Print Friendly, PDF & Email

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Opiekunów i Wolontariuszy “Ostoja”

Przy Oddziale Rehabilitacji od 1998 r. działa zarejestrowane w Sądzie, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Opiekunów i Wolontariuszy “Ostoja”. Od października 2004 r. posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Stowarzyszenie powstało w celu rozwijania rehabilitacji społecznej i zawodowej wśród niepełnosprawnych powiatu Brzeskiego, m.in. leczonych usprawniająco w Oddziale oraz Poradni Rehabilitacyjnej.

Prezesem Stowarzyszenia jest lekarz Maria Kędziora. Kontakt przez sekretariat tel. 14 66 21 415.

Szczegóły dotyczące celów i środków działania w załączonym Statucie Stowarzyszenia.

Z inicjatywy Stowarzyszenia od stycznia 1999 r., działa Duszpasterstwo Osób Niepełnosprawnych, pod opieką Wolontariuszy. Skupia dzieci i młodzież niepełnosprawną intelektualnie i fizycznie z terenu powiatu Brzeskiego wraz z rodzicami. Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu w każdy drugi i czwarty piątek miesiąca o godz. 17.00 , w udostępnionych przez ks. Proboszcza Parafii Św. Jakuba Apostoła – pomieszczeniach Domu Katechetycznego. Opiekę duchową nad uczestnikami pełni Duszpasterz osób niepełnosprawnych. Podczas spotkań uczestnicy biorą udział w grach i zabawach oraz zajęciach plastycznych. Wytworzone prace w bieżącym roku były sprzedane podczas Dni Brzeska przez wykonawców. Uzyskany zarobek został przeznaczony na zakup materiałów do dalszych prac.

W ramach Duszpasterstwa odbywają się wycieczki krajoznawcze, współfinansowane przez samorząd.

W miesiącu lutym 2001 roku, z inicjatywy Samorządu Powiatowego, przy Stowarzyszeniu powstały Warsztaty Terapii Zajęciowej dla osób z orzeczonym głębokim stopniem niepełnosprawności. Warsztaty mieszczą się przy ul. Przemysłowej 18 w budynku użyczonym przez Starostwo Powiatowe. Aktualnie pracuje tam 40 uczestników. Warsztaty są finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji. Od kilku lat Stowarzyszenie wraz z Urzędem Gminy w Brzesku organizuje Spartakiady Integracyjne. W zawodach biorą udział Warsztaty Terapii Zajęciowej z rejonu południowej Małopolski. Spartakiady są finansowane przez Państwowy Fundusz rehabilitacji oraz Samorządy Gminy i Powiatu w Brzesku.

Od trzech lat jesienią Stowarzyszenie organizuje impreze otwartą dla mieszkańców powiatu Brzeskiego pod nazwą Powiatowy Piknik Integracyjny. Imprezę finansują Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, PFRON i Urząd Gminy w Brzesku.

W roku 2005 Stowarzyszenie wygrało przetarg organizowany przez Urząd Gminy w Brzesku na zadanie: Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z grupy podwyższonego ryzyka. Gimnatyka korekcyjna odbywa się w pomieszczeniach Działu Rehabilitacji Szpitala w Brzesku po godzinach pracy za zgodą Dyrektora Szpitala. Gimnastykę prowadzi zatrudniony instruktor gimnastyki leczniczej.

Ponadto Stowarzyszenie gromadzi środki z darowizn na dofinansowanie szkoleń pracowników Oddziału i Działu Rehabilitacji, zakup niezbędnego sprzętu do pracy z niepełnosprawnymi oraz niezbędne remonty Oddziału i Działu Rehabilitacji.

Więcej wiadomości dotyczących Stowarzyszenia i Warsztatów Terapii Zjęciowej można znależć:

1. www.wtzbrzesko.prv.pl – strona internetowa Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego pod Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych Opiekunów i Wolontariuszy “Ostoja”
2. www.ms.gov.pl – strona Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Sądowy – wyszukiwarka organizacji pożytku publicznego
3. www.rops.krakow.pl – Małopolski Informator Społeczny (organizacje pozarządowe) pozycja 199.

Bliższe informacje o Oddziale Rehabilitacji oraz o Poradni Rehabilitacyjnej.

Od września 2008 r. realizujemy projekt “Budowanie regionalnego systemu wczesnej interwencji”, którego koordynatorem jest Związek Polskich Kawalerów Maltańskich. Partnerem w naszym powiecie brzeskim było Stowarzyszenie “Ostoja” wspierane przez Dyrekcję SP ZOZ w Brzesku.
Naszym zadaniem było powołanie i zorganizowanie pracy Powiatowego Zespołu Wczesnej Interwencji. PZWI powstał przy Szpitalu Powiatowym w Brzesku. Objął swoją opieką 10 rodzin z dzieckiem o zaburzonym rozwoju. Prowadzona była terapia dziecka, rodzice uczestniczyli w grupach wsparcia, korzystali też z pomocy trenera rodzinnego. Specjaliści PZWI szkolili się w Maltańskim Centrum Pomocy w Krakowie. W projekcie pomagali nam nasi wolontariusze.
Po zakończeniu projektu PZWI będzie nadal działał w ramach Ośrodka Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci Szpitala Powiatowego SP ZOZ w Brzesku.
Projekt uzyskał wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także z budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu