Oferty pracy dla lekarzy

Print Friendly, PDF & Email

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku zatrudni lekarzy do pełnienia dyżurów:

  •  w nocnej i świątecznej opiece medycznej,
  •  w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym,
  •  w Zespołach Ratownictwa Medycznego,

oraz do pracy w Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałami: Kardiologicznym   i Geriatrycznym.

Jednocześnie informujemy,  że w Szpitalu prowadzimy szkolenie specjalizacyjne lekarzy   w następujących zakresach:

  •  chirurgia ogólna,
  •  pediatria,
  •  choroby wewnętrzne,
  •  rehabilitacja,
  •  anestezjologia,
  •  ratownictwo medyczne.

Zachęcamy lekarzy do podjęcia kształcenia specjalizacyjnego w naszym Zespole.

Informacji udziela Dział Spraw Pracowniczych – Barbara Bzdak, tel. 14 66 21 432

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu