Oddaj osocze i pomóż wygrać z pandemią – 4 listopada będzie taka możliwość w Brzesku

Print Friendly, PDF & Email

Osocze od ozdrowieńców COVID-19 jest bezcennym lekiem dla pacjentów z ciężkimi objawami zakażenia koronawirusem. Sytuacja w Małopolsce jest trudna. Zachorowań jest coraz więcej, ale też z drugiej strony, coraz więcej jest ozdrowieńców. Dlatego Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie apeluje do wszystkich, którzy wygrali z chorobą – podzielcie się swoim zdrowiem i oddajcie osocze. 4 listopada będzie można to zrobić również w dodatkowo w Brzesku – przyjedzie tam krwiobus, w którym będzie można oddać krew, z której wyodrębnione zostanie osocze.

Osocze z krwi ozdrowieńców zawiera przeciwciała, które mogą wspomagać leczenie chorych na COVID-19 z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami zakażenia. Można je oddawać w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie oraz wszystkich Oddziałach Terenowych.

4 listopada przy szpitalu w Brzesku (ul. Kościuszki 68) będzie możliwość oddania krwi od ozdrowieńców, z której zostanie wyodrębnione osocze. Wszelkie informacje dla chętnych można uzyskać w dniu dzisiejszym i w najbliższy poniedziałek pod numerem telefonu – 603 697 534 w godz. 15:00 – 18:00. Pod tym numerem pracownik RCKiK będzie też prowadził preselekcję i umawiał na konkretną godzinę chętnych do oddania krwi, z której będzie wyodrębnione osocze. Ekipa wyjazdowa w Brzesku będzie pracowała od 10:00 do 15:00. W tym czasie w krwiobusie można będzie też oddać krew pełną.

Zabieg oddawania osocza polega na pobraniu od dawcy jedynie płynnej części krwi. Oprócz wody, która jest głównym składnikiem osocza (90%), zawiera ono również związki organiczne i nieorganiczne, takie jak białka, kwasy tłuszczowe, glukozę, witaminy i sole mineralne. W tym czasie dawca jest podłączony do tzw. separatora, który rozdziela pełną krew na część komórkową i osocze. Po oddzieleniu, krwinki czerwone wracają do krwiobiegu, a osocze do pojemnika. Całość trwa ok. 30 minut i podczas jednego zabiegu pobiera się ok. 650/700 ml osocza. Zabieg można powtórzyć po co najmniej dwóch tygodniach lub po 30 dniach od oddania krwi pełnej.

Do oddania osocza mogą się zgłaszać osoby w wieku od 18 do 60 lat, które dodatkowo:

  1. zostały uznane za zdrowe po przechorowaniu COVID-19, u których minął okres co najmniej 14 dni od wyniku powtarzalnie ujemnego testu NAT, lub ​
  2. przeszły zakażenie SARS-CoV-2, z wytworzonymi przeciwciałami do tego wirusa, u których minął okres co najmniej 14 dni od wyniku powtarzalnie ujemnego testu NAT, lub
  3. przeszły zakażenie SARS-CoV-2, u których minął okres co najmniej 28 dni od ustąpienia objawów albo zakończenia izolacji, lub
  4. stwierdzono u nich przeciwciała anty-SARS-CoV-2 i nigdy nie miały objawów COVID-19, u których minął okres co najmniej 14 dni od dodatniego wyniku na obecność przeciwciał.
  5. nie miały transfuzji.

Dodatkowe, szczegółowe informacje od RCKiK w Krakowie można uzyskać w godzinach od 07:30 do 15:00 pod numerem telefonu 663 560 300.

ULOTKA z podstawowymi informacjami (*.pdf)

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu