Komunikat dla pacjentów

Print Friendly, PDF & Email

Komunikat dla pacjentów, co do których zachodzi podejrzenie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.
(komunikat przygotowano na podstawie „Informacji Głównego Inspektora Sanitarnego dla osób powracających z północnych Włoch – Opracowano na podstawie danych ECDC oraz WHO, Warszawa, 24.02.2020 r.)

W ostatnich kilku dniach na obszarze północnych Włoch (regiony Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum) obserwuje się rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2.

Jeśli byłeś w Północnych Włoszech w ciągu ostatnich 14 dni:
1) zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to:
• bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną,
• lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

2) nie zaobserwowałeś u siebie wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni kontroluj swój stan zdrowia, czyli codziennie mierz temperaturę ciała oraz zwróć uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).
a) Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpiły wyżej wymienione objawy,
zakończ kontrolę.
b) Jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zaobserwujesz wyżej wymienione objawy to:
• bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
• lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

3) miałeś kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2
to bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną w Brzesku, korzystając z nr telefonu alarmowego: 608 609 745.

Na chwilę obecną, nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów Północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół.

Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.
Instrukcja jak poprawnie i skutecznie myć ręce znajduje się poniżej.

Ze względu na obecnie wysoką aktywność grypy sezonowej w krajach Półkuli
Północnej należy pamiętać o zaszczepieniu się przeciw grypie sezonowej.

Ważne! Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczy również osób powracających z tych rejonów świata, gdzie stwierdzono występowanie zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2.

Osoby obserwujące u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychanie, a których nie można powiązać z podróżami do obszarów występowania koronawirusa SARS-CoV-2, jak też kontaktem z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2, powinny zgłaszać się do lekarza rodzinnego.

Dodatkowe informacje udziale są przez pracowników TRIAGE Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ w Brzesku, pod nr telefonu: (14) 66 21 166 oraz pod numerem bezpłatnej INFOLINII NFZ: 800-190-590

Dla pacjentów zgłaszających się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, poniżej podajemy listę jednostek medycznych tego typu, zlokalizowanych na terenie województwa małopolskiego.

Dane dotyczące oddziałów zakaźnych dla dorosłych z terenu województwa małopolskiego

powiat nazwa szpitala nazwa oddziału adres oddziału tel. całodobowy, telefon do lekarza dyżurnego oddziału zakaźnego
dąbrowski Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej Oddział Obserwacyjno- Zakaźny 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Szpitalna 1 14 64 43 286
miechowski Szpital Św. Anny w Miechowie Oddział Obserwacyjno- Zakaźny 32-200 Miechów,  ul. Szpitalna 3 41/38 20 299
myślenicki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach Oddział zakaźny ul. Szpitalna 2, 32-400 Myślenice 12 272 10 85, 12 273 03 03
olkuski Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły Gruźlicy i Chorób Płuc ul. Kolejowa 1a 32-310 Jaroszowiec 326428090
Nowy Szpital sp.z o.o. Obserwacyjno-Zakaźny Al 1000-lecia 13; 32-300 Olkusz 518434397
proszowicki Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach Oddział Obserwacyjno-Zakaźny ul. Kopernika 13 ; 32-100 Proszowice (12) 386-51-60
suski Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej Oddział Obserwacyjno-zakażny Maków Podhalański Al.Kasztanowa 17 tel. centrala: 338771001, tel. kom.: 668312933
m. Kraków Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie Oddział Chorób Płuc z pododdziałem onkologicznym ul. Prądnicka 80; 31-202 Kraków 12-614-2371
Oddział Wirusowego Zapalenia Wątroby i Hepatologii ul. Prądnicka 80; 31-202 Kraków 12-614-2283
Szpital Uniwersytecki w Krakowie Oddział Chorób Zakaźnych 31-531 Kraków ul. Jakubowskiego 2 (12) 351-66-01
Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Obserwacyjno-Zakaźny z Pododdziałem 31-913 Kraków, os. Na Skarpie 67 126229353
5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ Oddział Zakaźny ul. Wrocławska 1-3 30-901 Kraków 126 308 247
M. Nowy Sącz Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu Oddział Chorób Zakaźnych 33-311 Wielogłowy Dąbrowa 1 18 443 21 23

Instrukcja jak poprawnie i skutecznie myć ręce znajduje się poniżej:

Jak skutecznie myć ręce

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu