Print Friendly, PDF & Email

Ordynator
Lek. med. Marek Dudzik specjalista rehabilitacji medycznej, specjalista neurolog

Z-ca Ordynatora
Lek. med. Krystyna Wisłocka – specjalista rehabilitacji medycznej

Starszy Asystent
Lek. med. Małgorzata Schneider- Treszer – specjalista  rehabilitacji medycznej
Lek. med. Maria Nieć – specjalista rehabilitacji medycznej

Koordynator rehabilitacji pooperacyjnej, pacjentów po zabiegu endoprotezoplastyki stawu kolanowego – lek. med. Tomasz Malina – specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz balneologii i medycyny fizykalnej

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Urszula Majmurek

 


Oddział Rehabilitacji znajduje się na 3 piętrze w Szpitala Powiatowego przy ul. Kościuszki 68.

Oddział dysponuje nowoczesnymi łóżkami ortopedycznymi ułatwiającymi pielęgnację i rehabilitację .

Ćwiczenia usprawniające odbywają się w dwóch salach kinezyterapii wyposażonych w nowoczesny, specjalistyczny sprzęt między innymi:

 • komputerowo sterowane urządzenie do ćwiczeń biernych kończyny górnej FISIOTEK HP2,
 • platformę stabilometryczną TecnoBody ST 310
 • cykloergometry i bieżnię z oprogramowaniem do treningów interwałowych,
 • parapodia dynamiczne i statyczne,
 • elektryczne stoły i wózki pionizacyjne,
 • różnego typu ortezy do stabilizacji stawów kończyn górnych i dolnych.

Ponadto Oddział dysponuje aparatami do zabiegów:

 • krioterapii,
 • masażu uciskowego-pneumatycznego,
 • laseroterapii,
 • leczenia światłem spolaryzowanym,
 • elektrostymulacji.

Oddział posiada własną salę do hydroterapii wyposażoną w w wysokiej klasy wannę do hydromasażu oraz podnośnik umożliwiający korzystanie z zabiegów osobom leżącym.

Psycholodzy i logopedzi oddziałowi w pracy z pacjentami korzystają z nowoczesnego, komputerowego systemu RehaCom do diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń mowy oraz funkcji poznawczych.

Opiekę nad pacjentami zapewnia wyspecjalizowana kadra medyczna, o wysokich i wciąż podnoszonych kwalifikacjach:

1. Lekarze specjaliści w zakresie:

 • rehabilitacji medycznej
 • neurologii,
 • chorób wewnętrznych,
 • pulmonologii,

2. Zespół magistrów i techników fizjoterapii, w tym osoby z certyfikatami specjalistycznych metod stosowanych w rehabilitacji,
3. Terapeuta zajęciowy,
4. Logopeda,
5. Psycholog
6. Wykwalifikowany personel pielęgniarski w tym pielęgniarki z wykształceniem licencjackim oraz posiadające certyfikaty ukończenia wielu kursów specjalistycznych.

Oddział Rehabilitacji prowadzi kompleksową rehabilitację osób z następującymi schorzeniami:

 • z uszkodzeniami i schorzeniami ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego
 • po złożonych urazach narządu ruchu
 • ze schorzeniami reumatoidalnymi oraz
 • ze zmianami zwyrodnieniowymi narządu ruchu
 • innymi wymagającymi kompleksowej rehabilitacji.

Zamierzone cele rehabilitacyjne osiągamy poprzez zabiegi rehabilitacyjne:

kinezyterapia:

 • indywidualne dobrane do pacjenta ćwiczenia usprawniające
 • nowoczesne metody reedukacji nerwowo mięśniowej
 • mobilizacje stawów
 • pionizacja i nauka chodzenia
 • inne niezbędne ćwiczenia

fizykoterapia:

 • elektroterapia
 • światłolecznictwo
 • laseroterapia
 • ciepłolecznictwo
 • krioterapia miejscowa
 • magnetoterapia
 • terapia ultradźwiękami
 • hydroterapia
 • masaż leczniczy

Nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny oraz stosowane przez nas sprawdzone techniki i metody leczenia usprawniającego, zapewniają szybkie odzyskanie sprawności ruchowej, a w wielu przypadkach powrót do pracy zawodowej.

Przy Oddziale Rehabilitacji działa Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Opiekunów i Wolontariuszy “Ostoja”. Informacje o Stowarzyszeniu.

Ważne telefony:

Ordynator 14 66 21 410
Dyżurka lekarska 14 66 21 411
Pielęgniarka Oddziałowa 14 66 21 412
Dyżurka pielęgniarska: 14 66 21 414
Sekretariat 14 66 21 415

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu