Print Friendly, PDF & Email

(15.03.2022 r – aktualizacja danych)

Decyzją nr 102/2022 Wojewody Małopolskiego z dnia 11.03.2022 r. wygaszona została działalność oddziału covidowego.

Na mocy tej decyzji, w okresie do 31.03.2022 roku pozostaną jedynie łóżka dla pacjentów z podejrzeniem Covid-19 w ilości 6 sztuk.

 

W związku z powyższym Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologicznym funkcjonuje ponownie na II piętrze budynku szpitala na zasadach i w pomieszczeniach sprzed uruchomienia oddziału covidowego.

 

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu