Komunikat w okresie zachorowalności sezonowej

Print Friendly, PDF & Email

W trosce o bezpieczeństwo pacjentów przebywających w naszym szpitalu oraz działaniami mającymi na celu zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zachorowania na grypę, Covid-19 i innych zakażeń górnych dróg oddechowych wprowadzam 

        DLA ODWIEDZAJĄCYCH BEZWZGLĘDNY NAKAZ:

  1. zakładania i prawidłowego noszenia masek,
  2. dezynfekcji rąk przed wejściem i wyjściem z oddziału,
  3. zachowania bezpiecznej odległości,
  4. ograniczenia do minimum odwiedzin pacjentów.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu