Print Friendly, PDF & Email

SP ZOZ w Brzesku zatrudni osobę na stanowisko informatyka

Wymagania niezbędne:

• wykształcenie wyższe kierunkowe,
• bardzo dobra znajomość systemów operacyjnych z rodziny Windows,
• bardzo dobra znajomość protokołów sieciowych,
• dobra znajomość systemów z rodziny Linux,
• podstawowa znajomość języka SQL oraz baz danych,
• zdolność analitycznego myślenia oraz umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
• gotowość do samodzielnego rozwoju osobistego i podnoszenia kwalifikacji,
• znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną pracę z dokumentacją techniczną.

Wymagania dodatkowe (mile widziane):

• szkolenia, certyfikaty potwierdzające umiejętności,
• znajomość rozwiązań witalizacyjnych typu pierwszego,
• znajomość rozwiązań backupowych,
• znajomość urządzeń typu UTM.

Zakres obowiązków:
• administracja stacjami roboczymi oraz serwerami w oparci o systemy z rodziny Microsoft,
• administracja systemami z rodziny Linux,
• administracja siecią komputerową LAN, zarządzanie systemem UTM,
• planowanie i wdrażanie nowych rozwiązań teleinformatycznych,
• podstawowy serwis komputerów i drukarek,
• pomoc użytkownikom w zakresie obsługi użytkowanego oprogramowania oraz sprzętu komputerowego.

Oferta:
• zatrudnienie na umowę o pracę na pełny etat,
• przyjazną atmosferę pracy,
• możliwość udziału w szkoleniach zewnętrznych /wewnętrznych.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie:
• cv oraz listu motywacyjnego
• kserokopii dyplomu ukończonych studiów
• posiadanych certyfikatów
• dokumentów poświadczających zatrudnienie
• oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

SP ZOZ w Brzesku zastrzega sobie prawo wglądu do oryginałów przedłożonych kserokopii oraz do sprawdzenia umiejętności kandydata na to stanowisko.
Oferty prosimy składać w Dziale Zarządzania Personelem, tel. 14 66 21 432

 

kandydaci do pracy – klauzula informacyjna

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu