Nowy projekt inwestycyjny w SPZOZ w Brzesku

Print Friendly, PDF & Email

SPZOZ w Brzesku planuje kolejną dużą inwestycję, mającą na celu poprawę jakości i warunków udzielanych w szpitalu świadczeń zdrowotnych.

Przy udziale środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, szpital przeprowadzi szereg gruntownych remontów i modernizacji. Wśród nich najważniejszym projektem będzie przebudowa i przystosowanie pomieszczeń istniejącego Oddziału Chorób Płuc w celu dostosowania do leczenia chorób zakaźnych, w tym COVID -19, budowa szatni dla pracowników i wymiana wszystkich dźwigów windowych w szpitalu.

 

Kolejnym etapem projektu, byłaby nadbudowa budynku oddziału chorób płuc o dodatkowe kondygnacje, na które przeniesiony i rozbudowany zostałby zakres rehabilitacji: stacjonarnej oraz ambulatoryjnej. Realizacja tej ogromnej inwestycji będzie uzależniona od pozyskania zewnętrznego finansowania. Projekt otrzymał akceptację władz samorządowych i za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Brzesku złożony został już wniosek o pozyskanie na ten cel dofinansowania w ramach środków z programu rządowego Nowy Ład.

 

Planowana przez szpital inwestycja była tematem, m. in. wywiadu ze Starostą Brzeskim Panem Andrzejem Potępą i wywiadu z Dyrektorem  SPZOZ Panem Adamem Smołuchą w Galicyjskim Tygodniku Informacyjnym TEMI.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu