Print Friendly, PDF & Email

(aktualizacja 31.03.2021r )

Pielęgniarka Koordynująca
mgr Elżbieta Adamska

W oddziale covidowym leczeni są chorzy na COVID-19, których stan wymaga hospitalizacji, tlenoterapii lub intensywnej terapii medycznej.

Decyzją Wojewody Małopolskiego w SPZOZ w Brzesku od 05.03.2021 r. funkcjonuje oddział dla pacjentów zakażonych SARS-COV-2 :

nie mniej niż 80 łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniemSARS-CoV-2;

nie mniej niż 15 łóżek intensywnej terapii dla dorosłych kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej

6 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem SARS-CoV-2;

Łóżka covidowe znajdują się w pomieszczeniach Oddziału Chorób Płuc, Oddziału Chorób Wewnętrznych, Oddziału Urologii oraz w SOR

Ważne telefony:

Pomieszczenia oddziału chorób płuc:

 • Dyżurka lekarska – 14 66 21 496
 • Dyżurka pielęgniarska – 14 66 21 497
 • Sekretariat – 14 66 21 499

Pomieszczenia oddziału chorób wewnętrznych, II piętro:

 • Dyżurka lekarska – 14 66 21 362
 • Dyżurka pielęgniarska – 14 66 21 365, 364
 • OIOM– 14 66 21 366

Pomieszczenia oddziału urologicznego, IV piętro:

 • strona czysta – 14 66 21 409
 • strona zakaźna – 14 66 21 405 , 724 229 559

UWAGA: zmianie uległy numery telefonów
do Oddziału Chorób Płuc i Oddziału Chorób Wewnętrznych (obecnie pomieszczenia na III piętrze):

 • Dyżurka lekarska –  14 66 21 403
 • Dyżurka pielęgniarska – 14 66 21 301
 • Sekretariat – 14 66 21 404

do Oddziału Urologii (obecnie pomieszczenia na V piętrze):

 • 14 66 21 477

 

W związku ze szczególnym warunkami i organizacją pracy w oddziale covidowym, informujemy, że informacje dotyczące stanu zdrowia pacjentów będą udzielane przez lekarzy pod numerami telefonu:

–  14 66 21 362  – oddział „covidowy wewnętrzny” w godzinach od 13:00 do 14:30 oraz od 20:00 do 21:00

–  14 66 21 496  – oddział „covidowy płucny” w godzinach od 13:00 do 14:30

Są to najdogodniejsze godziny do udzielania informacji ze względu na organizację pracy w oddziale, jednak może się zdarzyć, że również w tych godzinach lekarze mogą być chwilowo niedostępni.

Ponadto przypominamy, że informacja o stanie zdrowia pacjenta może być udzielona wyłącznie osobie upoważnionej przez pacjenta, wskazanej przy przyjęciu do oddziału lub w dokumentacji medycznej.

 

Informacja dla pacjentów przyjmowanych do Oddziału:

Pacjenci przyjmowani do oddziału covidowego proszeni są o zabranie do szpitala tylko niezbędnych rzeczy osobistych (bielizna osobista, pantofle, ręcznik, przybory toaletowe itp., telefon, dowód osobisty).

Prosimy o pozostawienie w domu rzeczy wartościowych takich jak biżuteria, pieniądze.

W trakcie pobytu pacjenta w oddziale istnieje możliwość wymiany rzeczy osobistych – rodzina może pozostawić rzeczy w portierni szpitala opisane nazwiskiem pacjenta i oddziałem w którym pacjent przebywa.

Rzeczy z oddziału covidowego może odebrać rodzina pacjenta po telefonicznym ustaleniu pod nr 14 66 21 497 z personelem oddziału. Rzeczy są oddawane rodzinie w zamkniętym czerwonym worku, który, ze względów bezpieczeństwa epidemicznego, powinien być otwarty po upływie 72 godzin.

Istnieje możliwość utylizacji rzeczy na prośbę pacjenta lub rodziny (po podpisaniu oświadczenia dostępnego w oddziale)

 

Polecenie_nr_110_z_dnia_29_marca_2021_r._–_dot._zmiany_polecenia_nr_199_dla_Samodzielnego_Publicznego_Zespolu_Opieki_Zdrowotnej_w_Brzesku

 

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu