Nadal można zapisać się do DDOM w Brzesku

Print Friendly, PDF & Email

Ćwiczą, rehabilitują się, ale także uczestniczą w zajęciach psychologicznych. W Dziennym Domu Opieki Medycznej działającym w Szpitalu Powiatowym w Brzesku obecnie przebywa 15 seniorów z terenu powiatu brzeskiego.

– Do tej pory z zajęć organizowanych w DDOM skorzystało już około stu osób. Wszyscy, którzy skorzystali z zajęć, kończyli pobyt nie tylko w dużo lepszej kondycji fizycznej, ale także psychicznej – mówi Elżbieta Adamska koordynatorka DDOM w Brzesku.
To zasługa prowadzonych terapii, podczas których starsze osoby nabywają pewności siebie i otwierają się na innych, a także nabywają samodzielności.
Aby zapisać się do DDOM potrzebne jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Druk wniosku o przyjęcie można odebrać bezpośrednio w DDOM. Informacje na temat zapisów udzielane są pod nr tel. 507 219 562 od godz. 7 do 16.00
Warunkiem przyjęcia do DDOM jest przebyta choroba, pobyt w szpitalu, wiek powyżej 60 lat i sprawność wg skali Barthel pomiędzy 40-65.

Projekt „Utworzenie dziennego Domu Opieki Medycznej w SP ZOZ w Brzesku dla osób niesamodzielnych, w tym starszych z powiatu brzeskiego, szansą na poprawę jakości życia” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu