SP ZOZ w Brzesku zatrudni

Print Friendly, PDF & Email

PIC01586.JPG

osoby do obsługi rejestracji elektronicznej i medycznego
portalu informacyjnego (internetowego)

Utworzone stanowiska pracy, związane są z realizacją projektu:.
E-pacjent w SP ZOZ w Brzesku-wykorzystanie narzędzi ICT w podnoszeniu standardów obsługi pacjenta wraz  z wdrozeniem e-usług medycznych, dofinansowanym ze środków unijnych.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe o kierunku informatycznym,
 • dobra znajomość środowiska Windows Server, Active Directory,
 • dobra znajomość sieci internet, intranet

Zakres zadań obejmuje w szczególności:

 • codzienną obsługę użytkowników Medycznego Portalu Informacyjnego, korzystających z e-usług,
 • wprowadzanie informacji i danych do portalu internetowego
 • utrzymywanie w sprawności technicznej sieci wewnętrznej oraz dostępu do internetu.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie:

 • cv oraz listu motywacyjnego,
 • kserokopii dyplomu ukończonych studiów,
 • posiadanych certyfikatów,
 • ewentualnie dokumentów poświadczających zatrudnienie,
 • oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Oferty prosimy składać w Dziale Spraw Pracowniczych, tel. 14 66 21 432, 
w terminie do dnia 29.05.2013 r.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu