W szpitalu jest decyzja o przywróceniu wody z sieci do spożycia.

Print Friendly, PDF & Email

Właśnie dotarły do brzeskiego szpitala wyniki badań, które potwierdziły, że nie stwierdza się mikrobiologicznego zanieczyszczenia wody w sieci wewnętrznej tej placówki .Na podstawie tych badań Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wydał  dn 27.05.  decyzję o przywróceniu do spożycia wody z wewnętrznej , szpitalnej instalacji wodociągowej.  Można jej bezpiecznie używać do celów spożywczych i higienicznych.

 Od piątku obowiązywał  zakaz korzystania z wody, ponieważ pobrane podczas rutynowego badania w jednym ze szpitalnych ujęć próbki wody, wykazały obecność bakterii z grupy coli. W piątek 25.05. , po otrzymaniu tych wyników  dyrekcja szpitala zdecydowała o wydaniu zarządzenia o zakazie używania wody do spożycia   ze szpitalnej sieci. Woda z sieci była użytkowana jedynie do celów sanitarnych.  Decyzja była konsultowana z Małopolskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym. Uzgodniono również , ze cała sieć zostanie poddana dezynfekcji i przepłukaniu. Po wykonaniu tych czynności  w sobotę  w pięciu punktach  szpitala pobrano próbki wody – ich wyniki dotarły do szpitala w niedzielę po południu  i nie potwierdziły żadnych nieprawidłowości.
W chwili zdarzenia w szpitalu przebywało ponad 200 pacjentów. Wśród pacjentów , ani personelu nie stwierdzono objawów mogących mieć jakikolwiek wpływ ze stwierdzonym zanieczyszczeniem mikrobiologicznym wody . Od piątku osoby hospitalizowane, a także personel placówki korzystali z dostarczonej na miejsce wody butelkowanej. Przez cały czas woda była także dowożona w beczkowozach.
W niedzielę po południu sytuacja wróciła do normy. Woda w szpitalu jest czysta pod względem bakteriologicznym. Można jej bezpiecznie używać do picia, a także mycia.
Trwa wyjaśnianie przyczyn pojawienia się zanieczyszczenia wody.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu