Print Friendly, PDF & Email

biało czerwona flaga Polski oraz godło Polski - biały orzeł w kronie na czerwonym tle

Zadanie pn. „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy”

Realizowane jest Zadanie w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej, sfinansowane z Budżetu państwa w wysokości 650 000,00 zł na podstawie  umowy nr 1/15/7/2023/216/517 na realizację Narodowej Strategii Onkologicznej w zakresie zadania pn.: Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy zawartej pomiędzy  Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia a Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Brzesku.

 

Okres realizacji zadania:  2023

Wartość dofinansowania:  650 000,00 zł

 

Zakres wsparcia obejmuje zakup mammografu cyfrowego dla  Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu