DDOM – tutaj pacjenci odzyskują sprawność

Print Friendly, PDF & Email

Pacjenci korzystający z Dziennego Domu Opieki Medycznej większość czasu spędzają na zajęciach rehabilitacyjnych. Ćwiczenia wykonywane pod okiem specjalistów pozwalają im na odzyskanie dawnej sprawności. – Gdy trafiłam do DDOM poruszałam się przy pomocy chodzika, po dwóch miesiącach zajęć radzę sobie nawet bez kuli – mówi 82-letnia Zofia Jurgała z Brzeska.
Takich przypadków jest więcej. Dostosowana do potrzeb każdego z pacjentów rehabilitacja przynosi  niesamowite efekty.

– Pacjenci chętnie ćwiczą, widząc zmiany na lepsze. Nie bez znaczenia jest sprzęt, jakim dysponujemy. Nasi podopieczni mają do dyspozycji Uniwersalny Gabinet Usprawniania Leczniczego, lampy solux, urządzenia do krioterapii, magnetronik, czy platformę stabilometryczną – wylicza Ewelina Smoleń fizjoterapeutka DDOM w Brzesku.

Warunkiem przyjęcia do DDOM, działającego w Szpitalu Powiatowym w Brzesku, jest przebyta choroba, pobyt w szpitalu, wiek powyżej 60 lat i sprawność wg skali Barthel pomiędzy 40-65. Projekt pomyślany jest dla mieszkańców powiatu brzeskiego.

Warto pamiętać, że aby zapisać się do DDOM potrzebne jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Druk wniosku o przyjęcie można odebrać w DDOM (I piętro szpitala). Informacje na temat zapisów udzielane są pod nr tel. 507 219 562 od godz. 7 do 14.30

Projekt „Utworzenie dziennego Domu Opieki Medycznej w SP ZOZ w Brzesku dla osób niesamodzielnych, w tym starszych z powiatu brzeskiego, szansą na poprawę jakości życia” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Fot. Zajęcia rehabilitacyjne w Dziennym Domu Opieki Medycznej

Sala rehabilitacyjna Dziennego Domu Opieki Medycznej

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu