Print Friendly, PDF & Email

 

Zadanie polegające na wsparciu rozwoju innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie doposażenia podmiotów leczniczych w urządzenia robotyczne do rehabilitacji

Zadanie sfinansowano z dotacji celowej  w wysokości 1 774 844,20 zł w ramach umowy nr FM-STI.01.REHABILITACJA.ROBOTY.W-22898/23/216/64 zawartej pomiędzy Ministrem Zdrowia a Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Brzesku w dniu 31 października 2023 r.

Realizowane jest Zadanie polegające na wsparciu rozwoju innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie doposażenia podmiotów leczniczych w urządzenia robotyczne do rehabilitacji, finansowane ze środków dotacji celowej w wysokości 1 799 903,30 zł.

Okres realizacji zadania:  2023
Całkowita wartość zadania:  1 799 903,30 zł

Wartość dofinansowania:  1 774 844,20 zł

Zakres wsparcia obejmuje doposażenie w urządzenia robotyczne Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej w SP ZOZ w Brzesku.

 

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu