Nowoczesny aparat do diagnostyki COVID-19

Print Friendly, PDF & Email

Wszystko wskazuje na to, że jeszcze w tym roku do Szpitala Powiatowego w Brzesku trafi nowoczesny sprzęt do badań w kierunku diagnostyki COVID-19. Zakup sprzętu był możliwy dzięki wsparciu Powiatu Brzeskiego.

System do diagnostyki metodą biologii molekularnej to obecnie najnowocześniejszy, najszybszy i najdokładniejszy sposób na wykrywanie zakażenia COVID-19 oraz przeprowadzania badań genetycznych i mikrobiologicznych w diagnostyce wielu innych chorób.

Pozwala na zbadanie blisko 100 próbek jednocześnie, a wyniki są znane w ciągu kilku godzin. Taka wydajność pozwoli, aby wszyscy, którzy zgłoszą się do badania, otrzymali wynik jeszcze tego samego dnia.

Aparat, który kosztuje 600 tys. zł, będzie sfinansowany w dwóch ratach. W tym roku powiat przekazał szpitalowi 300 tys. zł, aby mogła rozpocząć się procedura zakupu i jak najszybsze uruchomienie diagnostyki.

Pozostała część finansowania zostanie przekazana na początku przyszłego roku, po uchwaleniu budżetu na rok 2021.

Szpital już rozpoczął proces zakupu i biorąc pod uwagę terminy, wynikające z procedury zamówień publicznych, rozstrzygnięcie przetargu, dostawę i montaż urządzenia, pierwsze badania powinny się odbyć na początku przyszłego roku.

 

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu