Print Friendly, PDF & Email

Lekarz Koordynujący:
Lek. Paweł Piotrowicz

Personel
Pielęgniarka – Urszula Grzegorzek

Pracownia Spirometryczna znajduje się w budynku Szpitala Powiatowego przy ul. Kościuszki 68.

Godziny przyjęć w Pracowni Spirometrycznej:
wykonywanie badań ambulatoryjnych:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek : w godz. 8.00-11.00,
wydawanie wyników badań – w godzinach pracy Pracowni  za okazaniem dowodu osobistego lub przez osoby trzecie  na podstawie pisemnego upoważnienia.

Badania spirometryczne wykonywane są w celu:
Ustalenia rozpoznania choroby układu oddechowego
– Oceny odwracalności skurczu oskrzeli po podaniu leku
– Określenia czasu działania leków
– Oceny techniki przyjmowania leków
– Monitorowania skuteczności leczenia farmakologicznego
– Oceny skuteczności leczenia szpitalnego i sanatoryjnego
– Wczesnego wykrycia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc u palaczy tytoniu
– Oceny czynności układu oddechowego przed planowanym zabiegiem operacyjnym
– Wyznaczenia normy, oceny i poznania stanu zdrowia społeczeństwa
– Przeprowadzenia badań epidemiologicznych

Jeżeli lekarz nie zalecił odstawienia leków przed badaniem to należy poinformować osobę wykonującą badanie o przyjmowanych lekach, podając ich nazwy, dawki oraz czas jaki upłynął od przyjęcia ostatniej dawki.

Na badanie należy przyjść w ubraniu nie ograniczającym ruchów klatki piersiowej. Na kilka godzin przed badaniem należy unikać wysiłku fizycznego, palenia papierosów oraz spożywania obfitych posiłków.

Prosimy poinformować osobę wykonującą badanie o aktualnych dolegliwościach a w szczególności o: bólu głowy, bólu w klatce, duszności i innych objawach.

 Prosimy pamiętać, że na wynik badania spirometrycznego mają wpływ:
Pełne zaangażowanie pacjenta w wykonanie badania
– Waga, wzrost i wiek pacjenta
– Leki przyjmowane systematycznie oraz bezpośrednio przed badaniem
– Wysiłek fizyczny, wypalone papierosy i obfity posiłek spożyty bezpośrednio przed badaniem.

W czasie badania należy wykonywać polecenia w sposób maksymalnie natężony z wdechem i wydechem do pełnego nabrania lub wypuszczenia powietrza. Badanie spirometryczne diagnostyczne i orzecznicze składa się co najmniej z trzech zapisanych pomiarów.

 Ważne telefony:
Pracownia Spirometrii – 14 66 21 291

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu