Szanowni pacjenci SP ZOZ w Brzesku

Print Friendly, PDF & Email

Informujemy Państwa, że rozpoczął się remont Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ramach projektu ” Dostosowanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ w Brzesku do wymogów obowiązujących przepisów prawa wraz z doposażeniem w aparaturę medyczną”.

Prace modernizacyjne zostały zaplanowane w taki sposób aby nie było konieczności zawieszania świadczeń usług ratownictwa medycznego. Dokonano koniecznej zmiany organizacji (świadczenia realizowane są w innych niż dotychczas pomieszczeniach) co powodować będzie okresowy dyskomfort dla pacjentów. Utrudnienia te potrwają przez kilka miesięcy. Z naszej strony deklarujemy wszelką pomoc, aby pomimo tych przejściowych utrudnień zawsze byli państwo zadowoleni z poziomu i jakości usług w naszej placówce.

Rzecznik Praw Pacjenta

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu