Sfinansowanie z Funduszu Prewencyjnego PZU Życie SA

Print Friendly, PDF & Email

Informacja na temat: „Sfinansowania z Funduszu Prewencyjnego PZU Życie SA zakupu lampy terapeutycznej do fototerapii noworodków, aparatu do resuscytacji noworodków i instalacji klimatyzacji w pomieszczeniu sali narad.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku informuje, że zgodnie ze złożonym do PZU Życie SA wnioskiem o finansowanie zadania prewencyjnego z Funduszu Prewencyjnego, po zawarciu w dniu 30 grudnia 2013 roku umowy w tej sprawie otrzymaliśmy dofinansowanie. W dniu 22 stycznia 2014 roku została dostarczona lampa terapeutyczna do fototerapii noworodków służąca do leczenia żółtaczki u noworodków
i aparat do resuscytacji noworodków przeznaczony do reanimacji noworodków. W tutejszym SP ZOZ w roku 2012 było hospitalizowanych – 624 noworodków natomiast w roku 2013 – 510 noworodków. Posiadanie tego sprzętu pozwala na podjęcie działań terapeutycznych ratujących zdrowie  a czasami i życie noworodków.
Koszt zakupu lampy terapeutycznej do fototerapii noworodków wyniósł ogółem  – 14 000,- zł.,
Koszt zakupu aparatu do resuscytacji noworodków wyniósł – 5 000,- zł.
Ponadto  ze środków prewencyjnych została wykonana klimatyzacja sali narad, w której prowadzone są szkolenia pracowników dla poszczególnych grup (prawie 800 osób załogi) a sala usytuowana jest od strony południowej i podczas upałów bardzo wysoka temperatura utrudniała przeprowadzenie szkoleń.
Koszt montażu klimatyzatorów wraz z materiałem wyniósł – 11 000,- zł.
Wsparcie finansowe z PZU Życie z Funduszu Prewencyjnego wyniosło   – 30 000,- zł. wobec czego całe zadanie zostało sfinansowane z tych środków.
Wyrażamy tą drogą podziękowanie w/w instytucji za pomoc finansową, co umożliwiło szybki zakup sprzętu i montaż klimatyzatorów.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu