Kolonoskop dla Oddziału Chirurgii Ogólnej

Print Friendly, PDF & Email

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej składa serdeczne podziękowania Dyrektorowi Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia p. Zdzisławowi Herodeckiemu za przekazanie kolonoskopu na Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej o wartości 45 600,00 zł.Otrzymany kolonoskop umożliwi nam szerszą diagnostykę jelita grubego oraz końcowego odcinka jelita cienkiego.

Kolonoskopię wykonuje się m.in. u osób, u których występują jakiekolwiek objawy mogące świadczyć o rozwoju raka jelita grubego. Jest to badanie najskuteczniejsze w wykrywaniu wczesnych postaci tego nowotworu, co umożliwia późniejsze skuteczne leczenie.


przekazanie kolonoskopu przez Dyrektora Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu