Społeczne i Medyczne Aspekty Transplantacji

Print Friendly, PDF & Email

plakata3_transplW dniu 24 października 2011 roku o godzinie 11.00 w Regionalnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Brzesku odbędzie się konferencja poświęcona “Społecznym i medycznym aspektom transplantacji”. Organizatorami spotkania są: Starostwo Powiatowe w Brzesku, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzesku, Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej, Oddział Kliniczny Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii Szpitala Jana Pawła II w Krakowie.

Program Konferencji:
11:00 Wprowadzenie – Andrzej Potępa, Starosta Brzeski; Józefa Szczurek- Żelazko, Dyrektor SPZOZ w Brzesku; Piotr Przybyłowski – Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Transplantologii Klinicznej

11:15 Społeczny wymiar przeszczepiania narządów – dr n. med. Piotr Przybyłowski, Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Transplantologii Klinicznej

11:35 Pobieranie i przeszczepianie narządów w Polsce/Małopolsce – Irena Milaniak, Koordynator Regionalny Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji Poltransplant

11:55 Potencjał dawstwa i pozyskiwania narządów w celach transplantacyjnych na poziomie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku – dr Anna Zator, Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii

12:15 Rozpoznanie śmierci mózgu – dr Ewelina Nowak, Szpital Specjalistyczny im. Józefa Dietla w Krakowie

12:35 Przerwa

12:55 Rozmowa z rodziną dawcy – trudna relacja rodzina-lekarz (rozmowa inscenizowana z udziałem aktorów) – Jolanta Siwińska, Oddział Kliniczny Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie z udziałem aktorów

13:25 Świadectwo osób po przeszczepieniu narządu – Małgorzata Rejdych, Prezes Stowarzyszenia Osób Po Przeszczepie Serca w Krakowie

13:50 Zakończenie i Podsumowanie Konferencji

KONFERENCJA REALIZOWANA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH MINISTERSTWA ZDROWIA W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO NA LATA 2011-2020 POD NAZWĄ “NARODOWY PROGRAM ROZWOJU MEDYCYNY TRANSPLANTACYJNEJ” ORAZ STAROSTWA POWIATOWEGO W BRZESKU.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu