Otwarcie Podstacji Pogotowia Ratunkowego w Szczurowej

Print Friendly, PDF & Email

Dnia 28 stycznia 2008 roku miało miejsce uroczyste otwarcie Podstacji Pogotowia Ratunkowego w Szczurowej, w którym uczestniczyli m.in. Starosta Brzeski Ryszard Ożóg, Wicestarosta Stanisław Pacura, Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Pater oraz Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku.

Dzięki użyczeniu przez Gminę Szczurowa pomieszczeń dla potrzeb podstacji zespołów ratownictwa medycznego, otwarcie nowej placówki Pogotowia Ratunkowego w Szczurowej pozwoli na szybsze dotarcie do pacjentów zamieszkujących północne tereny Powiatu Brzeskiego.

Jest to już trzecia tego typu placówka na terenie naszego powiatu. Dwie poprzednie to: Szpital Powiatowy w Brzesku, gdzie stacjonują dwie karetki oraz Podstacja w Czchowie z jedną karetką.
Pojazd wraz ze specjalistycznym wyposażeniem, które spełnia najwyższe normy ratownictwa medycznego, został zakupiony przez Powiat Brzeski oraz z dotacji pozyskanej od Wojewody Małopolskiego, ogółem kosztował około 326 tysięcy złotych.

Uroczystość otwarcia Podstacji Pogotowia Ratunkowego w Szczurowej zaszczycili swoją obecnością m.in. senator Maciej Klima, posłowie na Sejm: Urszula Augustyn, Wiesław Woda, Edward Czesak oraz dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – Marek Rut jak również przedstawiciele samorządu powiatowego, Gminy Szczurowa, Straży Pożarnej i Policji.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu