Nowoczesny wizerunek brzeskiej chirurgii, tradycja i doświadczenie, profesjonalizm i pasja

Print Friendly, PDF & Email

Szanowni Państwo !

Prezentujemy pion zabiegowy Szpitala w Brzesku: Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,
Blok Operacyjny
i Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii.


Czytaj  Biuletyn_08_2014 (wersja pdf)

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu