11 lutego Światowy Dzień Chorego

Print Friendly, PDF & Email

Obchodząc Światowy Dzień Chorego łączymy się myślami z wszystkimi byłymi i obecnymi pacjentami naszego, brzeskiego szpitala. Mając świadomość ludzkiego charakteru cierpienia przywołujemy w pamięci słowa Bł. Jana Pawła II „Cierpienie jest po to, ażeby wyzwalać miłość”.
Cierpienie chorego człowieka jest dla nas, pracowników służby zdrowia inspiracją, aby się przy Nim zatrzymać, wzruszyć i uruchomić działanie.
Szpital istnieje i działa właśnie dla ratowania i przywracania zdrowia oraz niesienia ulgi w cierpieniu, co jest wpisane w naszą Misję.
Z okazji Światowego Dnia Chorego Dyrekcja SP ZOZ kieruje serdeczne pozdrowienia i słowa wsparcia wszystkim naszym pacjentom.  Życzymy chorym powrotu do zdrowia, wiary, ufności i cierpliwości  potrzebnej w pokonywaniu swojej choroby.

Działalność SP ZOZ  w Brzesku w liczbach:
– ponad 11 tys. chorych hospitalizowanych w 10 oddziałach stacjonarnych Szpitala
– ponad 8 tys. Pacjentów leczonych  w 4  Oddziałach Pobytu  Dziennego
– ponad 2,5 tys. wykonanych zabiegów operacyjnych
– ponad 500 dzieci urodzonych w Oddziale Ginekologiczno- Położniczym
– ponad 260 tys. porad udzielonych chorym w poradniach specjalistycznych i poradniach  lekarzy rodzinnych
– ponad 30 tys. osób objętych stałą opieką lekarza rodzinnego i pielęgniarki środowiskowo- rodzinnej
– ponad 180 tys. zabiegów rehabilitacyjnych wykonanych pacjentom w Dziale Usprawniania   Leczniczego
– ponad 5,4 tys. Interwencji zespołów ratownictwa medycznego

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu