Certyfikat EN ISO 9001:2000 dla SP ZOZ w Brzesku

Print Friendly, PDF & Email

W dniu 19.11.2007r. w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Brzesku odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatu EN ISO 9001:2000.
W uroczystości wzięli udział Starosta Brzeski Ryszard Ożóg, Wicestarosta Stanisław Pacura, Poseł Edward Czesak, p.o. Burmistrz Brzeska Stanisław Sułek, Wójt Gminy Gnojnik Wojciech Rzepa, Wójt Gminy Iwkowa Bogusław Kamiński, Wójt Gminy Dębno Grzegorz Brach, członkowie Rady Społecznej SP ZOZ w Brzesku.

Certyfikat wręczył przedstawiciel firmy Moody International Certification GmbH Pan Wojciech Witkiewicz.

Gratulacje dla załogi SP ZOZ w Brzesku na ręce Dyrekcji złożyli

Starosta Brzeski Ryszard Ożóg oraz Poseł Edward Czesak

p.o. Burmistrz Brzeska Stanisław Sułek

Otrzymanie ww. certyfikatu było konsekwencją podjętych przez Dyrektora SP ZOZ w Brzesku w 2006 roku ukierunkowanych działań związanych z wdrażaniem Systemu Zarządzania Jakością wg. normy EN ISO 9001:2000. Rezultatem powyższych działań było powołanie w SP ZOZ w Brzesku Pełnomocnika ds. Jakości, Zespołu audytorów wewnętrznych. W trakcie kilkunastomiesięcznych prac opracowano dla wymogów i zgodnie z normą EN ISO 9001:2000 liczne procedury i instrukcje w ramach dokumentacji SZJ. W ostatnich miesiącach przeprowadzono 80 auditów wewnętrznych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych w ramach procedury SZJ – Audit wewnętrzny Systemu Jakości. W miesiącu sierpniu uzyskano pozytywny wynik auditu wstępnego, co otworzyło nam drogę do przystąpienia do auditu certyfikującego.
Audit certyfikujący przeprowadzony przez firmę Moody International Certyfication Group zakończył się dla SP ZOZ w Brzesku sukcesem w dniu 21.09.2007r. Została wydana decyzja o przyznaniu 3-letniego certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą EN ISO 9001:2000.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu