Pomoc dla dzieci niepełnosprawnych

Print Friendly, PDF & Email

Ruszyły zajęcia dla dzieci od 0 do 3 lat zgłoszonych do pierwszej edycji projektu „Lepsze życie! Program badań prenatalnych oraz działań z zakresu wczesnej interwencji prowadzonych na terenie powiatu brzeskiego i bocheńskiego ” realizowanego w brzeskim szpitalu.

Dzieci zostały przebadane przez lekarzy i ocenione przez zespół specjalistów. Dla każdego z maluchów przygotowano indywidualny program zajęć.

– Teraz nasi specjaliści: logopedzi, psycholodzy, pedagodzy odwiedzają  maluchy w ich domach, gdzie prowadzone są zajęcia. Takie było założenie projektu, aby rodzice nie musieli z dziećmi przyjeżdżać do szpitala, tylko abyśmy my dotarli do nich – mówi Anna Dębińska z Ośrodka Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci, działającego w Szpitalu Powiatowym w Brzesku.

Prowadzone są też zajęcia dla dzieci 4-7 lat niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością ruchową, intelektualną, sensoryczną, sprzężoną, a także z zaburzonym funkcjonowaniem percepcji wzrokowej czy słuchowej. W tym przypadku w formie stacjonarno-wyjazdowej.

W ramach projektu opieką objęte zostanie  90 dzieci, podzielonych na kilka edycji. Będą też warsztaty szkoleniowe dla rodziców.

Rejestracja: SP ZOZ w Brzesku, w godz. od 12.00-14.00 – parter, pokój nr 015 (Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci)
Telefonicznie: nr tel. 507 219 581, 507 219 651, 14 662 12 01, e-mail: wczesnainterwencja@spzoz-brzesko.pl

 

Wczesna interwencja

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu