Print Friendly, PDF & Email

p.o. Lekarza Kierującego Pododdziałem:

Lek. Giebułtowska-Panek Maria specjalista neonatolog, pediatra

 

Lekarze:

 

lek. Mohamed Awad – specjalista neonatolog, specjalista pediatra
lek. Daniel Porada – specjalista pediatra, specjalista z kardiologii dziecięcej
lek. Joanna Przemyski-Ryba – w trakcje specjalizacji z neonatologii
lek. Jacek Rakowski – specjalista neonatolog
lek.  Iwona Rywczak – specjalista pediatra, specjalista immunolog

 

p.o. Położnej Oddziałowej:

poł. Anna Cebula – spec. pielęgniarstwa położniczego

 

 

Ważne telefony:

Lekarz Kierujący Pododdziałem:            14 66 21 469

Dyżurka lekarska:            14 66 21 469

Położna Oddziałowa       14 66 21 463

Dyżurka pielęgniarska:    14 66 21 470

Sekretariat:                      14 66 21 456

 

Wykonywane świadczenia zdrowotne

W Pododdziale Noworodkowym zajmujemy się głownie noworodkami zdrowymi lub wykazującymi łagodne, przemijające zmiany chorobowe. Obecnie w oddziale prowadzone są przesiewowe badania słuchu.

Dzieci urodzone w stanie ciężkim, z nasilonymi stanami chorobowymi lub wadami rozwojowymi, po ustabilizowaniu się ich czynności życiowych są przekazywane karetką “RN” do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Kraków-Prokocim, do Kliniki Neonatologicznej CM UJ w Krakowie lub do Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Łukasza w Tarnowie w zależności od rodzaju schorzenia i miejsc, jakimi powyższe ośrodki dysponują.

Przy Pododdziale funkcjonuje Poradnia Patologii Noworodka, do której kierowane są dzieci, które w okresie pobytu w Pododdziale wykazywały różne zaburzenia nie wymagające pobytu w oddziale, ale wymagające okresowej kontroli lekarskiej.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu