Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki w SP ZOZ Brzesko

Print Friendly, PDF & Email

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek został ustanowiony jako święto wszystkich pielęgniarek w 1965 r. Dzień 12 V to święto wszystkich pielęgniarek na świecie, z tej okazji organizowano spotkania, wręczano odznaczenia, nagrody. Na obchody wyznaczono datę urodzin Florencji Nightingole – pielęgniarki która stworzyła podwaliny profesji, wykształciła pierwsze kadry pielęgniarek w Anglii a także prowadziła badania naukowe dla potrzeb pielęgniarstwa (udowodniła m.in. wpływ pielęgniarek na wyniki leczenia pacjentów). Od 1971 roku obchodom tego święta przypisywane są konkretne tematy związane z problematyka zdrowia na świecie. W 2009 roku temat przewodni Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek brzmi: “Pielęgniarki dbają o jakość służbę społeczeństwu: Są liderami we wprowadzaniu innowacji w opiece zdrowotnej”.

Mamy wiele przykładów na to, że nasze koleżanki podejmują różnego rodzaju innowacyjne działania mające pozytywny wpływ na pacjenta i system ochrony zdrowia -służą one profesji i pacjentom.

W dn.11.V w SP ZOZ Brzesko odbyło się uroczyste spotkanie z okazji MDP. Spotkanie to miało na celu uhonorowanie i podziękowanie wszystkim pielęgniarkom za trud i wysiłek w codziennej ciężkiej i odpowiedzialnej pracy. Trzy spośród naszych koleżanek zostały w tym dniu wyróżnione i nagrodzone.

1. Urszula Majmurek – Oddziałowa O/Rehabilitacji
2. Celina Knap – Pielęgniarka Środowiskowa
3. Krystyna Kasperczyk – Pielęgniarka Poradni Urologicznej

W spotkaniu uczestniczyli: Dyrekcja SP ZOZ, Pielęgniarka Naczelna, Związki Zawodowe Pielęgniarek i Położnych, Przewodniczący Rady Ordynatorów i Pielęgniarki Oddziałowe.

Wszystkim koleżankom gratulujemy wspaniałej postawy zawodowej i życzymy dalszych sukcesów.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu