Print Friendly, PDF & Email

Kierownik Ośrodka Rehabilitacji Dziennej
Lek. Grażyna Kalita-Słowik


Ośrodek Rehabilitacji Dziennej
przeznaczony jest dla pacjentów, z wadami narządu ruchu po różnego rodzajach urazach, wypadkach, zabiegach operacyjnych, w przebiegu schorzeń reumatologicznych i neurologicznych.
Rehabilitacja w Ośrodku trwa trzy tygodnie.
Pacjent przebywa w Ośrodku nie krócej niż 3 godziny dziennie mając wykonywane w tym czasie średnio 5 zabiegów.
Do Ośrodka mogą być kierowani pacjenci, których stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych, a jednocześnie nie wymagają stałego nadzoru medycznego.

Podstawą przyjęcia jest skierowanie wystawione przez lekarza poradni: rehabilitacyjnej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, neurologicznej, reumatologicznej, lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (w przypadku zaostrzenia schorzeń przewlekłych), a także przez lekarzy oddziałów szpitalnych.
Zabiegi lecznicze dla pacjentów wykonywane są w Dziale Usprawniania Leczniczego.
Telefon do rejestracji: 14 66-21-361.

W Ośrodku Rehabilitacji Dziennej przyjmuje:
lek. Grażyna Kalita-Słowik – specjalista rehabilitacji medycznej, ortopeda i traumatolog

poniedziałek – 15:00 – 18:00
wtorek          – 7:00 – 09:00
czwartek       – 11:00 – 18:00
piątek             – 10:00 – 17:00.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu