Print Friendly, PDF & Email

Lekarz Kierujący Oddziałem:

Lek. Krzysztof Szklanny – specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

 

Z-ca Lekarza Kierującego Oddziałem:

dr n med. Jakub Florek – specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

 

Lekarze:

Lek. Sebastian Janowiec – specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu;
Lek.  Tomasz Malina – specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu;
Lek.  Tomasz Cetnar– specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu;
Lek.  Tomasz Gąsior– specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu;
Lek.  Tomasz Rzeszutek– specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Lek. Paweł Florek – lekarz rezydent w trakcie specjalizacji
Lek. Oles Petrovych – lekarz rezydent w trakcie specjalizacji

 

Pielęgniarka Koordynująca:

mgr Aleksandra Wróblewska

 

Ważne telefony:

Dyżurka lekarska:            14 66 21 471

Dyżurka pielęgniarska:    14 66 21 480

Sekretariat:                      14 66 21 478

Oddział Chirurgii Urazowo-ortopedycznej usytuowany jest na 5 piętrze budynku Szpitala Powiatowego przy ul. Kościuszki 68. Oferuje specjalistyczną opiekę pacjentom wymagającym leczenia w zakresie ortopedii traumatologii narządu ruchu. Opiekę nad pacjentami zapewnia wyspecjalizowana kadra medyczna, która cały czas podnosi swoje kwalifikacje w Polsce i za granicą.

Wykonywane świadczenia zdrowotne

  • ortopedyczne zaopatrzenie  urazów kończyn górnych i dolnych ( wg. najnowszych  wytycznych PTOIT oraz z  użyciem najnowocześniejszych  dostępnych w Polsce i za granicą  implantów),
  • planowe zabiegi naprawcze kończyn  górnych i dolnych,
  • artroskopia stawów kolanowych z rekonstrukcją  WKP, WKT, LCL, MCL, przeszczepy  chrząstek i specjalistycznych implantowanych membran,
  • alloplastyka  stawów biodrowych (zarówno cementowanych  jak i bezcementowych),
  • alloplastyka  stawów kolanowych (zarówno cementowanych  jak i bezcementowych oraz połowicze protez stawu kolanowego),
  • operacje naprawcze i alloplastyka stawu ramiennego,
  • zabiegi naprawcze z zakresu chirurgii łokcia, nadgarstków i dłoni (implantacje Reg-Joint  oraz protez do PIP bezcementowych do palców),
  • alloplastyka CMC kciuka (cementowana  jak i  bezcementową),
  • alloplastyka stawu łokciowego i głowy kości  promieniowej  (cementowaną jak i  bezcementową)

W przyszłości zespół Ortopedów  planuje wykonanie następujących  zabiegów :

– artroskopia nadgarstka i barku,

– alloplastyka stawu  skokowego,

– alloplastyka  stawu MP palucha.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu