Print Friendly, PDF & Email

 

Realizowane jest Zadanie pn.  Zakup aparatury i sprzętu medycznego – Bodypletyzmograf z funkcją TLCO, Wideobronchoskop, Łóżka OIOM, Kompresor medyczny”,
pn. „Zakup aparatury i sprzętu medycznego – Defibrylator”
finansowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na podstawie umowy nr 4/WZ/2022 r.

Okres realizacji zadania:  2022
Wartość zadania:  599 434,84 zł

Zakres wsparcia obejmuje zakup:

  • Bodypletyzmograf z funkcją TLCO,
  • Wideobronchoskop
  • Łóżka OIOM
  • Kompresor medyczny
  • Defibrylator

 

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu