Nowa oferta Pracowni Mikrobiologii

Print Friendly, PDF & Email

PIC01586.JPGSzanowni Państwo!

Pracownia Mikrobiologii i Immunodiagnostyki Chorób Zakaźnych SP ZOZ w Brzesku (I piętro od strony Oddziału Pediatrycznego) oferuje szybką diagnostykę w kierunku:

  • paciorkowcowego zapalenia gardła (oznaczenie antygenu Streptococcus pyogenes w wymazie z gardła),
  • grypy typ A i B (oznaczenie antygenu wirusa grypy w popłuczynach z nosa i nosogardzieli),
  • wirusowego zapalenia płuc i oskrzeli u niemowląt i dzieci wywołanego przez RSV. Do badania należy pobrać wymaz z nosogardzieli lub popłuczyny z nosa,
  • zapalenia płuc objawiającego się bezproduktywnym kaszlem, wywołanego przez Legionella pneumophila serogrupa 1 – drobnoustrój bytujący w systemach klimatyzacyjnych, sieci wodociągowej, basenach, prysznicach, wannach z hydromasażem itp.(oznaczenie antygenu L. pneumophila w moczu),
  • zapalenia płuc i opon mózgowo-rdzeniowych wywołanych przez Streptococcus pneumoniae (oznaczenie antygenu S.pneumoniae w moczu i pmr),
  • biegunek wirusowych wywołanych przez rota i adenowirusy (badanie kału),
  • biegunek poantybiotykowych wywołanych przez toksynotwórcze szczepy Clostridium difficile (badanie kału biegunkowego),
  • biegunek zapalnych – wykrycie podwyższonego poziomu laktoferyny w kale.

  Szybka identyfikacja i diagnostyka jest niezbędna do rozpoczęcia natychmiastowego leczenia i opanowania rozprzestrzeniania się infekcji. Uchroni przed niepotrzebnym zażywaniem antybiotyków.

  Szczegółowe informacje na temat sposobu pobierania materiału do badań mikrobiologicznych udzielane są pod numerami telefonów: (14) 66 – 21 – 227

  Zapraszamy do korzystania z naszych usług

  ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

  Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

  Ustaw wyskakujące okienko układu