Blisko 13 mln złotych dla SPZOZ w Brzesku!

Print Friendly, PDF & Email

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku znalazł się w gronie 15 małopolskich szpitali, które otrzymały dofinansowanie z Funduszu Medycznego.  Początkiem roku nasz szpital przygotował i złożył wniosek, który został zaakceptowany.

Dofinansowanie wynosi 12 531 825 zł i zgodnie ze złożonym przez szpital projektem, przeznaczone zostanie na modernizację, przebudowę i doposażenie szpitalnego oddziału ratunkowego, w tym pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR. Zakupiony zostanie niezbędny sprzęt medyczny, w tym aparaty USG, urządzenia endoskopowe i diagnostyczne, które są wykorzystywane w codziennej pracy w SOR.

Dzięki tym inwestycjom pacjenci odczują znaczną poprawę jakości leczenia, bezpieczeństwa i komfortu, a personel medyczny będzie korzystał w swojej pracy z bezpiecznego i nowoczesnego sprzętu – mówiła w dniu dzisiejszym w SPZOZ w Brzesku Pani Poseł Józefa Szczurek-Żelazko. Jest to bardzo ważna i potrzebna inwestycja dla zdrowia mieszkańców naszego powiatu oraz wszystkich osób, które korzystają z pomocy w brzeskim szpitalu – dodał Starosta Brzeski Pan Andrzej Potępa.

Pani Dyrektor Alicja Syty dziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do pozyskania środków na modernizację brzeskiego SOR, w tym szczególnie Pani Poseł Józefie Szczurek-Żelazko, która zawsze wspiera brzeską lecznicę. – Jest to historyczna chwila dla naszego szpitala – podkreślała Dyrektor Alicja Syty – jeszcze nigdy szpital nie otrzymał tak dużego jednorazowego dofinansowania. Środki pozwolą zmodernizować pomieszczenia oraz wyposażyć oddział i pracownie w nowoczesny sprzęt niezbędny dla udzielanych świadczeń, zarówno dla bezpieczeństwa pacjentów jak i personelu. Bez funduszy zewnętrznych tak duże inwestycje nie byłyby możliwe do realizacji w ramach środków własnych szpitala.

Ordynator SOR, lekarz Paweł Gapski potwierdza ogromne znaczenie pozyskanych środków dla poprawy funkcjonalności i standardów w SOR: dzięki środkom powiększone i doposażone zostaną obszary medyczne i sale obserwacyjne, zwiększy się komfort i bezpieczeństwo pobytu pacjentów i pracy personelu SOR, możliwa będzie również wymiana instalacji, systemów wentylacji czy poprawa warunków dezynfekcji i izolacyjności wydzielonych stref – wymienia ordynator SOR.

Termin realizacji inwestycji to koniec 2025 roku.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu