Print Friendly, PDF & Email

Lekarz Kierujący
Lek. med. Krzysztof Kasperczyk specjalista pediatra

Z-ca Lekarza Kierującego
Lek. med. Alicja Bednarz – specjalista pediatra

Starszy Asystent
Lek. Barbara Skórnóg– specjalista pediatra
Lek. Anna Garbień– specjalista pediatra
Lek. Barbara Cygan– specjalista pediatra
Lek. Krzysztof Mączka– specjalista pediatra
Lek. Marta Kural – Maź– specjalista pediatra

Młodszy Asystent
Lek. Aleksander Gut
Lek. Małgorzata Wit

Lek. Karolina Szydłowska
Lek. Sylwia Maciasz
Lek. Magdalena Dylowicz
Lek. Aleksandra Tabor

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Anna Rogóż

 

Specyfika, profil oddziału:

Do Oddziału Dziecięcego przyjmujemy pacjentów od wieku noworodkowego do osiemnastego roku życia. Do opieki nad dzieckiem przyjmowani są rodzice. Nie ograniczamy odwiedzin, z wyjątkiem czasu ciszy nocnej tj 22,00- 6,00. Dzieciom w wieku szkolnym zapewniamy naukę w wydzielonej sali klasowej. W oddziale leczymy praktycznie wszystkie ostre i przewlekłe schorzenia wieku dziecięcego. Przyjmowane są również dzieci do planowych badań na jednodniowe pobyty w ustalonym terminie. Konsultacje zapewniają specjaliści tutejszego SPZOZ i psycholog.

Wyposażenie:

Oddział Dziecięcy dysponuje 25 łóżkami, w salach 1,2 i 3 – osobowych.

Wykonywane badania i zabiegi medyczne:

  • diagnostyka nawracających chorób dróg oddechowych (w tym testy alergiczne, spirometria), chorób przewodu pokarmowego (USG, gastroskopia, badania stolca, badania biochemiczne, badania immunologiczne krwi, testy wodorowe), układu moczowego (urografia, cystouretrografia mikcyjna, USG, badanie moczu bakteriologicznie), układu krążenia ( EKG, Holter EKG, Holter RR, Rtg, ECHO, próba wysiłkowa, test pochyleniowy)
  • zaburzenia rozwoju i wzrastania, zaburzenia zachowania i inne.

Ważne telefony:

Ordynator 14 66 21 175
Dyżurka lekarska 14 66 21 313
Dyżurka pielęgniarska I:Dyżurka pielęgniarska II: 14 66 21 308, 14 66 21 306
Sekretariat tel./fax 14 66 21 310
Telefon do pacjentów: 14 68 63 127, 80 17 108,  80 17 106

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu