Dziękujemy WOŚP za wsparcie dla szpitala!

Print Friendly, PDF & Email

Po raz kolejny nasz szpital mógł liczyć na wsparcie ze strony Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Tym razem tutejszy Pododdział Noworodkowy otrzymał System wentylacji nieinwazyjnej nCEPAP NB350 dla noworodków wraz z nawilżaczem Aqua Vent. Jest to system wyposażony w kompleksowe tryby, które zapewniają niezawodne oraz nieinwazyjne wspomaganie oddychania. Dodatkowo, aparat jest wyposażony w funkcję detekcji bezdechu i automatycznej kompensacji nieszczelności, a także mechanizm automatycznej kontroli tlenu w mieszaninie oddechowej.

Wartość przekazanego sprzętu to blisko 55 tysięcy złotych.

Wcześniej szpital otrzymywał od WOŚP m. in., aparat USG, stanowiska do resuscytacji noworodków, pulsoksymetry, pompy infuzyjne, nowoczesne kardiomonitory, aparat do EKG, łóżka medyczne z materacami medycznymi oraz szafki przyłóżkowe, lokalizator naczyń krwionośnych czy wyposażenie karetek ZRM.

To wielkie wsparcie dla naszego szpitala, a zwłaszcza dla naszych małych pacjentów – podkreśla Dyrektor placówki, Pani Alicja Syty – Dlatego serdecznie dziękujemy WOŚP za
– kolejną już pomoc dla szpitala i naszych Pacjentów!

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu