Szpital w Brzesku Laureatem Konkursu Inspiracje 2020

Print Friendly, PDF & Email

W dniu wczorajszym Dyrektor SPZOZ Adam Smolucha odebrał nagrodę przyznaną dla Szpitala w Brzesku jako Laureata 6 miejsca. Uroczysta Gala wraz z wręczeniem nagród odbywa się w Warszawie w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego.

Szpital w Brzesku został nagrodzony w konkursie Bezpieczny Szpital Przyszłości – Inspiracje 2020 w kategorii Bezpieczeństwo i redukcja zdarzeń niepożądanych, ze szczególnym uwzględnieniem zakażeń szpitalnych za projekt „Przebudowa wybranych pomieszczeń szpitala na utworzenie w szpitalnym oddziale ratunkowym(SOR) obszaru izolacji dla pacjentów z podejrzeniem chorób zakaźnych wraz z wyposażeniem w niezależny system wentylacji i mobilną jednostkę dekontaminująco ­izolacyjną” .

Nasz szpital został dostrzeżony i wyróżniony na tle wielu szpitali i placówek medycznych oraz przedsiębiorstw związanych z branżą medyczną, które wzięły udział w konkursie, m.in. Instytut ”Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, Dziecięcy Szpital Kliniczny, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz wiele innych.

Cieszymy się, że wysiłki naszego Szpitala na rzecz rozwoju opieki nad pacjentami i poprawy jakości udzielanych świadczeń zostały docenione na forum ogólnokrajowym!

Konkurs prowadzony jest przez Idea Trade we współpracy z Dziennikiem Gazeta Prawna, pod patronatem honorowym Narodowego Funduszu Zdrowia, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego oraz Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu