Rehabilitacja, ale także edukacja

Print Friendly, PDF & Email

W uruchomionym w marcu Dziennym Domu Opieki Medycznej w Brzesku oprócz zajęć rehabilitacyjnych i terapeutycznych organizowane są także spotkania, które mają zaktywizować seniorów. – Chodzi o to, aby po zakończonym turnusie jego uczestnicy byli nie tylko sprawniejsi, ale także, by wiedzieli, z jakich zajęć mogą korzystać, by aktywnie spędzać wolny czas – mówi Elżbieta Adamska, koordynator DDOM w Brzesku.

Dla podopiecznych domu opieki medycznej organizowane są więc różnego rodzaju spotkania. Seniorzy wzięli udział w wykładzie przygotowanym przez policjantów z KPP w Brzesku, obejrzeli także program artystyczny przygotowany przez wychowanków ośrodka w Złotej. W planach mają udział w plenerowych warsztatach organizowanych w DPS Bochnia, czy spotkanie z organizatorami Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Obecny turnus zakończy się w czerwcu. Nabór na kolejny już trwa. W zajęciach DDOM mogą wziąć udział osoby pow. 60 roku życia, posiadające sprawność funkcjonalną określoną w skali Barthel pomiędzy 40-65 pkt. Koniecznym warunkiem jest także przebyta hospitalizacja, zakończona jednak nie później niż rok temu.

Aby zapisać się do DDOM potrzebne jest też skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Druk wniosku o przyjęcie można odebrać w szpitalu (p.369 III p.) Informacje na temat zapisów udzielane są pod nr tel. 507 219 562 od godz. 7 do 14.30

Projekt „Utworzenie dziennego Domu Opieki Medycznej w SP ZOZ w Brzesku dla osób niesamodzielnych, w tym starszych z powiatu brzeskiego, szansą na poprawę jakości życia” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Fot. Seniorzy wzięli udział w wykładzie przygotowanym przez policjantów z Komendy Powiatowej Policji.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu