Print Friendly, PDF & Email

 

Zadanie pn. „Zakup sprzętu do diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego”

 

Realizowane jest Zadanie w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej, sfinansowane z Budżetu państwa w wysokości 399 999,60 zł na podstawie  umowy nr 1/14/42/2022/216/610 na realizację Narodowej Strategii Onkologicznej w zakresie zadania pn.: Zakup sprzętu do diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego zawartej pomiędzy  Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia a Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Brzesku.

 

Okres realizacji zadania:  2022
Wartość zadania:  399 999,60 zł

Zakres wsparcia obejmuje zakup 10 szt. cystoskopów giętkich dla  Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu