Print Friendly, PDF & Email

Ordynator
Lek. Paweł Piotrowicz – specjalista chorób płuc, lekarz chorób wewnętrznych

Z-ca Ordynatora
Lek. Agata Smołucha – specjalista chorób płuc, lekarz chorób wewnętrznych

 

Starszy Asystent
Lek. Agnieszka Czechowicz – specjalista chorób płuc
Lek. Justyna Tyfel-Paluszek – specjalista chorób płuc
Lek. Julia Wróblewska –  specjalista chorób wewnętrznych
Lek. Anna Walencik – specjalista chorób wewnętrznych

 

Młodszy Asystent
Lek. Joanna Jędrzejczyk – Spaho
Lek. Aleksandra Jarosz – Chudek

 

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Danuta Różańska

W Oddziale Chorób Płuc diagnozujemy i leczymy większość schorzeń układu oddechowego. Zapewniamy postępowanie medyczne zgodnie ze standardami Ministra Zdrowia. Otaczamy naszych pacjentów miłą i profesjonalną opieką. Edukujemy pacjentów i ich opiekunów, jak postępować w schorzeniach przewlekłych oraz jak unikać narażeń powodujących rozwój chorób.
Wiemy, że schorzenia układu oddechowego są szczególnie uciążliwe, staramy się więc ograniczyć do minimum stres związany z pobytem pacjenta w szpitalu.

Wykonywane świadczenia zdrowotne:
1.
spirometria
2. bronchoskopia
3. inhalacje
4. rehabilitacja oddechowa
5. polisomnografia

Ważne telefony:

UWAGA: od 05.03.2021 r. do odwołania, w związku z uruchomieniem łóżek covidowych w pomieszczeniach Oddziału Chorób Płuc, pacjenci oddziału Chorób Płuc leczeni są w pomieszczeniach Oddziału Chorób Wewnetrznych, II pietro budynku głównego szpitala oraz zmianie uległy numery telefonów kontaktowych do Oddziału Chorób Płuc:

Dyżurka lekarska –  14 66 21 354

Dyżurka pielęgniarska – 14 66 21 362

Ordynator 14 66 21 488
Dyżurka lekarska 14 66 21 496    14 66 21 354
Pielęgniarka Oddziałowa 14 66 21 499
Dyżurka pielęgniarska: 14 66 21 497    14 66 21 362
Sekretariat 14 66 21 498

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu