Print Friendly, PDF & Email

Ordynator :

Lek. Paweł Piotrowicz – specjalista chorób płuc, lekarz chorób wewnętrznych

 

Zastępca Ordynatora:

Lek. Agata Smołucha – specjalista chorób płuc, lekarz chorób wewnętrznych

 

Lekarze:

Lek. Agnieszka Czechowicz – specjalista chorób płuc
Lek. Justyna Tyfel-Paluszek – specjalista chorób płuc
Lek. Julia Wróblewska  – specjalista chorób wewnętrznych
Lek. Anna Walencik  – specjalista chorób wewnętrznych

Lek. Joanna Jędrzejczyk – Spaho
Lek. Aleksandra Jarosz – Chudek

 

Pielęgniarka Oddziałowa:

mgr Danuta Różańska

 

 

Ważne telefony:

Ordynator 14 66 21 488
Dyżurka lekarska 14 66 21 496
Pielęgniarka Oddziałowa 14 66 21 499
Dyżurka pielęgniarska: 14 66 21 497
Sekretariat 14 66 21 498

 

W Oddziale Chorób Płuc diagnozujemy i leczymy większość schorzeń układu oddechowego. Zapewniamy postępowanie medyczne zgodnie ze standardami Ministra Zdrowia. Otaczamy naszych pacjentów miłą i profesjonalną opieką. Edukujemy pacjentów i ich opiekunów, jak postępować w schorzeniach przewlekłych oraz jak unikać narażeń powodujących rozwój chorób.
Wiemy, że schorzenia układu oddechowego są szczególnie uciążliwe, staramy się więc ograniczyć do minimum stres związany z pobytem pacjenta w szpitalu.

Wykonywane świadczenia zdrowotne:

    • spirometria
    • bronchoskopia
    • inhalacje
    • rehabilitacja oddechowa
    • polisomnografia

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.