Czasowe zaprzestanie udzielania świadczeń lub skrócenie czasu ich udzielania

Print Friendly, PDF & Email

W związku z obecną sytuacją epidemiczną związaną z koronawirusem oraz mając na uwadze konieczność ograniczenia kontaktów wśród pacjentów, jak również bezpieczeństwo personelu medycznego w tym również stosując się do opublikowanego komunikatu z dnia 15.03.2020r.  ,,Zalecenia dla świadczeniodawców dotyczące zasad udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19” opublikowanym na stronie internetowej MOW NFZ informuję, że czasowo zostało zaprzestane udzielanie świadczeń w n/wym. poradniach i pracowniach diagnostycznych tj.:

1.       Poradnia Stomatologiczna w Jadownikach;

2.       Poradnia Stomatologiczna w Woli Dębińskiej;

3.       Dział Usprawniania Leczniczego (wizyta fizjoterapeutyczna, zabiegi fizjoterapeutyczne);

4.       Gabinet Fizjoterapii w Woli Dębińskiej;

5.       Poradnia Rehabilitacyjna;

6.       Poradnia Ginekologiczno – Położnicza w Woli Dębińskiej;

7.       Poradnia Medycyny Pracy;

8.       Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia;

9.       Poradnia Logopedyczna;

10.   Poradnia Zdrowia Psychicznego – porady psychologiczne;

11.   Ośrodek rehabilitacji dziennej;

12.   Ośrodek rehabilitacji Dziennej dla Dzieci;

13.   Ośrodek rehabilitacji kardiologicznej;

14.   Oddział dzienny terapii Uzależnień od Alkoholu;

15.   Pracownia USG;

16.   Pracownia Densytometryczna;

17.   Pracownia Mammograficzna – wykonująca program profilaktyki raka piersi – etap podstawowy – w pracowni stacjonarnej;

18.   Pracownia Tomografii Komputerowej – wykonywanie badan ambulatoryjnych wyłącznie z adnotacją lekarza ,,PILNE”;

19. Pracownia Spirometrii.

Poradnie specjalistyczne

Jednocześnie zostały zmienione (ograniczone) godziny pracy lekarzy w poradniach specjalistycznych, z wprowadzeniem możliwości uzyskania porady telefonicznej dla pacjentów objętych opieką w konkretnej poradni specjalistycznej, zgodnie z ustalonym planem leczenia i stanem klinicznym.

Numery telefonów do poszczególnych rejestracji – bez zmian. Dodatkowy nr telefonu do zgłaszania wizyt telefonicznych w poradniach specjalistycznych – wg ustalonego terminarza przyjęć – 510 160 922 od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:00.

 Podstawowa Opieka Zdrowotna

Informujemy o możliwości skorzystania z porady telefonicznej  lekarza POZ/pielęgniarki POZ/położnej POZ pacjentów posiadających deklaracje w SP ZOZ w Brzesku od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:00 pod numerem telefonu 14 66 300 05.

Pacjenci posiadający deklaracje w Ośrodku Zdrowia Uszwi/ Jadownikach/Woli Dębińskiej powinni dzwonić do rejestracji w danym ośrodku.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu