Łatwiej jest zapobiegać niż leczyć – program profilaktyki chorób układu krążenia

Print Friendly, PDF & Email

Program skierowany jest to osób w wieku 35, 40, 45, 50, 55 lat, u których nie zdiagnozowano chorób układu krążenia. Aby wziąć w nim udział, konieczne jest skierowanie od lekarza POZ w Brzesku lub Ośrodka Zdrowia w Woli Dębińskiej.

Choroba niedokrwienna serca i choroby naczyniowe mózgu stanowią znaczące przyczyny umieralności. Te powstałe na tle miażdżycowym pozostają, najczęstszymi przyczynami umieralności. Niepokojący jest wzrost występowania nadciśnienia tętniczego, hipercholesterolemii, otyłości.

Aby zmniejszyć liczbę zachorowań – w brzeskim szpitalu realizowany jest program profilaktyki chorób układu krążenia – łatwiej jest zapobiegać niż leczyć.

– Rejestracja POZ w Brzesku, tel. 14 66-21-171
– Rejestracja Ośrodek Zdrowia w Woli Dębińskiej, tel. 14 66-58-564

Program jest dofinansowany przez Województwo Małopolskie.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu