Print Friendly, PDF & Email

biało czerwona flaga Polski oraz godło Polski - biały orzeł w kronie na czerwonym tle

Realizowane jest Zadanie pn.  „Dostosowanie oddziałów szpitalnych Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku do aktualnych wymogów i przepisów prawa – Modernizacja Oddziału Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej wraz z wyposażeniem” finansowane ze środków dotacji celowej w wysokości 1 569 347,00 zł.

Okres realizacji zadania:  2023
Całkowita wartość zadania:  1 973 896,00 zł

Wartość dofinansowania:  1 569 347,00 zł

Zakres wsparcia obejmuje zakup aparatury medycznej na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku oraz dostosowanie pomieszczeń Oddziału Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej do aktualnych wymogów i przepisów prawa.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu