Ograniczenia w odwiedzinach w Oddziale Chorób Wewnętrznych

Print Friendly, PDF & Email

Ze względu na bezpieczeństwo pacjentów i osób odwiedzających wprowadzone zostało ograniczenie odwiedzin w Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii,  spowodowane zwiększoną ilością pacjentów hospitalizowanych z powodu Covid-19.

Odwiedziny pacjentów są możliwe w wyjątkowych sytuacjach po uzgodnieniu z ordynatorem/lekarzem dyżurnym.

Ograniczenie obowiązuje do odwołania.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu