Bezpłatne konsultacje pacjentów POZ należących do SP ZOZ Brzesko

Print Friendly, PDF & Email

Pacjentów POZ należących do SP ZOZ Brzesko zapraszamy na BEZPŁATNE konsultacje prowadzone przez specjalistów:
Dietetyk – udziela konsultacji w zakresie: zaburzeń odżywiania, nadwagi, otyłości, niedożywienia.
Psycholog – udziela konsultacji w zakresie zaburzeń funkcji poznawczych, (np. pamięci, koncentracji i myślenia), trudności w radzeniu sobie ze stresem, trudności adaptacyjnych oraz zaburzeń nastroju (np. depresji).
Lekarz specjalista rehabilitacji medycznej – udziela konsultacji w zakresie dolegliwości bólowych ze strony układu ruchu, choroby zwyrodnieniowej, dyskopatii, wad postawy i skolioz u dzieci i młodzieży.
Lekarz specjalista chorób wewnętrznych – udziela konsultacji w zakresie chorób metabolicznych, hipecholesterolemii, cukrzycy, dny moczanowej i osteoporozy.
Lekarz specjalista geriatrii – udziela konsultacji w zakresie wszelkich problemów występujących u osób po 60-tym roku życia, m.in. wielochorobowości, stosowania dużych ilości leków, zaburzeń funkcji poznawczych (np. pamięci), osłabienia siły mięśniowej, zawrotów głowy.

Zapraszamy również do skorzystania z BEZPŁATNYCH telekonsultacji udzielanych przez lekarzy specjalistów geriatrii, rehabilitacji medycznej oraz kardiologii.

JAK MOGĘ SIĘ ZAPISAĆ?

– Zapisy na konsultacje telefonicznie 783 444 444 w. 6 lub 690 040 519, mailowo qpoz@nowarehabilitacja.pl.

Plakat (pdf, format A3) 
Plakat (pdf, format A4)

INFORMACJE NA TEMAT FINANSOWANIA

Konsultacje odbywają się w ramach projektu „Poprawa jakości usług medycznych w wybranych przychodniach POZ z terenu województwa małopolskiego i podkarpackiego”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Info na FB: @ProjektQPOZ)

Projekt jest bezpłatny dla uczestników i jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER) w ramach Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.2 „Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych”.

Konsultacje będą odbywać się w przychodniach POZ należących do SP ZOZ Brzesko

(w Brzesku przy ul. Tadeusza Kościuszki 68, w Jadownikach przy ul. Środkowej 2, w Uszwi 20 oraz Woli Dębińskiej 172 w wyznaczonych terminach, które będziemy udostępniać na bieżąco na naszej stronie internetowej oraz na Facebook-owej stronie projektu: @ProjektQPOZ.

Projekt trwa do końca 2019 roku.

Pacjenci SP ZOZ Brzesko mogą też bezpłatnie korzystać z konsultacji w NZOZ Nowa Rehabilitacja w Krakowie przy ul. Komuny Paryskiej 24.

Zapisy na konsultacje pod numerem telefonu 783 444 444 wewn. 6 lub 690 040 519 lub mailowo qpoz@nowarehabilitacja.pl lub w rejestracji ośrodka

KONSULTACJE SĄ BEZPŁATNE.
NIE JEST TEŻ POTRZEBNE ŻADNE SKIEROWANIE.
WARUNKIEM SKORZYSTANIA z bezpłatnych konsultacji jest aktualne korzystanie z usług lekarza rodzinnego lub pielęgniarki POZ (posiadanie aktywnej deklaracji) w tych przychodniach.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH KONSULTACJI.

Z jakimi problemami mogą zgłaszać się pacjenci?

KONSULTACJE Z ZAKRESU REHABILITACJI MEDYCZNEJ obejmują problematykę zespołów bólowych układu ruchu z uwzględnieniem m.in.:
– odcinka lędźwiowego i szyjnego kręgosłupa na tle choroby zwyrodnieniowej kregosłupa i dyskopatii,
– chorób zwyrodnieniowych stawów biodrowych oraz kolanowych,
– przyczyn oraz postępowania terapeutycznego.

Obejmują także problematykę wad postawy z uwzględnieniem:
– charakterystyki prawidłowej postawy ciała oraz wad postawy,
– schematów postępowania korekcyjnego.

KONSULTACJE Z ZAKRESU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH obejmują m.in. problematykę cukrzycy oraz hipercholesterolemii z uwzględnieniem:
– przyczyn oraz objawów chorób metabolicznych,
– ryzyka i konsekwencji zdrowotnych w przypadku nieodpowiedniego leczenia,
– wpływu stylu życia i czynników ochronnych na poprawę stanu zdrowia.

KONSULTACJE Z ZAKRESU GERIATRII obejmują m.in. problematykę chorób typowych dla wieku podeszłego z uwzględnieniem:
– najczęstszych dolegliwości zdrowotnych występujących w jesieni życia,
– zalecanych badań profilaktycznych,
– czynników ryzyka oraz czynników ochronnych chorób przewlekłych związanych z wiekiem, w tym zaburzeń funkcji poznawczych (np. otępienia),
– niebezpiecznego zjawiska przyjmowania wielu leków oraz niebezpiecznych dla zdrowia interakcji lekowych.

KONSULTACJE Z ZAKRESU PSYCHOLOGII obejmują problematykę zdrowia psychicznego z uwzględnieniem:
– zaburzeń funkcji poznawczych, nastroju,
– zaburzeń koncentracji oraz zjawiska nie radzenia sobie ze stresem,  
– tematyki terapii psychologicznej i psychoterapii,
– objawów i sposobów leczenia depresji,
– objawów i sposobów leczenia zespołów otępiennych.

KONSULTACJE DIETETYKA obejmują m.in. problematykę zaburzeń odżywiania, w tym:
– nadwagi i otyłości,
– niedożywienia i wyniszczenia,
– niedoborów witamin i składników mineralnych.

TEKSTY TEMATYCZNE:

 

 WADY POSTAWY CIAŁA I SKOLIOZY
efekt czynników wewnętrznych i zewnętrznych

Postawa ciała jest nawykiem ruchowym wykształconym w wyniku działania środowiska wewnętrznego jak i zewnętrznego. Na utrzymanie postawy ciała ma wpływ prawidłowo ukształtowany układ nerwowy, kostny, więzadłowy, mięśniowy oraz praca narządów zmysłów. Prawidłowa postawa ciała to efekt zrównoważonego działania poszczególnych odcinków ciała. Dla utrzymania prawidłowej postawy ciała ważne są również: poziom stresu, miejsce aktywności zawodowej lub szkolnej, poziom aktywności fizycznej oraz codzienne obciążenia.

Każde odchylenie od ogólnie przyjętych cech prawidłowej postawy nazywamy wadą. Wady postawy ciała mogą być zarówno wrodzone jak i nabyte. Warto pamiętać, że postawa ciała człowieka jest wyrazem jego stanu fizycznego jak i psychicznego.
Szczególnie ważne jest wykształcenie prawidłowej postawy ciała w dzieciństwie.
ZAPRASZAMY DO KONSULTACJI LEKARSKICH I PLATFORMY E‑LEARNINGOWEJ

Czego możesz się dowiedzieć o prawidłowej postawie ciała i jej wadach
– Możesz sprawdzić, czy Twoje dziecko ma prawidłową sylwetkę, czy nie ma wady postawy lub skrzywienia kręgosłupa.
– Dowiesz się jakie są czynniki warunkują utrzymanie prawidłowej postawy ciała.
– Poznasz czym charakteryzuje się prawidłowa postawa ciała tak aby móc wprowadzać prawidłowe nawyki ruchowe u siebie i swoich bliskich.
– Będziesz mógł dowiedzieć się jakie są podstawy anatomii, fizjologii i rozwoju układu ruchu.
– Możesz dowiedzieć się jakie są wrodzone oraz nabyte wady ciała oraz jakie postępowanie terapeutyczne zaleca się w każdym przypadku. Poznasz charakterystykę typów wadliwej postawy oraz dowiesz się jakie mogą być przyczyny powstawania nieprawidłowej postawy.

ZAPRASZAMY DO EDUKACJI PROZDROWOTNEJ
– Poznasz jakie są możliwości rehabilitacji w zapobieganiu oraz terapii wad postawy ciała u dzieci oraz dorosłych.
– Dowiesz się czym jest skolioza i jakie są jej stadia. Zapoznasz się z typami oraz przyczynami powstawania skolioz.
– Będziesz mógł zapoznać się ze schematami postępowania korekcyjnego do których nalezą zarówno dbałość o prawidłowe warunki zewnętrzne w środowisku pracy jak również ukierunkowane uczenie się poprawnych nawyków. W terapii ważne jest utrzymywanie skorygowanej postawy ciała oraz właściwe, zbilansowane wzmacnianie i rozciąganie poszczególnych grup mięśni.
– Zapoznasz się z zasadami profilaktyki wad postawy obejmującymi zarówno aktywność fizyczną, jak również kształtowanie prawidłowych wzorów ruchowych, a także codzienna dbałość o odpowiednie warunki pracy i nauki.

JAK SKORZYSTAĆ Z OFERTY?
– Z edukacji prozdrowotnej można skorzystać w formie spotkań grupowych i indywidualnych oraz na platformie e-lerningowej.
– Spotkania odbywają się na terenie przychodni włączonych do projektu oraz w NZOZ Nowa Rehabilitacja w Krakowie przy ul. Komuny Paryskiej 24 (harmonogram spotkań dostępny jest na stronie: www.nowarehabilitacja.pl) lub na FB: @ProjektQPOZ
– Projekt trwa do końca 2019 roku.

JAK MOGĘ SIĘ ZAPISAĆ?
– Zapisy na konsultacje telefonicznie 783 444 444 w. 6 lub 690 040 519, mailowo qpoz@nowarehabilitacja.pl lub w rejestracji ośrodka w Krakowie przy ul. Komuny Paryskiej 24.

 

ZESPOŁY BÓLOWE W UKŁADZIE RUCHU
jakie mogą być przyczyny i rozwiązania

Dolegliwości bólowe, które mogą obejmować osiowy (kręgosłup) i obwodowy (stawy obwodowe) układ ruchu, powodują postępujące ograniczenie jego sprawności. Przyczyny powstania tych dolegliwości są wieloczynnikowe. Choroby układu ruchu mogą wynikać zarówno ze zmian czynnościowych jak i morfologicznych. Choroba zwyrodnieniowa stawów i kręgosłupa dotyka coraz większej liczby osób. W profilaktyce zwraca się uwagę przede wszystkim na prawidłową ergonomię w środowisku pracy oraz utrzymywanie prawidłowego poziomu aktywności fizycznej jak i rekreacji ruchowej.

 

ZAPRASZAMY DO KONSULTACJI LEKARSKICH I PLATFORMY E‑LEARNINGOWEJ

Czego możesz się dowiedzieć o zespołach bólowych w układzie ruchu
– Dowiesz się jakie są najczęstsze przyczyny występowania dolegliwości bólowych w kręgosłupie i obwodowym układzie ruchu.
– Poznasz wiele cennych informacji na temat najbardziej problematycznych odcinków kręgosłupa, którymi są odcinek lędźwiowy oraz szyjny.
– Możesz dowiedzieć się jakie są mechanizmy choroby zwyrodnieniowej oraz jakie są konsekwencje uszkodzenia struktur układu ruchu.
– Możesz porozmawiać z lekarzem na temat sposobów poprawy jakości życia pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawu biodrowego oraz stawu kolanowego.
– Możliwości terapeutyczne w leczeniu choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa zalezą od rodzaju oraz stopnia zaawansowania schorzenia. Terapia ustalana jest indywidualnie dla danego pacjenta. Będziesz mógł poznać różne strategie leczenia jak: farmakoterapia, kinezyterapia, fizykoterapia, stosowanie sprzętu ortopedycznego oraz odpowiedni tryb życia.
– Dowiesz się czym są łokieć golfisty oraz łokieć tenisisty i jakie osoby mogą być najbardziej narażone na te schorzenia. Poznasz przyczyny oraz objawy tych dolegliwości.
– Jednym z ważnych elementów profilaktyki pierwotnej oraz wtórnej jest prawidłowe angażowanie układu ruchu w wykonywanie codziennych czynności oraz utrzymywanie naturalnej aktywności fizycznej.
– Niewłaściwe odżywianie oraz siedzący tryb życia przyczyniają się do rozwoju schorzeń układu ruchu. Warto omówić z lekarzem w jaki sposób można zmodyfikować codzienne nawyki aby poprawić stan zdrowia.

ZAPRASZAMY DO EDUKACJI PROZDROWOTNEJ
– Poznasz jakie są możliwości rehabilitacji w zapobieganiu oraz leczeniu schorzeń układu ruchu.
– Dowiesz się jak zapobiegać bólom układu ruchu: jak prawidłowo należy podnosić i dźwigać ciężkie przedmioty, jak indywidualnie dopasować poziom intensywności oraz rodzaj aktywności fizycznej, jak zadbać o prawidłową postawę ciała podczas wykonywania codziennych czynności oraz jakie są ćwiczenia wzmacniające, relaksacyjne i redukujące stres.

JAK SKORZYSTAĆ Z OFERTY?
– Z edukacji prozdrowotnej można skorzystać w formie spotkań grupowych i indywidualnych oraz na platformie e-lerningowej.
– Spotkania odbywają się na terenie przychodni włączonych do projektu oraz w NZOZ Nowa Rehabilitacja w Krakowie przy ul. Komuny Paryskiej 24 (harmonogram spotkań dostępny jest na stronie: www.nowarehabilitacja.pl) lub na FB: @ProjektQPOZ
– Projekt trwa do końca 2019 roku.

JAK MOGĘ SIĘ ZAPISAĆ?
– Zapisy na konsultacje telefonicznie 783 444 444 w. 6 lub 690 040 519, mailowo qpoz@nowarehabilitacja.pl lub w rejestracji ośrodka w Krakowie przy ul. Komuny Paryskiej 24.

 

CUKRZYCA
to bardzo podstępna choroba

Cukrzyca to stan, w którym organizm ma trudność z utrzymaniem stężenia glukozy na odpowiednim poziomie w wyniku problemu z wydzielaniem lub działaniem insuliny. Nieleczona cukrzyca może powodować poważne problemy zdrowotne i ryzyko rozwoju innych groźnych chorób.

Bardzo ważne jest stałe kontrolowanie poziomu glukozy we krwi i wykonywanie przesiewowych badań. Zaleca się aby dążyć do jak najwcześniejszego rozpoznania choroby, tak aby możliwe było szybkie rozpoczęcie leczenia.

ZAPRASZAMY DO KONSULTACJI LEKARSKICH I PLATFORMY E‑LEARNINGOWEJ

Czego możesz się dowiedzieć o cukrzycy
– Dowiesz się jakie jest postępowanie diagnostyczne w przypadku podejrzenia cukrzycy: jakie stosuje się przesiewowe badania w celu wykrycia cukrzycy oraz jak właściwie przygotować się do tych badań.
– Możesz porozmawiać z lekarzem na temat objawów cukrzycy i dowiedzieć się jakie są możliwości jej leczenia.
– Poznano wiele czynników ryzyka cukrzycy, na które można mieć wpływ poprzez modyfikację stylu życia.
– Cukrzyca jest chorobą przewlekle postępującą, dlatego ważne jest aby dowiedzieć jak prawidłowo żyć z cukrzycą.

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA – ZDROWA DIETA – PRAWIDŁOWA WAGA CIAŁA

HIPERCHOLESTEROLEMIA
często pozostaje niezdiagnozowana

Podwyższone normy stężenia cholesterolu we krwi mogą być bardzo niebezpieczne dla zdrowia. Hipercholesterolemia może towarzyszyć różnym chorobom, a także stanowi ważny czynnik ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego. Rozpoznanie ustala się na podstawie lipidogramu.

Hipercholesterolemia może być uwarunkowana biologicznie z komponentą czynników środowiskowych takich jak nieprawidłowa dieta. W terapii stosuje się zarówno leczenie farmakologiczne jak i zmianę nawyków żywieniowych.

ZAPRASZAMY DO EDUKACJI PROZDROWOTNEJ

Czego możesz się dowiedzieć o hipercholesterolemii
– Dowiesz się jakie są prawidłowe stężenia lipidów we krwi oraz jakie mogą być mechanizmy choroby.
– Dowiesz się jakie są czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych i jaka jest w tym rola cholesterolu.
– Możesz porozmawiać z lekarzem na temat sposobów leczenia hipercholesterolemii oraz dowiedzieć się jakie jest właściwe postępowanie dietetyczne.

JAK SKORZYSTAĆ Z OFERTY?
– Z edukacji prozdrowotnej można skorzystać w formie spotkań grupowych i indywidualnych oraz na platformie e-lerningowej.
– Spotkania odbywają się na terenie przychodni włączonych do projektu oraz w NZOZ Nowa Rehabilitacja w Krakowie przy ul. Komuny Paryskiej 24 (harmonogram spotkań dostępny jest na stronie: www.nowarehabilitacja.pl) lub na FB: @ProjektQPOZ
– Projekt trwa do końca 2019 roku.

JAK MOGĘ SIĘ ZAPISAĆ?
– Zapisy na konsultacje telefonicznie 783 444 444 w. 6 lub 690 040 519, mailowo qpoz@nowarehabilitacja.pl lub w rejestracji ośrodka w Krakowie przy ul. Komuny Paryskiej 24.

 

CHOROBY WIEKU PODESZŁEGO
a złota jesień życia

Starzenie się społeczeństwa stawia wyzwania diagnostyczne oraz terapeutyczne. Wielochorobowość oraz naturalne osłabienie organizmu jest cechą charakterystyczną dla osób w wieku podeszłym. Zależne od wieku problemy zdrowotne w połączeniu z osłabieniem rezerw organizmu mogą prowadzić do różnych dysfunkcji. Zmagania wieku podeszłego to problemy kardiologiczne, neurologiczne, metaboliczne, nefrologiczne, pulmonologiczne czy onkologiczne. Do typowych problemów geriatrycznych należą m. in.: zespół słabości, niedożywienie, majaczenie, otępienia, depresja, nietrzymanie moczu oraz upadki. Choroby wieku podeszłego mogą stopniowo ograniczać funkcjonowanie w życiu codziennym. Warto pamiętać, że oprócz wydłużenia życia niezwykle cenne jest dodanie życia do lat. Dlatego bardzo ważna jest profilaktyka oraz aktywizacja seniorów.

ZAPRASZAMY DO KONSULTACJI LEKARSKICH I PLATFORMY E‑LEARNINGOWEJ

Czego możesz się dowiedzieć o chorobach wieku podeszłego
– Dowiesz się jacy specjaliści zajmują się chorobami wieku podeszłego i na jakie aspekty zdrowia seniorzy powinni szczególnie zwracać uwagę.
– Możesz porozmawiać z lekarzem na temat różnych badań profilaktycznych zalecanych dla danych grup pacjentów oraz dowiedzieć się na jakie niepokojące objawy szczególnie należy zwracać uwagę w jesieni życia.
– Poznasz czynniki modyfikujące stan zdrowia, zarówno czynniki ryzyka pogorszenia stanu zdrowia jak również czynniki ochronne. Dzięki temu dowiesz się na co zwracać uwagę, czego unikać oraz jakie działania warto podejmować w celu poprawy stanu zdrowia. Pamiętaj, że aktywność fizyczna oraz zdrowa dieta to naturalni sprzymierzeńcy długowieczności!

POLIPRAGMAZJA
wielolekowość zagrażająca zdrowiu

Równoczesne przyjmowanie kilku różnych leków, w niewłaściwym połączeniu, w niewłaściwej dawce oraz w ilości większej niż wskazana, może zwiększać ryzyko wystąpienia niekorzystnych dla zdrowia efektów. Zjawisko polipragmazji szczególnie dotyczy osób starszych z wielochorobowością. Polipragmazja może spowodować ciężkie dla zdrowia powikłania dlatego bardzo ważne jest przestrzeganie zaleceń terapeutycznych. Każde decyzje związane z leczeniem farmakologicznym powinno być skonsultowane z lekarzem.

ZAPRASZAMY DO EDUKACJI PROZDROWOTNEJ

Czego możesz się dowiedzieć o polipragmazji
– Dowiesz się czym jest zjawisko polipragmazji i jakich pacjentów przede wszystkim dotyczy ten problem.
– Poznasz jakie działania niepożądane mogą wystąpić w przypadku równoczesnego przyjmowania wielu leków i jakie są tego mechanizmy. Dowiesz się o interakcjach, które mogą pojawić się pomiędzy różnymi lekami, między lekiem a konkretną chorobą oraz między lekiem a pokarmem.
– Dowiesz się o czym warto pamiętać w relacji lekarza z pacjentem aby uniknąć problemu polipragmazji.

JAK SKORZYSTAĆ Z OFERTY?
– Z edukacji prozdrowotnej można skorzystać w formie spotkań grupowych i indywidualnych oraz na platformie e-lerningowej.
– Spotkania odbywają się na terenie przychodni włączonych do projektu oraz w NZOZ Nowa Rehabilitacja w Krakowie przy ul. Komuny Paryskiej 24 (harmonogram spotkań dostępny jest na stronie: www.nowarehabilitacja.pl) lub na FB: @ProjektQPOZ
– Projekt trwa do końca 2019 roku.

JAK MOGĘ SIĘ ZAPISAĆ?
– Zapisy na konsultacje telefonicznie 783 444 444 w. 6 lub 690 040 519, mailowo qpoz@nowarehabilitacja.pl lub w rejestracji ośrodka w Krakowie przy ul. Komuny Paryskiej 24.

 

DEPRESJA
to też choroba
– Czy doświadczasz trudności emocjonalnych takich jak niepokój, przygnębienie lub rozdrażnienie?
– Czy cierpisz w powodu trudności w relacjach z innymi lub nie radzisz sobie ze stresem?

ZAPRASZAMY DO KONSULTACJI PSYCHOLOGICZNYCH I PLATFORMY E‑LEARNINGOWEJ

Czego możesz się dowiedzieć na konsultacjach
– Psycholog zajmuje się oceną funkcjonowania pacjenta w sferze poznawczej, emocjonalnej oraz społecznej. Pomaga zrozumieć problem pacjenta oraz rozwiązać jego trudności.
– Psycholog zajmuje się również oceną trudności w zakresie funkcjonowania emocjonalnego (zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe, zaburzenia osobowości i zachowania, zaburzenia psychosomatyczne, trudności związane z przeżytym stresem itp.).
– Psycholog może zaproponować badanie psychologiczne w postaci testów psychometrycznych czy kwestionariuszy osobowości, konsultacje u psychiatry, a także może zachęcać do podjęcia psychoterapii.
– Psychoterapia ma na celu ułatwić zrozumienie problemu oraz poprawić funkcjonowanie i samopoczucie pacjenta. Psychoterapia może pomóc w zmianie sposobu myślenia i zachowania oraz w nabywaniu nowych umiejętności.
– Psycholog zajmuje się oceną funkcji poznawczych (m. in. pamięci, koncentracji, funkcji językowych, organizacji zachowania itp.), określeniem poziomu inteligencji, a także oceną stopnia dysfunkcji poznawczych oraz ich wpływu na funkcjonowanie pacjenta.

OTĘPIENIE
nie ignoruj zaburzeń pamięci

– Czy zauważyłeś u siebie lub bliskich osób problemy z pamięcią, koncentracją lub myśleniem?
– Czy pojawiły się trudności z wykonywaniem obowiązków domowych lub zawodowych?

ZACHĘCAMY DO SKORZYSTANIA Z OFERTY PSYCHOEDUKACJI

Czego możesz się dowiedzieć o depresji i otępieniu

Dowiesz się czym jest depresja i jakie są objawy depresji. Przedstawimy statystyki na temat częstości występowania depresji. Omówimy aktualne metody leczenia zaburzeń depresyjnych. Co również bardzo ważne, dowiesz się w jaki sposób możesz wspierać osobę chorującą na depresję.

Omówimy najczęstsze przyczyny otępienia. Zapoznasz się z danymi na temat częstości występowania otępienia. Zwrócimy uwagę na początki choroby, a także przedstawimy jakie są jej objawy. Omówimy strategie leczenia oraz wskażemy w jaki sposób można zmniejszać ryzyko zachorowania.

JAK SKORZYSTAĆ Z OFERTY?
– Z edukacji prozdrowotnej można skorzystać w formie spotkań grupowych i indywidualnych oraz na platformie e-lerningowej.
– Spotkania odbywają się na terenie przychodni włączonych do projektu oraz w NZOZ Nowa Rehabilitacja w Krakowie przy ul. Komuny Paryskiej 24 (harmonogram spotkań dostępny jest na stronie: www.nowarehabilitacja.pl) lub na FB: @ProjektQPOZ
– Projekt trwa do końca 2019 roku.

JAK MOGĘ SIĘ ZAPISAĆ?
– Zapisy na konsultacje telefonicznie 783 444 444 w. 6 lub 690 040 519, mailowo qpoz@nowarehabilitacja.pl lub w rejestracji ośrodka w Krakowie przy ul. Komuny Paryskiej 24.

 

 

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu