Obrzęk limfatyczny – zapobieganie, rehabilitacja, leczenie

Print Friendly, PDF & Email

Brzeskie Stowarzyszenie Kobiet z Problemami Onkologicznymi Amazonka realizują projekt „OBRZĘK LIMFATYCZNY – ZAPOBIEGANIE, REHABILITACJA, LECZENIE” w ramach zadania „Zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej”. Na realizację projektu Brzeskie Amazonki uzyskały dotację w kwocie 4 626,60 zł ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2013r.

Głównym celem projektu jest objęcie jak największej ilości kobiet z obszaru powiatu brzeskiego i bocheńskiego systematyczną rehabilitacją w celu zapobieżenia powstania obrzęku limfatycznego, a u osób z obrzękiem limfatycznym systematycznych działań mających na celu zmniejszenie obrzęku. Nieleczony obrzęk może prowadzić do powikłań zapalnych, ograniczenia ruchomości w stawach, a nawet do częściowej utraty przez nich funkcji. Zwiększone rozmiary kończyn utrudniają poruszanie się oraz wykonywanie czynności dnia codziennego, przez co prowadzą do uzależnienia od osób trzecich oraz izolacji i wycofania się z życia społecznego.

W ramach projektu, w dniach od 2 do 4 września br. odbył się kurs drenażu limfatycznego. Podczas trzech spotkań została przekazana wiedza na temat najczęściej spotykanych problemów związanych z obrzękiem limfatycznym oraz przeprowadzana nauka manualnego drenażu limfatycznego możliwego do zastosowanie w warunkach domowych. W ramach szkolenia można było praktycznie wykorzystać nowo nabyte umiejętności pod bacznym okiem prowadzącego.

Aktualnie prowadzone są ćwiczenia gimnastyczne usprawniające w Domu Katechetycznym parafii św. Jakuba oraz ćwiczenia usprawniające w basenie (BOSIR Brzesko).

Stowarzyszenie realizuje również wolontariat, w ramach którego:

· utrzymuje stałe dyżury w siedzibie Stowarzyszenia,

· prowadzi telefon zaufania,

· pomagało w organizacji i obsługa kursu drenażu limftycznego,

· szkoli nowe ochotniczki,

· przeprowadza akcje informacyjne.

Powyższe działania mają na celu propagowanie wśród społeczności Powiatu Brzeskiego i Powiatu Bocheńskiego stałej profilaktyki przeciwobrzękowej, niezbędnej kobietom po leczeniu raka piersi. Kształtowanie umiejętności życiowych potrzebnych do funkcjonowania w społeczeństwie i poprawy jakości życia poprzez zapobieganie powikłaniom pooperacyjnym jakim są obrzęki limfatyczne. Pomocy kobietom w odzyskaniu nadziei na życie, powrotu do zdrowia, dla siebie, rodziny i społeczeństwa.

Kontakt

www.amazonki.brzesko.pl

Brzeskiej Stowarzyszenie Kobiet z Problemami Onkologicznymi Amazonka
Dom Katechetyczny parafii św. Jakuba
32-800 Brzesko
ul. Uczestników Ruchu Oporu 2
DYŻUR w każdy wtorek w godz. 17.00-19.00
tel. 531 717 844

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu