , Odp1 , SIWZ -zmiana, Wynik
unieważniony
07.08.201920.08.2019Przetarg nieograniczony na dostawę Zestawów operacyjnych.
Ogloszenie , SIWZ , zal nr 1 , zal nr 2 , zal nr 3 , zal nr 4 , zal nr 5 , zal nr 6 , zal nr 7 , zal nr 8, Odp nr 1, Zbiorcze zestawienie ofert, Wynik
zakończony
06.08.201914.08.2019Przetarg nieograniczony na dostawę-Urządzeń do nakłuwania żył,pobierania krwi oraz odczynników laboratoryjnych.
Ogłoszenie , SIWZ , zal nr 1 , zal nr 2 , zal nr 3 , zal nr 4 , zal nr 5 , zal nr 6 , zal nr 7 , zal nr 8, Odp nr 1, Załacznik nr 1 poprawiony, Zbiorcze zestawienie ofert, Wynik
zakończony
22.07.201923.08.2019Przetarg nieograniczony na dostawę -Różnych produktów leczniczych
Ogłoszenie , SIWZ , zal nr 1 , zal nr 2 , Zal nr 3 JEDZ , zal nr 4 , zal nr 5 , zal nr 6, Odp 1, Załącznik nr 1 pop, Odp nr 2, Zał nr 1 poprawiony, Odp nr 3, Zbiorcze zest.ofert , Wynik
zakończony
10.07.201923.07.2019Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale Ginekologiczno - Położniczym z Pododdziałem Noworodkowym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy, Wynik
unieważniony
09.07.201912.08.2019Zadanie realizowane jest w ramach Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 12. Infrastruktura Społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Umowa nr:RPMP.12.01.03-12-0615/17-00-XVII/216/FE/18 o dofinansowanie Projektu: Poprawa jakości i dostępności usług świadczonych przez SP ZOZ w Brzesku poprzez inwestycje w Blok Operacyjny i Pododdział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12, Infrastruktura Społeczna, Działanie12.2 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony Zdrowia o znaczeniu subregionalnym – spr z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zawarta w Krakowie w dniu 23.05.2018 r.

Przetarg nieograniczony na dostawę -Urządzeń medycznych
Ogloszenie , SIWZ , zal nr 1 , zal nr 2 , zal nr 3-JEDZ , zal nr 4 , zal nr 5 , zal nr 6 , klucz publiczny Odp-1 Zał-1poprawiony , Zbiorcze zestawienie ofert, Wynik
zakończony
05.07.201911.07.2019Zapytanie ofertowe na dostawę- Różnego sprzętu i artykułów biurowych
Ogloszenie , zal nr 1 , zal nr 2 , zal nr 3 , zal nr 4 , Wynik
zakończone
04.07.201912.07.2019Postępowanie przetargowe realizowane jest w ramach Umowy nr: RPMP.09.02.01-12-0027/18-00 o dofinansowanie Projektu: „Lepsze życie! Program badań prenatalnych oraz działań z zakresu wczesnej interwencji prowadzone na terenie powiatu brzeskiego i bocheńskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przetarg nieograniczony na dostawę-"Drobnego sprzetu do ćwiczeń,pomocy dydaktycznych,w ramach wczesnej interwencji,wspomaganie rozwoju dziecka"
Ogłoszenie , SIWZ , zal nr 1 , zal nr 2 , zal nr 3 , zal nr 4 , zal nr 5 , zal nr 6 ,
zal nr 7
, zal nr 1 zmieniony , odp nr 1 , odp nr 2 , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
04.07.201912.07.2019Przetarg nieograniczony na dostawę " Stołów operacyjnych"
Zadanie realizowane jest w ramach Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 12. Infrastruktura Społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Umowa nr:RPMP.12.01.03-12-0615/17-00-XVII/216/FE/18 o dofinansowanie Projektu: Poprawa jakości i dostępności usług świadczonych przez SP ZOZ w Brzesku poprzez inwestycje w Blok Operacyjny i Pododdział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12, Infrastruktura Społeczna, Działanie12.2 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony Zdrowia o znaczeniu subregionalnym – spr z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zawarta w Krakowie w dniu 23.05.2018 r.
Ogłoszenie, SIWZ, Zal1, Zal2, Zal3, Zal4, Zal5, Zal6, Zal7 Odp 1 Zbiorcze zestawienie ofert Wynik
zakończony
02.07.201912.07.2019Zapytanie ofertowe na dostawę- Pieczywa swieżego,wyrobów piekarskich i ciastkarskich
Ogłoszenie , zal nr 1 , zal nr 2 , zal nr 3 , zal nr 4 , Wynik
zakończone
02.07.201910.07.2019Przetarg nieograniczony na dostawę -Środków immunosupresyjnych
Ogłoszenie , SIWZ , zal nr 1 , zal nr 2 , zal nr 3 , zal nr 4 , zal nr 5 , zal nr 6 , zal nr 7 , zal nr 8 , Wynik
zakończony
26.06.201905.07.2019Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1. w Oddziale Ginekologiczno -Położniczym z Pododdziałem Noworodkowym
2. w zakładzie Diagnostyki Obrazowej w Pracowni USG
Ogłoszenie , SWKO , Załaczniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
25.06.201903.07.2019Przetarg nieograniczony na dostawę: Gazów medycznych
Ogłoszenie , SIWZ , Zał 1 , Zał 2 , Zał 3 , Zał 4 , Zał 5 , Zał 6 , Zał 7 , Zał 8 , Odp 1 , Zał 2 - poprawiony , Zbiorcze zest.ofert , Wynik
zakończony
19.06.201927.06.2019Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
17.06.201924.06.2019Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1. w Poradni Endokrynologicznej
2. w Poradni Neurologicznej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
14.06.201924.06.2019Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w dziedzinie onkologii klinicznej
Ogłoszenie , SWKO , Załaczniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
14.06.201925.06.2019Zadanie realizowane jest w ramach Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 12. Infrastruktura Społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Umowa nr:RPMP.12.01.03-12-0615/17-00-XVII/216/FE/18 o dofinansowanie Projektu: Poprawa jakości i dostępności usług świadczonych przez SP ZOZ w Brzesku poprzez inwestycje w Blok Operacyjny i Pododdział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12, Infrastruktura Społeczna, Działanie12.2 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony Zdrowia o znaczeniu subregionalnym – spr z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zawarta w Krakowie w dniu 23.05.2018 r.

Przetarg nieograniczony na dostawę Mebli medycznych
Ogloszenie , SIWZ , zal1, zal nr 2 , zal nr 3 , zal nr 4 , zal nr 5 , zal nr 6, Informacja dodatkowa, Odp 1 Odp2 Zmieniony Zal1Odp3 Zbiorcze Zal7Wynik
zakończony
14.06.201924.06.2019Przetarg nieograniczony na dostawę-Owoców, warzyw i podobnych produktów
Ogloszenie , SIWZ , zal nr 1 , zal nr 2 , zal nr 3 , zal nr 4 , zal nr 5 , zal nr 6 ,
zal nr 7
, Zbiorcze zestawienie ofert, Wynik
zakończony
13.06.201924.06.2019Przetarg nieograniczony na usługę-Świadczenie usług odbierania,transportu i przechowywania zwłok pacjentów zmarłych w SPZOZ w Brzesku
Ogłoszenie , SIWZ , zal nr 1 , zal nr 2 , zal nr 3 , zal nr 4 , zal nr 5 , zal nr 6 ,
zal nr 7
, zal nr 8, Zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
12.06.201924.06.2019Przetarg nieograniczony na dostawę -Środków immunosupresyjnych
Ogłoszenie , SIWZ , zal nr 1 , zal nr 2 , zal nr 3 , zal nr 4 , zal nr 5 , zal nr 6 ,
zal nr 7
, zal nr 8 , Ogloszenie o zmianie ogloszenia, Wynik
unieważniony
10.06.201918..06.2019Przetarg nieograniczony na Usługi lekarskie
Ogłoszenie , SIWZ , Zał 1 , Zał 2 , Zał 3 , Zał 4 , Zał 5 , Zał 6 , Zał 7 , Zał 8 , Zał 9 , Zbiorcze zest.ofert , Wynik
zakończony
06.06.201914.06.2019Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań: Badania medycyny nuklearnej - scyntygrafia
Ogłoszenie , SWKO , Zał 1 , Zał 2, 3, 4 , Projekt umowy , Dodatk. inform. , Wynik
unieważniony
06.06.201914.06.2019Zadanie realizowane jest w ramach Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 12. Infrastruktura Społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Umowa nr:RPMP.12.01.03-12-0615/17-00-XVII/216/FE/18 o dofinansowanie Projektu: Poprawa jakości i dostępności usług świadczonych przez SP ZOZ w Brzesku poprzez inwestycje w Blok Operacyjny i Pododdział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12, Infrastruktura Społeczna, Działanie12.2 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony Zdrowia o znaczeniu subregionalnym – spr z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zawarta w Krakowie w dniu 23.05.2018 r.

Przetarg nieograniczony na-Wyposażenie medyczne oraz meble ze stali nierdzewnej.
Ogłoszenie , SIWZ , zal nr 1 , zal nr 2 , zal nr 3 , zal nr 4 , zal nr 5 , zal nr 6, ODP nr 1, Odp nr 2 , zbiorcze zestawienie ofert, Wynik
zakończony
03.06.201911.06.2019Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1. w Oddziale Dziecięcym
2. w Poradni Lekarza Rodzinnego
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
03.06.201912.06.2019
Zmiana załącznika nr:1
Zadanie realizowane jest w ramach Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 12. Infrastruktura Społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Umowa nr:RPMP.12.01.03-12-0615/17-00-XVII/216/FE/18 o dofinansowanie Projektu: Poprawa jakości i dostępności usług świadczonych przez SP ZOZ w Brzesku poprzez inwestycje w Blok Operacyjny i Pododdział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12, Infrastruktura Społeczna, Działanie12.2 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony Zdrowia o znaczeniu subregionalnym – spr z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zawarta w Krakowie w dniu 23.05.2018 r.

Przetarg nieograniczony na dostawę -Mebli szatnianych biurowych,wyposażenia biurowego i domowego.
Ogłoszenie , SIWZ , zal nr 1 , zal nr 2 , zal nr 3 , zal nr 4 , zal nr 5 , zal nr 6 ,
odp nr 1
, odp nr 2 , odp nr 3 , Sprostowanie , Zal1-zmieniony , Sprostowanie , zał nr 1 poprawiony , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik , Sprostowanie do zawiadomienia o wyborze nakorzystnieszej oferty.
zakończony
03.06.201910.06.2019Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii i Pododdziałem Geriatrii oraz w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Sprostowanie , Wynik
unieważniony
29.06.201907.06.2019Zadanie realizowane w ramach umowy nr RPMP.09.02.01-12-0011/18-00 o dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie Dziennego Domu Opieki medycznej w SPZOZ w Brzesku dla osób niesamodzielnych, w tym starszych z powiatu brzeskiego, szansą na poprawę jakości życia’’ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.1 z Europejskiego Funduszu Społecznego

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług fizjoterapeutycznych
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
29.05.201909.07.2019Zadanie realizowane jest w ramach Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 12. Infrastruktura Społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Umowa nr:RPMP.12.01.03-12-0615/17-00-XVII/216/FE/18 o dofinansowanie Projektu: Poprawa jakości i dostępności usług świadczonych przez SP ZOZ w Brzesku poprzez inwestycje w Blok Operacyjny i Pododdział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12, Infrastruktura Społeczna, Działanie12.2 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony Zdrowia o znaczeniu subregionalnym – spr z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zawarta w Krakowie w dniu 23.05.2018 r.

Przetarg nieograniczony na dostawę -Aparatury rentgenowskiej
1/Aparat RTG z ramieniem C-kpl 1
2/Densytometr rentgenowski -kpl 1
Ogłoszenie , SIWZ , zal nr 1 , zal nr 2 , zal nr 3 JEDZ , zal nr 4 , zal nr 5 , zal nr 6 , klucz publiczny, Odp 1 Zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
29.06.201906.06.2019Przetarg nieograniczony na dostawę-Materiałów medycznych-serwet operacyjnych.
Ogłoszenie , SIWZ , zal nr 1 , zal nr 2 , zal nr 3 , zal nr 4 , zal nr 5 , zal nr 6 ,
zal nr 7 , zal nr 8 , odp nr 1 , odp nr 2 , Wynik
zakończony
27.05.201906.06.2019Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług: Ratownika medycznego
Ogłoszenie , SWKO , Załaczniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
23.05.201904.06.2019Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań medycyny nuklearnej - scyntygrafia
Ogłoszenie , SWKO , Zal 1Zal 2, 3, 4 , Projekt umowy , Dodat. informacje , Wynik
unieważniony
23.05.201931.05.2019Przetarg nieograniczony na - Usługę gospodarki odpadami komunalnymi
Ogloszenie , SIWZ , zal nr 1 , zal nr 2 , zal nr 3 zal nr 4 , zal nr 5 , zal nr 6 , zal nr 7 , zal nr 8 , zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
21.05.201928.05.2019Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Ośrodku Rehabilitacji Kardiologicznej
Ogłoszenie , SWKO , Zalaczniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
17.05.201927.05.2019Przetarg nieograniczony na Zakup paliw do pojazdów samochodowych
Ogłoszenie SIWZ zal nr 1 zal nr 2 zal nr 3 zal nr 4 zal nr 5 zal nr 6 zal nr 7
odp nr 1
odp nr 2 Wynik
zakończony
14.05.201922.05.2019Przetarg nieograniczony na dostawę -Szwów chirurgicznych
Ogloszenie Ogloszenie o zmianie ogloszenia ,SIWZ, zal nr 1 , zal nr 2 zal nr 3 zal nr 4 zal nr 5 zal nr 6 zal nr 7 zal nr 8< odp nr 1 odp nr 2 zbiorcze zestawienie ofert , < Wynik
zakończony
14.05.201923.05.2019Zadanie realizowane na podstawie umowy nr RPMP.09.02.01-12-0011/18-00 o dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie Dziennego Domu Opieki medycznej w SPZOZ w Brzesku dla osób niesamodzielnych, w tym starszych z powiatu brzeskiego, szansą na poprawę jakości życia’’ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.1 z Europejskiego Funduszu Społecznego

Przetarg nieograniczony na dostawę: Materiałów medycznych
Ogłoszenie , SIWZ , Zał 1 , Zał 2 , Zał 3 , Zał 4 , Zał 5 , Zał 6 , Zał 7 , Zał 8, odp 1 , ODP 2 , Zbiorcze zest.ofert , Wynik
zakończony
13.05.201921.05.2019Przetarg nieograniczony na dostawę "Myjni dezynfektora z zasilaniem elektrycznym"
Ogłoszenie, SIWZ, Zal1, Zal2, Zal3, Zal4, Zal5, Zal6 odp nr 1 , Zbiorcze zest. ofert , Wynik
zakończony
13.05.201920.05.2019Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Zespołach Ratownictwa Medycznego
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , projekt umowy dla Lek.Koordynatora , Wynik
zakończony
09.05.201917.05.2019Przetarg nieograniczony na dostawę -Rożnych produktów spożywczych
Ogloszenie SIWZ zal nr 1 zal nr 2 zal nr 3 zal nr 4 zal nr 5 zal nr 6 zal nr 7, Wynik
zakończony
08.05.201916.05.2019Zadanie realizowane jest w ramach Umowy o dofinansowanie Projektu: „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Brzesku” Nr POIS.09.01.00-00-0341/18 w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej Infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Przetarg nieograniczony na dostawe- Urządzeń medycznych
Ogłosznie SIWZ zal nr 1 zal nr 2 zal nr 3 zal nr 4 zal nr 5 zal nr 6 odp nr 1
odp nr 2
zbiorcze zestawienie ofert Wynik
zakończony
29.04.201906.05.2019Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale Chorób Płuc
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
29.04.201914.05.2019Przetarg nieograniczony na odstawę: Implantów ortopedycznych, zestawów medycznych, testów skuteczności sterylizacji
Ogłoszenie , SIWZ , Zał 1 , Zał 2 , Zał 3 , Zał 4 , Zał 5 , Zał 6 , Zał 7 , Zał 8 , Odp 1 odp nr 2 , Zbiorcze zest.ofert , Wynik
zakończony
26.04.201910.05.2019Zadanie realizowane na podstawie umowy nr RPMP.09.02.01-12-0011/18-00 o dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie Dziennego Domu Opieki medycznej w SPZOZ w Brzesku dla osób niesamodzielnych, w tym starszych z powiatu brzeskiego, szansą na poprawę jakości życia’’ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.1 z Europejskiego Funduszu Społecznego

Przetarg nieograniczony na dostawę: Środków do sprzątania, produktów spożywczych, zastawy stołowej
Ogłoszenie , SIWZ , Zał 1 , Zał 2 , Zał 6 , Zał 4 , Zał 5 , Zał 6 , Zał 7 , Zał 8 odp nr 1 , zbiorcze zestawienie ofert, Wynik,
zakończony
26.04.201904.06.2019Przetarg nieograniczony na dostawe -Roznych produktow leczniczych
Ogloszenie SIWZ zal nr 1 zal nr 2 zal nr 3 JEDZ zal nr 4 zal nr 5 zal nr 6
klucz publiczny
odp nr 1 odp nr 2 , odp nr 3 , zbiorcze zestawienie ofert, Wynik
zakończony
26.04.201910.05.2019Zadanie realizowane na podstawie umowy nr RPMP.09.02.01-12-0011/18-00 o dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie Dziennego Domu Opieki medycznej w SPZOZ w Brzesku dla osób niesamodzielnych, w tym starszych z powiatu brzeskiego, szansą na poprawę jakości życia’’ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.1 z Europejskiego Funduszu Społecznego

Przetarg nieograniczony na dostawę: Materiałów medycznych
Ogłoszenie , SIWZ , Zał 1 , Zał 2 , Zał 3 , Zał 4 , Zał 5 , Zał 6 , Zał 7 , Zał 8 , Odp 1 odp nr 2 zbiorcze zestawienie ofert , Wynik
zakończony
26.04.201903.06.2019Zadanie realizowane jest w ramach Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 12. Infrastruktura Społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Umowa nr:RPMP.12.01.03-12-0615/17-00-XVII/216/FE/18 o dofinansowanie Projektu: Poprawa jakości i dostępności usług świadczonych przez SP ZOZ w Brzesku poprzez inwestycje w Blok Operacyjny i Pododdział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12, Infrastruktura Społeczna, Działanie12.2 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony Zdrowia o znaczeniu subregionalnym – spr z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zawarta w Krakowie w dniu 23.05.2018 r.

Przetarg nieograniczony na dostawe -Aparatu RTG cyfrowego ogolnodiagnostycznego
Ogloszenie SIWZ zal nr 1 zad nr 2 zal nr 3 JEDZ zal nr 4 zal nr 5 zal nr 6
Klucz publiczny
, odp nr 1, Wyjasnienie do RTG , skan 1 , skan 2 , skan 3 , skan 4 , rys A1 , projekt RTG , projekt stropu II pietro , projekt stropu III pietro , Zbiorcze zestawienie ofert, Wynik
zakończony
19.04.201930.04.2019Przetarg nieograniczony na dostawę: Odczynników do badań krwi
Ogłoszenie , SIWZ , Zał 1 , Zał 2 , Zał 3 , Zał 4 , Zał 5 , Zał 6 , Zał 7 , Zał 8 , Odp 1 , Zbiorcze zest.ofert , Wynik
zakończony
19.04.201930.04.2019Przetarg na dostawe -Środków czyszczących i polerujących
Ogloszenie SIWZ zal nr 1 zal nr 2 zal nr 3 zal nr 4 zal nr 5 zal nr 6 Zal nr 7 odp nr 1 zbiorcze zestawienie ofert Wynik
zakończony
16.04.201924.04.2019Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań: Badania diagnostyczne elektromiograficzne EMG
Ogłoszenie , SWKO , Zal 1 , Zał 2, 3, 4 , Zal 5 projekt umowy , Zbiorcze zest.ofert , Wynik
zakończony
12.04.201924.04.2019Przetarg nieograniczony na dostawe -Wkładów drukujących do drukarek laserowych i atramentowych
Ogloszenie SIWZ zal nr 1 zal nr 2 zal nr 3 zal nr 4 zal nr 5 zal nr 6 zal nr 7
zal nr 8
odp nr 1 odp nr 2 odp nr 3 odp nr 4 odp nr 5 Wynik
zakończony
12.04.20925.04.2019 zmiana terminu na 30.04.2019Zadanie realizowane na podstawie Umowy nr: RPMP.12.01.03-12-0615/17-00-XVII/216/FE/18 o dofinansowanie Projektu "Poprawa jakości i dostepności usług świadczonych przez SP ZOZ w Brzesku poprzez inwestycje w Blok Operacyjny i Pododdział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej"
Przetarg nieograniczony na dostawę: " Kolumny anestezjologiczne, chirurgiczno -laparoskopowe, panel pionowy 1 - stanowiskowy, panel naścienny dwu-stanowiskowy
Ogłoszenie, SIWZ, Zal1, Zal2, Zal3, Zal4,
Zal5Zal6 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia odp nr 1 odp nr 2 zbiorcze zestawienie ofert Wynik
zakończony
11.04.201919.04.2019Przetarg nieograniczony na dostawę: Implantów ortopedycznych
Ogloszenie , SIWZ , Zal 1 , Zal 2 , Zal 3 , Zal 4 , Zal 5 , Zal 6 , Zal 7 , Zal 8 , Odp 1 , Zbiorcze zest.ofert , Wynik
zakończony
10.04.201918.04.2019Przetarg nieograniczony na dostawe -Rekawic chirurgicznych
Ogloszenie SIWZ zal nr 1 zal nr 2 zal nr 3 zal nr 4 zal nr 5 zal nr 6 zal nr 7 oswiadczenie -grupy kapitalowej odp nr 1 zbiorcze zestawienie ofert Wynik
zakonczony
09.04.201917.04.2019Zadanie realizowane na podstawie umowy nr RPMP.09.02.01-12-0011/18-00 o dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie Dziennego Domu Opieki medycznej w SPZOZ w Brzesku dla osób niesamodzielnych, w tym starszych z powiatu brzeskiego, szansą na poprawę jakości życia’’ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.1 z Europejskiego Funduszu Społecznego

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych usług lekarskich w zakresie wykonywania konsultacji chirurgicznych
Ogloszenie , SWKO , Zalaczniki , Projekt umowy , Unieważnienie
unieważniony
08.04.201916.04.2019Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1. w Oddziale Chirurgii Urazowo - Ortopedycznym i SOR
2. w Poradni Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej
Ogloszenie , SWKO , Zalaczniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
03.04.201911.04.2019Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Poradni Stomatologicznej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
28.03.201905.04.2019Przetarg nieograniczony na usługi lekarskie
Ogloszenie , SIWZ , Zal 1 , Zal 2 , Zał 3 , Zał 4 , Zal 5 , Zał 6 , Zał 7 , Zał 8 , Zał 9 , Zbiorcze zest.ofert , Wynik
zakończony
27.03.201904.04.2019Zadanie realizowane na podstawie umowy nr RPMP.09.02.01-12-0011/18-00 o dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie Dziennego Domu Opieki medycznej w SPZOZ w Brzesku dla osób niesamodzielnych, w tym starszych z powiatu brzeskiego, szansą na poprawę jakości życia’’ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.1 z Europejskiego Funduszu Społecznego

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych usług lekarskich w zakresie wykonywania konsultacji
Ogłoszenie , SWKO , Zalaczniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
25.03.201929.03.2019Zapytanie ofertowe na usługi technika elektroradiologii
Ogłoszenie , Zal 1 , Zal 2 , Zal 3 , Zal 4 , Zal 5 , Wynik
zakończony
20.03.201928.03.2019Przetarg nieograniczony na :Usługa na przeglądy,konserwacje oraz naprawy
sprzętu medycznego
Ogłoszenie SIWZ zal nr 1 zal nr 1a zal nr 2 zal nr 3 zal nr 4 zal nr 5 zal nr 6 zal nr 7 zal nr 8 zal nr 9 zal nr 10 zal nr 11 odp nr 1 odp nr 2 zbiorcze zestawienie ofert Wynik
zakończony
18.03.201926.03.2019Zadanie realizowane na podstawie umowy nr RPMP.09.02.01-12-0011/18-00 o dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie Dziennego Domu Opieki medycznej w SPZOZ w Brzesku dla osób niesamodzielnych, w tym starszych z powiatu brzeskiego, szansą na poprawę jakości życia’’ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.1 z Europejskiego Funduszu Społecznego

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych usług lekarskich w zakresie wykonywania konsultacji
Ogloszenie , SWKO , Zalaczniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
18.03.201926.03.2019Zadanie realizowane na podstawie umowy nr RPMP.09.02.01-12-0011/18-00 o dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie Dziennego Domu Opieki medycznej w SPZOZ w Brzesku dla osób niesamodzielnych, w tym starszych z powiatu brzeskiego, szansą na poprawę jakości życia’’ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.1 z Europejskiego Funduszu Społecznego

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań:
1. Badania analityczne
2. Badania mikrobiologiczne
3. Badania rezonansu magnetycznego
Ogloszenie , SWKO , Zal 1 , Zal 2, 3, 4 , Zal 5 Projekt umowy , Zbiorcze zest.ofert , Wynik
zakończony
14.03.201921.03.2019 zmiana terminu na 26.03.2019Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1. w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
2. w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii połączone z pełnieniem funkcji Lekarza Kierującego Oddziałem
Ogloszenie , SWKO , Zalaczniki , Projekt umowy , Projekt umowy dla Lek.Kier.Oddz. Informacja Wynik
zakonczony
13.03.201920.03.2019Zapytanie ofertowe na wykonywanie usług lekarskich w Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii i Pododdziałem Geriatrii
Ogloszenie , Zal 1 , Zal 2 , Zal 3 , Zal 4 , Uniewaznienie
unieważniony
13.03.201921.03.2019Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Oddziale Chorób Płuc
Ogloszenie , SWKO , Zalaczniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
11.03.201920.03.2019Zadanie realizowane jest w ramach Umowy o dofinansowanie Projektu: Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w SP ZOZ w Brzesku dla osób niesamodzielnych, w tym starszych z powiatu brzeskiego, szansą na poprawę jakości życia, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.1. z Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarta w Krakowie w dniu 10.07.2018 r. Umowa RPMP.09.02.01-12-0011/18-00.

Przetarg nieograniczony na dostawę - Zestawów komputerowych z oprogramowaniem, oraz artykułów papierniczych, testów psychologicznych dla Dziennego Domu Opieki Medycznej (DDOM)
Ogloszenie SIWZ zal nr 1 zal nr 2 zal nr 3 zal nr 4 zal nr 5 zal nr 6 Odp 1 Odp 2 zbiorcze zestawienie ofert Wynik
zakonczony
08.03.201918.03.2019Przetarg nieograniczony na dostawę "Środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych
Ogłoszenie SIWZ Zal1 Zal2 Zal3 Zal4 Zal5 Zal6 odp nr 1 sprostowanie do odp nr 1 zbiorcze zestawienie ofert Wynik
zakończony
05.03.201913.03.2019Przetarg nieograniczony na dostawę- Opatrunków
Ogloszenie SIWZ zal nr 1 zal nr 2 zal nr 3 zal nr 4 zal nr 5 zal nr 6SIWZ odp nr 1 odp nr 2 zbiorcze zestawienie ofertWynik
zakonczony
04.03.201912.03.2019Przetarg nieograniczony na dostawe -Mebli biurowych
Ogłoszenie , SIWZ zal nr 1 zal nr 2 zal nr 3 zal nr 4 zal nr 5 zal nr 6 odp nr 1 Zbiorcze zestawienie ofert Oświadcze. o gr. kapital. Wynik
zakonczony
01.03.201912.03.2019Zadanie realizowane jest w ramach Umowy o dofinansowanie Projektu: Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w SP ZOZ w Brzesku dla osób niesamodzielnych, w tym starszych z powiatu brzeskiego, szansą na poprawę jakości życia, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.1. z Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarta w Krakowie w dniu 10.07.2018 r. Umowa RPMP.09.02.01-12-0011/18-00.

Przetarg nieograniczony na dostawę "Wyposażenia medycznego Dziennego Domu Pomocy Medycznej (DDOM)
Ogloszenie SIWZ zal nr 1 zal nr 2 zal nr 3 zal nr 4 zal nr 5 zal nr 6 zal nr 7
odp nr 1
odp nr 2 odp nr 1 - uzupelnienieSIWZ Zbiorcze zestawienie ofert Oświad.o grupie kapitał. Wynik Sprostowanie do zawiadomienia o wyniku postepowania
zakończony
26.02.201906.03.2019Zadanie realizowane jest w ramach Umowy o dofinansowanie Projektu: Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w SP ZOZ w Brzesku dla osób niesamodzielnych, w tym starszych z powiatu brzeskiego, szansą na poprawę jakości życia, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.1. z Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarta w Krakowie w dniu 10.07.2018 r. Umowa RPMP.09.02.01-12-0011/18-00.

Przetarg nieograniczony na dostawę Zestawów komputerowych z oprogramowaniem, drukarek, rzutnika oraz artykułów papierniczych dla Dziennego Domu Opieki Medycznej (DDOM)
Ogloszenie SIWZ zał nr 1 zal nr 2 zal nr 3 zal nr 4 zal nr 5 zal nr 6 zał nr 1-zmiana Wynik
zakończony
25.02.201904.03.2019Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Poradni Onkologicznej
Ogloszenie , SWKO , Zalaczniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
20.02.201928.02.2019Przetarg nieograniczony na dostawe -Produktow mleczarskich i produktow gleboko mrozonych
Ogloszenie SIWZ zal nr 1 zal nr 2 zal nr 3 zal nr 4 zal nr 5 zal nr 6 zal nr 7 zbiorcze zestawienie ofert Wynik
zakonczony
19 02 201927 02 2019 Przetarg nieograniczony na dostawe -Lampy do tomografu komputerowego
Ogłoszenie SIWZ zal nr 1 zal nr 2 zal nr 3 zal nr 4 zal nr 5 zal nr 6 odp nr 1 , Zbiorcze zest.ofert , Wynik
zakończony
15.02.201926.02.2019Zadanie realizowane jest w ramach Umowy o dofinansowanie Projektu: Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w SP ZOZ w Brzesku dla osób niesamodzielnych, w tym starszych z powiatu brzeskiego, szansą na poprawę jakości życia, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.1. z Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarta w Krakowie w dniu 10.07.2018 r. Umowa RPMP.09.02.01-12-0011/18-00.
Przetarg nieograniczony na dostawę "Wyposażenia medycznego Dziennego Domu Pomocy Medycznej (DDOM)
Ogłoszenie SIWZ Zal-1 Zal-2 Zal-3Zal-4 Zal-5 Zał-6 odp nr 1 Ogloszenie o zmianie ogloszenia odp nr 2 zal nr 1 poprawiony zal nr 2 poprawiony odp nr 3 Zbiorcze zestawienie ofert, Zbiorcze zest.ofert - poprawione Wynik
zakończony
14 02 201925 03 2019Przetarg nieograniczony na dostawe -Srodkow immunosupresyjnych
Ogloszenie SIWZ zal nr 1 zal nr 2 zal nr 3 zal nr 4 zal nr 5 zal nr 6 zal nr 7 klucz publiczny odp nr 1 JEDZ <zbiorcze zestawienie ofert Wynik
zakonczony
08.02.201918.02.2019Zadanie realizowane jest w ramach Umowy o dofinansowanie Projektu: Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w SP ZOZ w Brzesku dla osób niesamodzielnych, w tym starszych z powiatu brzeskiego, szansą na poprawę jakości życia, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.1. z Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarta w Krakowie w dniu 10.07.2018 r. Umowa RPMP.09.02.01-12-0011/18-00.

Przetarg nieograniczony na usługę -Usługa cateringowa dla pacjentów w ramach realizacji projektu „Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w SP ZOZ w Brzesku dla osób niesamodzielnych w tym starszych z powiatu brzeskiego, szansą na poprawę jakości życia”
Ogłoszenie , SIWZ , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , zał nr 5 , zał nr 6 , zał nr 7 , zał nr 8 , zał nr 9 , zał nr 10 , zał nr 11 Ogloszenie o uniewaznieniu postepowania
uniewazniony
08.02.201919.02.2019Przetarg nieograniczony
Zadanie realizowane jest w ramach Umowy o dofinansowanie Projektu: „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Brzesku” Nr POIS.09.01.00-00-0341/18

Ogłoszenie, SIWZ, Zał1, Zał2, Zał3, Zał4, Zał5, Zał6 Odp 1 Odp 2 Zbiorcze zestawienie ofert Wynik
zakonczony
04.02.201912.02.2019Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Zadbaj o zdrowie! Program profilaktyki raka jelita grubego dla mieszkańców powiatu brzeskiego.’’ Nr RPMP.08.06.02-12-0239/16

Przetarg nieograniczony na dostawę -Różnych produktów medycznych i leczniczych
Ogłoszenie , SIWZ , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , zał nr 5 , zał nr 6 , zał nr 7 , zał nr 8 Wynik
zakonczony
01.02.201911.02.2019 zmiana terminu na 13.02.2019Przetarg nieograniczony na usługę; Usługa na przeglady,konserawcje oraz naprawy sprzętu medycznego.
Ogłoszenie ,SIWZ , zał nr 1 , zał nr 1a , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , zał nr 5 , zał nr 6 , zał nr 7 , zał nr 8 , zał nr 9 , zał nr 10 , zał nr 11 , Sprostowanie , Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia , odp nr 1 , odp nr 2 , zał nr 1 poprawiony Wynik Wynik -sprostowanie
zakonczony
30.01.201907.02.2019Przetarg nieograniczony na dostawę Wyrobów używanych w przypadku złamań, śruby i płyty
Ogłoszenie , SIWZ , Zał 1 , Zał 2 , Zał 3 , Zał 4 , Zał 5 , Zał 6 , Zał 7 , Zał 8 , Sprostowanie , odp nr 1 , Zbiorcze zest.ofert , Wynik
zakończony
29.01.201907.02.2019Zadanie realizowane jest w ramach Umowy o dofinansowanie Projektu: Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w SP ZOZ w Brzesku dla osób niesamodzielnych, w tym starszych z powiatu brzeskiego, szansą na poprawę jakości życia, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.1. z Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarta w Krakowie w dniu 10.07.2018 r. Umowa RPMP.09.02.01-12-0011/18-00.

Przetarg nieograniczony na usługę -Usługa cateringowa dla pacjentów w ramach realizacji projektu „Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w SP ZOZ w Brzesku dla osób niesamodzielnych w tym starszych z powiatu brzeskiego, szansą na poprawę jakości życia”
Ogłoszenie , Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia , SIWZ , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , zał nr 5 , zał nr 6 , zał nr 7 , zał nr 8 , zał nr 9 , zał nr 10 , zał nr 11 ,Ogłoszenie o unieważnieniu
unieważniony
28.01.201907.02.2019Zadanie realizowane jest w ramach Umowy o dofinansowanie Projektu: Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w SP ZOZ w Brzesku dla osób niesamodzielnych, w tym starszych z powiatu brzeskiego, szansą na poprawę jakości życia, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.1. z Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarta w Krakowie w dniu 10.07.2018 r. Umowa PMP.09.02.01-12-0011/18-00.
Przetarg nieograniczony na usługę: " Zapewnienie transportu osoby niesamodzielnej i opiekuna związane bezpośrednio z usługą zdrowotną świadczoną osobie niesamodzielnej z miejsca zamieszkania do DDOM i z powrotem"
Ogłoszenie, SIWZ, Zał-1, Zał-2, Zał-3, Zał-4, Zał-5, Zał-6, Zał-7, Zbiorcze zest.ofert Wynik
zakończony
23.01.201931.01.2019Zadanie realizowane na podstawie umowy nr POIS.09.01.00-00-0341/18-00 o dofinansowanie projektu pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Brzesku’’ w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Zapytanie ofertowe na dostawę polegającą na wykonaniu materiałów promujących projekt pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Brzesku”
Ogłoszenie , Załącznik nr 1, Załącznik nr 2 , Załącznik nr 3, Załącznik nr 4 , Wzór tablicy , Wzór naklejki , Zbiorcze zest.ofert , Wynik , Wynik - Sprostowanie
zakończony
18.01.201925.01.2019Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Poradni Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
17.01.201925.01.2019Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Zadbaj o zdrowie! Program profilaktyki raka jelita grubego dla mieszkańców powiatu brzeskiego.’’ Nr RPMP.08.06.02-12-0239/16

Przetarg nieograniczony na dostawę -Różnych produktów medycznych i leczniczych
Ogłoszenie , SIWZ , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , zał nr 5 , zał nr 6 , zał nr 7 , zał nr 8 , Odp nr 1 , Wynik
zakończony
16.01.201928.01.2019Zadanie realizowane jest w ramach Umowy o dofinansowanie Projektu: Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w SP ZOZ w Brzesku dla osób niesamodzielnych, w tym starszych z powiatu brzeskiego, szansą na poprawę jakości życia, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.1. z Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarta w Krakowie w dniu 10.07.2018 r. Umowa RPMP.09.02.01-12-0011/18-00.
Przetarg nieograniczony na dostawę " Urządzeń i sprzętu rehabilitacyjnego przeznaczonego na wyposażenie Dziennego Domu Opieki Medycznej (DDOM)
Ogłoszenie, SIWZ, Zał 1, Zał 2, Zał 3, Zał 4, Zał 5, Zał 6, Odp-1, Odp-2 , Odp 3, Zbiorcze zestawienie ofert , Sprostowanie do zad. nr 12, Sprostowanie Wynik
zakonczony
15.01.2019Plan postepowań na rok 2019Plan postępowań na rok 2019
14.01.201922.01.2019Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1. w Oddziale Chirurgii Ogólnej
2. w Oddziale Chirurgii Urazowo - Ortopedycznym i SOR
3. w Oddziale Ginekologiczno - Położniczym z Pododdziałem Noworodkowym w dziedzinie neonatologii
4. w Oddziale Urologicznym połączone z pełnieniem funkcji Lekarza Kierującego Oddziałem
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , projekt umowy dla Lekarza Kier.Odziałem , Wynik
zakończony
14.01.201922.01.2019Zadanie realizowane na podstawie umowy nr RPMP.09.02.01-12-0011/18-00 o dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie Dziennego Domu Opieki medycznej w SPZOZ w Brzesku dla osób niesamodzielnych, w tym starszych z powiatu brzeskiego, szansą na poprawę jakości życia’’ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.1 z Europejskiego Funduszu Społecznego

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w Dziennym Domu Opieki Medycznej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Unieważnienie
unieważniony
14.01.201922.01.2019Przetarg nieograniczony na dostawę -Różnych produktów spożywczych
Ogłoszenie , SIWZ , zał nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , zał nr 5 , zał nr 6 ,
zał nr 7
, Wynik
zakończony
11.01.201918.01.2019Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich:
1. w Oddziale Chorób Płuc
2. w Oddziale Dziecięcym
3. w Oddziale Chorób Wewnętrznych z PK i PG
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Wynik
zakończony
11.01.201918.01.2019Zapytanie ofertowe na dostawę-Materiałów medycznych-pojemników na zużyte igły i strzykawki
Ogłoszenie , zał. nr 1 , zał nr 2 , zał nr 3 , zał nr 4 , odp nr 1 , Wynik
zakończony
02.01.201910.01.2019Zadanie realizowane na podstawie umowy nr RPMP.09.02.01-12-0011/18-00 o dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie Dziennego Domu Opieki medycznej w SPZOZ w Brzesku dla osób niesamodzielnych, w tym starszych z powiatu brzeskiego, szansą na poprawę jakości życia’’ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.1 z Europejskiego Funduszu Społecznego

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w Dziennym Domu Opieki Medycznej
Ogłoszenie , SWKO , Załączniki , Projekt umowy , Unieważnienie
unieważniony

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu