Czasowe wstrzymanie przyjęć do Oddziału Rehabilitacji

Print Friendly, PDF & Email

W związku ze stwierdzeniem zakażenia wywołanego wirusem SARS-COV-2

w Oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej,

SPZOZ w Brzesku czasowo, na okres od dnia 29.11.2021 do dnia 06.12.2021 r. wstrzymuje przyjęcia pacjentów do tego oddziału.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu