Print Friendly, PDF & Email

W dniach 19-20 maja 2023r. Szpital w Brzesku świętuje 40-lecie działalności w nowym budynku przy ulicy Kościuszki 68.

Uroczyste obchody jubileuszu 40-lecia Szpitala Powiatowego im. L. Rydygiera w Brzesku rozpoczęły się Mszą Świętą w Kościele NMP Matki Kościoła i św. Jakuba Apostoła koncelebrowaną przez ks. Prałata Józefa Drabika, ks. Prałata Władysława Pasiuta, ks. Proboszcza Wojciecha Wernera oraz Kapelana Szpitala ks. Józefa Waśko.

Po nabożeństwie uczestnicy przeszli do Regionalnego Centrum Kulturalno – Bibliotecznego w Brzesku (RCKB), gdzie odbywała się dalsza część obchodów.

W obchodach jubileuszu Szpitala udział wzięło wielu znamienitych Gości, a wśród nich: Pani Poseł Józefa Szczurek -Żelazko, Pan Poseł Stanisław Bukowiec, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Pan Józef Gawron oraz Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Pani Marta Malec-Lech, II Wicewojewoda Małopolski, Pan Mateusz Małodziński, Starosta Brzeski Pan Andrzej Potępa, Przewodniczący Rady Powiatu Pan Kazimierz Brzyk, zastępca dyr. OW NFZ w Krakowie Pan Robert Dziedzic oraz przedstawiciele władz powiatowych, Wójtowie i Burmistrzowie oraz przedstawiciele władz gmin Powiatu Brzeskiego, przedstawiciele podmiotów leczniczych i instytucji publicznych, samorządowych, a także przedsiębiorcy oraz oczywiście emerytowani i obecni Pracownicy Szpitala w Brzesku.

Dyrektor Szpitala Pani Alicja Syty wraz ze Starostą Brzeskim Panem Andrzejem Potępą przywitali wszystkich przybyłych Gości.

Następnie zaprezentowano film przygotowany z okazji 40-lecia Szpitala ukazujący rozwój placówki na przestrzeni lat.

–W czasie tych 40 lat w nowym budynku, szpital przeszedł ogromne zmiany. Jest to zasługa przede wszystkim setek lekarzy, pielęgniarek, pracowników medycznych i niemedycznych szpitala i kolejnych dyrektorów, którzy stawiali na rozwój i budowanie wysokiej jakości udzielanych świadczeń. Dlatego w tym miejscu pragnę podziękować serdecznie wszystkim byłym i  obecnym Pracownikom szpitala za ich wysiłek i zaangażowanie – mówi Pani Dyrektor Alicja Syty – Jest to także zasługa mieszkańców, darczyńców, sponsorów, a także samorządu powiatu brzeskiego na czele ze Starostą Brzeskim Panem Andrzejem Potępą i jego dwoma poprzednikami,  lokalnych ambasadorów, mam tu na myśli Panią Poseł Józefę Szczurek -Żelazko, służb Wojewody,  samorządu wojewódzkiego czy władz gmin powiatu brzeskiego, za co również składam serdeczne podziękowania.

W czasie uroczystości, postanowieniem Prezydenta PR na wniosek Wojewody Małopolskiego odznaczeni zostali:

– za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, za wkład w ochronę zdrowia

Złotym Krzyżem Zasługi Pani Ewa Cierniak-Lambert,

– za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia

Złotym Krzyżem Zasługi Pani Danuta Martyna-Łuciów,

– za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

Srebrnym Krzyżem Zasługi Pan Kazimierz Brzyk.

Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, Złotym Medalem za długoletnią służbę odznaczeni zostali:

Pani Maria Cichowska

Pani Maria Giebułtowska -Panek

Pani Marta Opach

Pan Artur Siudziński

Pani Adelina Skupiewska

Minister Zdrowia Pan Adam Niedzielski w uznaniu zasług pracowników Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej  w Brzesku, na wniosek Starosty Brzeskiego, wyróżnił Odznakami Honorowymi „Za zasługi dla ochrony zdrowia” następujące osoby:

Pani Alicja Bednarz

Pani Ewa Biel

Pani Elżbieta Biernacka

Pan Zbigniew Borcz

Pani Barbara Bzdak

Pani Danuta Dadej

Pani Małgorzata Dadej

Pan Krzysztof Drużkowski

Pani Barbara Janusz

Pani Grażyna Jurek

Pani Zofia Majcher

Pani Jolanta Michałek

Pani Marta Noworól

Pani Cecylia Puła

Pan Krzysztof Rembiasz

Pani Małgorzata Roczniak

Pani Barbara Rudnik

Pani Urszula Strojny

Pani Krystyna Wisłocka

Pan Tadeusz Zych

Pan Zbigniew Kohla

Pan Zbigniew Żabiński

Dyrektor SPZOZ Pani Alicja Syty wręczyła również podziękowania za całokształt współpracy na rzecz brzeskiego szpitala dla:

Pani Poseł Józefy Szczurek-Żelazko, Posłanki RP, byłego Dyrektora SPZOZ w Brzesku

Pana Mateusza Małodzińskiego – II Wicewojewody Małopolski

Pana Józefa Gawrona – Wicemarszałka Województwa Małopolskiego

Pani Marty Malec-Lech- Członka Zarządu Województwa Małopolskiego

Pan Andrzeja Potępy- Starosty Brzeskiego

Pana Jarosława Foremnego –Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie

Pana Bogusława Chmielarza-Komendanta Powiatowego Policji w Brzesku

Pana  Janusza Potery- Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku

Pani Doroty Żak – Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku

Pana Włodzimierza Czopa, długoletniego lekarza chirurga w SPZOZ w Brzesku

Po wręczeniu wszystkich wyróżnień oraz wypowiedziach zaproszonych Gości, na scenie wystąpił Chór Gaudium, który pięknym występem uświetnił uroczystość.

Po części oficjalnej odbyło się spotkanie z poczęstunkiem. Była to znakomita okazja do rozmów, wspomnień oraz podsumowań ostatnich czterdziestu lat związanych ze Szpitalem w Brzesku.

 

Wszystkim przybyłym Gościom, w tym w szczególności Pracownikom Szpitala byłym i obecnym, a także Emerytom  serdecznie dziękujemy za przybycie i udział w uroczystych obchodach Jubileuszu 40-lecia SPZOZ w Brzesku.

 

Natomiast w drugim dniu obchodów, z inicjatywy Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Pana Norberta Kopeć, zaplanowano Interdyscyplinarną Konferencję Naukową.

W jej trakcie mogliśmy usłyszeć wykłady z różnych zakresów medycyny wygłoszone przez uznanych specjalistów w swoich dziedzinach. Również w tym dniu w wydarzeniu udział wzięli zaproszeni Goście, a wśród nich przedstawiciele podmiotów leczniczych, lekarze oraz pielęgniarki, a także wszyscy zainteresowani poruszaną tematyką. Wydarzenie obejmowało wykłady począwszy od ortopedii, poprzez chirurgię, urologię, ginekologię po pulmonologię, choroby wewnętrzne czy wreszcie pediatrię i transport medyczny. Szerzej konferencja opisana zostanie na dedykowanej podstronie szpitala.

Jednak już w tym miejscu pragniemy serdecznie podziękować wykładowcom za włożony w prelekcje wysiłek oraz za podzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem. Dziękujemy także uczestnikom i słuchaczom, którzy przybyli na organizowane wydarzenie.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu