Print Friendly, PDF & Email

(aktualizacja 25.11.2021 r – zwiększenie liczby łóżek covidowych)

 

Pielęgniarka Koordynująca
mgr Elżbieta Adamska

W oddziale covidowym leczeni są chorzy na COVID-19, których stan wymaga hospitalizacji, tlenoterapii lub intensywnej terapii medycznej. Decyzją  nr 423/2021 Wojewody Małopolskiego w SPZOZ w Brzesku od 08.11.2021 r. wznowione zostało funkcjonowanie oddziału dla pacjentów zakażonych SARS-COV-2.

 

Decyzją nr 495/2021 Wojewody z dnia 24.11.2021 r. liczba łóżek covidowych wynosi:

  • nie mniej niż 55 łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniemSARS-CoV-2 od 27.11.2021 r. do odwołania;
  • nie mniej niż 10 łóżek intensywnej terapii dla dorosłych z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej od 27.11.2021 r, nie mniej niż 15 łóżek od dnia 30.11.2021 r. do odwołania;
  • 6 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem SARS-CoV-2;

Łóżka covidowe znajdują się w pomieszczeniach Oddziału Chorób Wewnętrznych (II piętro), Oddziału Chorób Płuc oraz w SOR.

 

Ważne telefony:

Pomieszczenia oddziału chorób wewnętrznych Dyżurka lekarska 14 66 21 365
strona czysta 14 66 21 362
strona zakaźna:

sala IT:

14 66 21 364

14 66 21 366

 

UWAGA: zmianie uległy numery telefonów do Oddziału Chorób Wewnętrznych:

Dyżurka lekarska –  14 66 21 402

Sekretariat – 14 66 21 404

 

 

Informacja dla pacjentów przyjmowanych do Oddziału:

 

Pacjenci przyjmowani do oddziału covidowego proszeni są o zabranie do szpitala tylko niezbędnych rzeczy osobistych (bielizna osobista, pantofle, ręcznik, przybory toaletowe itp., telefon, dowód osobisty).

Prosimy o pozostawienie w domu rzeczy wartościowych takich jak biżuteria, pieniądze.

W trakcie pobytu pacjenta w oddziale istnieje możliwość wymiany rzeczy osobistych – rodzina może pozostawić rzeczy w portierni szpitala opisane nazwiskiem pacjenta i oddziałem w którym pacjent przebywa.

Rzeczy z oddziału covidowego może odebrać rodzina pacjenta po telefonicznym ustaleniu z personelem oddziału pod numerem 507 219 575. Rzeczy są oddawane rodzinie w zamkniętym czerwonym worku, który, ze względów bezpieczeństwa epidemicznego,  powinien być otwarty po upływie 72 godzin.

Istnieje możliwość utylizacji rzeczy na prośbę pacjenta lub rodziny (po podpisaniu oświadczenia dostępnego w oddziale)

informacje na temat łóżek covidowych będą aktualizowane na bieżąco.

 

Dec.Woj.495

 

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu