Print Friendly, PDF & Email

 

Działanie 5.2. działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Umowa nr UM.POZ.34.2019 zawarta w dniu 22.10.2020 r pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia a Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Brzesku.

 

Projekt grantowy realizowany w ramach Działania 5.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, którego Beneficjentem jest Minister Zdrowia, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Całkowite koszty kwalifikowane zadania: 553 931,59 zł

Zakres wsparcia obejmuje częściową modernizację POZ w Brzesku, zakup wyposażenia oraz organizację szkoleń dla pracowników.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu